ترجمه مقاله سیستم تقاضای نسبتا ایده آل - نشریه JSTOR

ترجمه مقاله سیستم تقاضای نسبتا ایده آل - نشریه JSTOR
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
سیستم تقاضای نسبتا ایده آل
عنوان انگلیسی
An Almost Ideal Demand System
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
15
سال انتشار
1980
نشریه
JSTOR
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6194
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی و برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
مجله
بررسی اقتصاد آمریکایی - The American Economic Review
دانشگاه
دانشگاه بریستول، لندن
فهرست مطالب
1. تصریح AIDS
الف. تجمیع بر روی خانوارها
ب. عمومیت مدل
ج. محدودیت ها
د. تخمین
ه. رابطه با مطالعات بودجه و با مدل روتردام
2. استفاده از داده های پس از جنگ بریتانیا
3. خلاصه و نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Ever since Richard Stone (1954) first estimated a system of demand equations derived explicitly from consumer theory, there has been a continuing search for alternative specifications and functional forms. Many models have been proposed, but perhaps the most important in current use, apart from the original linear expenditure system, are the Rotterdam model (see Henri Theil, 1965, 1976; Anton Barten) and the translog model (see Laurits Christensen, Dale Jorgenson, and Lawrence Lau; Jorgenson and Lau). Both of these models have been extensively estimated and have, in addition, been used to test the homogeneity and symmetry restrictions of demand theory. In this paper, we propose and estimate a new model which is of comparable generality to the Rotterdam and translog models but which has considerable advantages over both. Our model, which we call the Almost Ideal Demand System (AIDS), gives an arbitrary first-order approximation to any demand system; it satisfies the axioms of choice exactly; it aggregates perfectly over consumers without invoking parallel linear Engel curves; it has a functional form which is consistent with known household-budget data; it is simple to estimate, largely avoiding the need for non-linear estimation; and it can be used to test the restrictions of homogeneity and symmetry through linear restrictions on fixed parameters. Although many of these desirable properties are possessed by one or other of the Rotterdam or translog models, neither possesses all of them simultaneously.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
از زمانی که ریچارد استون (1954) برای اولین بار یک سیستم از روابط تقاضا را تخمین زد که مستقیا از نظریه مصرف کننده مشتق شده بود، جستجوی دائمی برای تصریحات جایگزین و فرم های کارکردی وجود داشته است. مدل های زیادی پیشنهاد شده اند اما شاید مهمترین آنها که هم اکنون استفاده می شود، جدا از سیستم هزینه خطی اصلی، مدل روتردام (ر.ک هنری تلی، 1965، 1976؛ آنتون بارتن)، و مدل ترنسلاگ (ر.ک لائورتیس کریستینسن، دیل یورگنسن، و لورنس لائو؛ و لائو) هستند. هر دوی این مدل ها به صورت گسترده تخمین زده شده اند و علاوه بر این، برای تست همگنی و تقارن محدودیت های نظریه تقاضا استفاده شده اند. در این مقاله ما مدلی جدید را پیشنهاد کرده و تخمین می زنیم که عمومیت آن با مدل های روتردام و ترنسلاگ قابل قیاس است اما مزایای قابل توجهی نسبت به آنها دارد. مدل ما، که آن سیستم تقاضای نسبتا ایده آل (AIDS) می نامیم، تقریب مرتبه اول تصادفی را برای هر سیستم تقاضا ارائه می کند؛ این مدل بدیهیات انتخاب را به دقت برآورده می کند؛ به صورت کامل بر روی مشتریان بدون ایجاد منحنی خطی موازی انگل، تجمیع می شود؛ یک فرم کارکردی دارد که با داده های معروف خانگی – بودجه دارای همخوانی است؛ تخمین آن ساده است و نیازی به تخمین غیرخطی وجود ندارد؛ و می تواند برای تست محدودیت های همگنی و تقارن در محدودیت های خطی بر روی پارامترهای ثابت استفاده شود. اگرچه مدل های روتردام و ترنسلاگ نیز بسیاری از این ویژگی های مطلوب را دارا می باشند اما هیچکدام دارای همه این شرایط باهم نمی باشند.

بدون دیدگاه