تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مدل های ریاضی رشد تومور

عنوان فارسی: مدل های ریاضی رشد تومور
عنوان انگلیسی: Mathematical models of tumor growth
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 18 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 16
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F1040 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.30Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: پزشکی و ریاضی
گرایش های مرتبط با این مقاله: ریاضی کاربردی
دانشگاه: گروه ریاضیات، دانشگاه زاگرب، کرواسی
کلمات کلیدی: مدلسازی ریاضی، رشد تومور، شبه کره های تومور چند سلولی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. مدل های ریاضی

2.1. مدل های تجربی

2. 2. مدل های عملکردی

2.3 مدل های ساختاری

3. یک مثال از توسعه مدل

4. آزمایش مدل

5. مقایسه مدل ها

نمونه متن انگلیسی

Abstract

In the lecture we describe some elements of mathematical modeling of tumor growth. We present deterministic mathematical models most often used for description of tumor growth. Development of a model, based on some biological assumption, is also illustrated by one example. Described models are tested and compared by ability to describe experimental data.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در این درس، ما برخی از عناصر مدلسازی ریاضی رشد تومور را توصیف می کنیم. مدل های قطعی ریاضی که اغلب برای توصیف رشد تومور استفاده می شوند را ارائه می دهیم. توسعه یک مدل، بر اساس برخی از مفروضات بیولوژیکی نیز توسط یک نمونه نشان داده می شود. مدل های شرح داده آزمایش می شوند و توانایی آنها برای توصیف داده های تجربی مقایسه می شوند.