تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله راهبرد ها و سطوح قیمت گذاری و تاثیر آن بر روی سودآوری شرکتی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: راهبرد ها و سطوح قیمت گذاری و تاثیر آن بر روی سودآوری شرکتی
عنوان انگلیسی: Pricing strategies and levels and their impact on corporate profitability
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 21
سال انتشار : 2017 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F695 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 858.22Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم اقتصادی و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت مالی، مهندسی مالی و ریسک و اقتصاد مالی
مجله: بررسی مدیریت - Management Review
دانشگاه: برزیل
کلمات کلیدی: قیمت ها، قیمت گذاری، سیاست قیمت گذاری، راهبرد های قیمت گذاری، عملکرد کسب و کار
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است و دارای مشکلات ویرایشی می باشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

چارچوب نظری

راهبردهای قیمت گذاری

راهبرد قیمت گذاری مبتنی بر ارزش مشتری

سطوح قیمت

روش تحقیق

جمعیت هدف، روش های جمع اوری داده و نمونه

فرایند تحلیل داده ها

عملیاتی سازی ساختارها و متغیرهای مربوطه

راهبرد های قیمت گذاری

سطوح قیمت: تعریف عوامل و متغیر ها

عملکرد کسب و کار

نتایج

توصیف نمونه و تحلیل واریانس

سیاست های قیمت گذاری و ارتباط آن با عملکرد کسب و کار

تاثیر سیاست ها ی قیمت گذاری بر روی حاشیه سود و عوامل مداخله گر آن

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Price policy definition is one of the most important decisionsin management asit affects corporate profitability and market competitiveness. Despite the importance that prices take in organizations, it appears that this element has not received proper attention by many academics and marketers since it represents, according to estimates, less than 2% of the papers on leading journals in the field. Thus, the aim of this study was to propose and test a theoretical model showing the impacts of pricing policy on corporate profitability. To this end, 150 companies in the metal-mechanic sector situated in the Northeast of Rio Grande do Sul State, Brazil were studied, integrating customer value-based pricing strategies, competition-based pricing strategies and cost-based pricing strategies with price levels(high and low) and performance with respect to profitability. The resultsindicate that the profitability of the surveyed companies is positively affected by value-based pricing strategy and high price levels while it is negatively affected by low price levels. Such findings indicate that pricing policies influence the profitability of organizations and therefore, a more strategic look at the pricing process may constitute one aspect that cannot be overlooked by managers

نمونه متن ترجمه

چکیده

تعریف سیاست قیمت یکی از مهم ترین تصمیمات در مدیریت می باشد زیرا بر سود اوری شرکت و رقابت پذیری بازار تاثیر می گذارد. علی رغم اهمیت قیمت ها در سازمان ها، این مولفه توجه زیادی را توسط بسیاری از بازاریابان و دانشگاهیان دریافت نکرده است زیرا این بر طبق براورد ها، کم تر از 2 درصد مقالات در مجلات پیشرو را شامل می شود. از این روی هدف این مطالعه پیشنهاد و تست یک مدل نظری می باشد که اثرات سیاست قیمت گذاری را بر روی سود اوری شرکت نشان می دهد. برای رسیدن به این هدف، 150 شرکت در بخش فلز- مکانیک در شمال شرق ریو گرانده دول سول استیت، برزیل می باشد که راهبرد ها ی قیمت گذاری مبتنی بر مشتری، راهبرد ها ی قیمت گذاری مبتنی بر رقابت و راهبرد ها ی قیمت گذاری مبتنی بر هزینه را با سطوح قیمت و عملکرد با توجه به سود اوری تلفیق می کند. نتایج نشان می دهد که سود اوری شرکت ها به طور مثبتی توسط راهبرد قیمت گذاری مبتنی بر ارزش و سطوح قیمت بالا تحت تاثیر قرار می گیرد و به طور منفی توسط سطوح قیمت پایین تحت تاثیر قرار می گیرد. این یافته ها نشان می دهد که سیاست ها ی قیمت گذاری بر سود اوری سازمان ها اثر دارد و از این روی، یک دیدگاه راهبردی تر در فرایند قیمت گذاری می تواند تشکیل دهنده یک بعدی باشد که توسط مدیران نمی تواند نادیده گرفته شود.