تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله محافظه کاری حسابداری و عملکرد شرکت

عنوان فارسی: محافظه کاری حسابداری و عملکرد شرکت: تاثیر تعدیل کننده‌ هیات مدیره
عنوان انگلیسی: Accounting Conservatism and Corporate Performance: The Moderating Effect of the Board of Directors
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 18
سال انتشار : 2016 نشریه : Omicsonline
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : f443 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.26Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: حسابداری و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت عملکرد و حسابداری مدیریت
مجله: مجله کسب و کار و امور مالی - Journal of Business & Financial Affairs
دانشگاه: دانشکده اقتصاد و مدیریت سفاکس، دانشگاه سفاکس، تونس
کلمات کلیدی: هیات مدیره، اثر تعدیل کننده، محافظه کاری حسابداری، عملکرد
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله در سطح متوسط انجام شده است.
فهرست مطالب

چکیده

پیشگفتار

مرور تحقیقات و توسعه‌ی فرضیه

داده‌ها و توصیف نمونه

نمونه‌ی مطالعه

مدل پژوهش و اندازه‌گیری

نتایج و بحث‌ها

تجزیه و تحلیل توصیفی

تجزیه و تحلیل همبستگی

تجزیه و تحلیل رگرسیون

نتیجه‌گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The purpose of this article is to clarify the moderating effect of the board of directors in the relationship between the accounting conservatism and companies' performance. Previous studies have investigated the impact of corporate governance on the level of accounting conservatism. Our objective is to study the effect on the relationship between the level of accounting conservatism and performance of a central governance mechanism, namely, the board of directors. Using a sample of 60 French listed companies belonging to the SBF 120 index in all the period 2007-2012, we examine the effect of the size, the composition and the structure of such a mechanism on the relationship between the accounting conservatism and companies' performance. Therefore, most of our findings support the moderating impact of such a mechanism that has been ignored or left out by earlier studies.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف این مقاله، روشن کردن اثر تعدیل کننده‌ی هیات مدیره در ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری و عملکرد شرکت‌ها است. مطالعات قبلی، تاثیر حاکمیت شرکتی  روی سطح محافظه‌کاری حسابداری را بررسی کرده‌اند. هدف ما، مطالعه‌ی تاثیر روی ارتباط بین سطح محافظه‌کاری حسابداری و عملکرد یک مکانیسم حاکمیت مرکزی، یعنی هیات مدیره، است. با استفاده از نمونه‌ای از 60 شرکت فهرست شده‌ی فرانسوی متعلق به شاخص SPF 120 در کل دوره‌ی 2012-2007، ما به بررسی تاثیر اندازه‌، ترکیب، و ساختار یک چنین مکانیسمی روی ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری و عملکرد شرکت‌های می‌پردازیم. بنابراین، اغلب یافته‌های ما از تاثیر تعدیل کننده‌ی یک چنین مکانیسمی را که توسط مطالعات قبلی نادیده گرفته شده یا رد شده است پشتیبانی می‌کنند.