تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مقاله پژوهشی در خصوص ارزیابی سیستم های دینامیکی پیچیده – نشریه هینداوی

عنوان فارسی: مقاله پژوهشی در خصوص ارزیابی سیستم های دینامیکی پیچیده
عنوان انگلیسی: About Evaluation of Complex Dynamical Systems
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 12
سال انتشار : 2013 نشریه : هینداوی - Hindawi
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F563 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.59Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی صنایع
گرایش های مرتبط با این مقاله: برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، بهینه سازی سیستم ها
مجله: مجله سیستم های پیچیده - Journal of Complex Systems
دانشگاه: موسسه Pidstryhach برای مشکلات کاربردی مکانیک و ریاضیات، آکادمی ملی علوم اوکراین
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله در سطح متوسط و به صورت خلاصه انجام شده است.
فهرست مطالب

1-مقدمه

2-بیان مسئله

3-ارزیابی کیفیت عملیات عناصر سیستم

پارامتر ها و مقیاس ارزیابی

4-ارزیابی کیفیت عملیات عنصر سیستم

5-انتخاب حالت بهینه برای عملیات سیستم

6-ارزیابی کیفیت عملیات سیستم

7- انتخاب سیستم با عملیات بهینه

8- تحلیل تغییرات در کیفیت عملیات سیستم

9- نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

1. Introduction

The study of different types of complex dynamical systems (technical, biological, social, economical) has attracted the attention of many researchers for a long time already [1–4]. Important direction of such a study is development of methods for evaluation of state, operating quality, and interaction between objects of those systems [5–10]. Among main problems arising in this case local and global evaluation of complex dynamical systems quality [10, 11] may be pointed out, as well as determination of their optimal operation modes [12], analysis of system behaviour during a certain period of time, and the choice of optimal operating system out of certain class of equivalent systems. We propose a unified approach to solving the above-listed problems. It is based on their comprehensive (which presupposes consideration of as many characteristics of system’s elements as possible), multicriteria, and multiparameter analysis. In order to provide operative processing of results the developed evaluation is multilevel, which means formulation of conclusions of different generalization degrees: from locally determining the behaviour of particular characteristics of system’s elements to finally determining quality of its operation in general. Problems considered in this paper and methods for their solution are illustrated with example of motion analysis of man’s musculoskeletal system (MMSS) with prosthetic lower limb [13–15].

نمونه متن ترجمه

1- مقدمه

مطالعه انواع مختلف سیستم های دینامیکی پیچیده نظیر فنی، زیستی، اجتماعی و اقتصادی، توجه محققان را به خود جلب کرده است(1-4). هدف مهم این مطالعه توسعه روش هایی برای ارزیابی وضعیت، کیفیت عملیاتی و اثر متقابل بین اجزای این سیستم ها می باشد(5-10). در میان مسائل اصلی که در ارزیابی محلی و جهانی از کیفیت سیستم های دینامیک مطرح می شوند(10-11)، تحلیل رفتار سیستم در طی یک دوره زمانی خاص و انتخاب سیستم عملیاتی بهینه از یک دسته از سیستم های معادل می تواند مطلوب باشد. ما یک رویکرد واحد را برای حل مسائل فوق ارایه می کنیم. این بر اساس تحلیل چند پارامتری و چند معیاره است. به منظور ارایه نتایج، ارزیابی توسعه یافته می تواند چند سطحی باشد که به معنی تدوین نتایج مربوط به درجات عمومی سازی مختلف است: از تعیین رفتار ویژگی های خاص عناصر سیستم ها تا تعیین کیفیت عملیات. مسائل ارایه شده در این مقاله تنها یک نمونه و مثالی از تحلیل حرکتی سیستم عضله های اسکلتی انسان با اندازه های پایین پروتزی می باشد(13-15).