تلفن: 04142273781

ترجمه مقاله آنالیز اندرکنش ساختار لرزه ای خاک برای ساختمان های نامتقارن بر روی شمع ها – نشریه الزویر

عنوان فارسی: تجزیه و تحلیل اندرکنش ساختار لرزه ای خاک با توجه به زلزله 2015 نپال برای ساختمان های نامتقارنی که بر روی شمع ها قرار دارند
عنوان انگلیسی: Seismic soil structure interaction analysis for asymmetrical buildings supported on piled raft for the 2015 Nepal earthquake
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 27
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7010 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 4.12Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: سازه، زلزله و ژئوتکنیک
مجله: مجله علوم زمین آسیایی - Journal of Asian Earth Sciences
دانشگاه: آزمایشگاه مهندسی ژئوتکنیک، موسسه بین المللی فناوری اطلاعات، حیدرآباد، هند
کلمات کلیدی: DSSI، ساختمان نامتقارن، تعامل شمع خاک، گروه های شمع نامتقارن، زلزله نپال
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

تاثیر هندسه پلان

جزئیات زلزله 25آوریل 2015 رخ داده در نپال

تجزیه و تحلیل اندرکنش سازه-خاک

اهمیت اندرکنش لرزه ای خاک-سازه

مدل سازی المان محدود سیستم DSSI برای ساختمان های L، C و T شکل

مدل سازی روبنا

مدل سازی خاک

مدل سازی رادیه و شمع

شبکه بندی (مش بندی)

مدلسازی مواد

شرایط مرزی

مدل سازی رابط

تحلیل و بررسی

تجزیه و تحلیل استاتیکی

تجزیه و تحلیل دینامیکی

مدل سازی DSSI ساختمان های نامتقارن

نتایج و بحث

تجزیه و تحلیل دینامیکی برای نوع C ساختمان

تجزیه و تحلیل دینامیکی برای ساختمان L شکل

تجزیه و تحلیل دینامیکی برای ساختمان T شکل

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Seismic damage surveys and analyses conducted on modes of failure of structures during past earthquakes observed that the asymmetrical buildings show the most vulnerable effect throughout the course of failures (Wegner et al., 2009). Thus, all asymmetrical buildings significantly fails during the shaking events and it is really needed to focus on the accurate analysis of the building, including all possible accuracy in the analysis. Apart from superstructure geometry, the soil behavior during earthquake shaking plays a pivotal role in the building collapse (Chopra, 2012). Fixed base analysis where the soil is considered to be infinitely rigid cannot simulate the actual scenario of wave propagation during earthquakes and wave transfer mechanism in the superstructure (Wolf, 1985). This can be well explained in the soil structure interaction analysis, where the ground movement and structural movement can be considered with the equal rigor. In the present study the object oriented program has been developed in C++ to model the SSI system using the finite element methodology. In this attempt the seismic soil structure interaction analysis has been carried out for T, L and C types piled raft supported buildings in the recent 25th April 2015 Nepal earthquake (M = 7.8). The soil properties have been considered with the appropriate soil data from the Katmandu valley region. The effect of asymmetry of the building on the responses of the superstructure is compared with the author’s research work. It has been studied/observed that the shape or geometry of the superstructure governs the response of the superstructure subjected to the same earthquake load.

نمونه متن ترجمه

چکیده

بررسی و تحلیل های صورت گرفته بر روی آسیب های لرزه ای و حالات شکست سازه در طول رخداد زلزله های گذشته این نتیجه را در پی داشت که ساختمان های نامتقارن آسیب پذیرترین ساختمان ها در طول دوره شکست می باشند (ونگر و همکاران، 2009). بنابراین، تمام ساختمان های نامتقارن در زمان رخداد حوادث لرزه ای دچار آسیب های جدی شده و درنهایت تمرکز بر روی تجزیه و تحلیل دقیق ساختمان، از جمله تمامی احتمالات در تجزیه و تحلیل، کاری ضروری است. به غیر از هندسه روبنا، رفتار خاک در طول لرزش زلزله نیز نقش محوری در فروپاشی ساختمان (چوپرا، 2012) بازی می کند. تجزیه و تحلیل فونداسیون ثابت که در آن خاک به صورت صلب بی نهایت در نظر گرفته می شود نیز قادر به شبیه سازی حالت واقعی انتشار موج در زمان زلزله و مکانیزم انتقال موج در روبنا نمی باشد(وولف، 1985). این حالت را می توان به خوبی در تجزیه و تحلیل اندرکنش سازه- خاک تشریح نمود زیرا در آن حرکت زمین و حرکت سازه ای به دقت مورد بررسی قرار می گیرد. در پژوهش حاضر، یک برنامه شی گرا در C ++ ایجاد شد که از آن برای مدلسازی سیستم SSI با بهره گیری از روش المان محدود استفاده می شود. در این پژوهش، تجزیه و تحلیل اندرکنش ساختار لرزه ای خاک برای ساختمان های واقع برروی شمع های گسترده T، L و C در زلزله اخیر یعنی 25 آوریل سال 2015 نپال (M = 7.8) مورد بررسی دقیق قرار گرفت. خواص خاک با استفاده از داده های مناسب خاک که از منطقه دره کاتماندو به دست آمده بود، در نظر گرفته شد. اثر عدم تقارن ساختمان برروی پاسخ های روبنا با کارهای تحقیقاتی انجام گرفته توسط نویسنده مقایسه گشت. در نتیجه مشخص شد که شکل یا هندسه روبنا بر پاسخ روبنایی که در معرض بار زلزله قرار دارد، تاثیر گذار است.