تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مدیریت سود، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه – نشریه الزویر

عنوان فارسی: مدیریت سود، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه
عنوان انگلیسی: Earnings management, corporate governance and expense stickiness
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 18 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 35
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس کد محصول : 9585
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.60Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله: حسابداری مالی
مجله: مجله تحقیقات حسابداری چین - China Journal of Accounting Research
دانشگاه: موسسه حسابداری و مالی، دانشکده حسابداری، دانشگاه مالی و اقتصاد شانگهای چین
کلمات کلیدی: مدیریت سود، حاکمیت شرکتی، چسبندگی هزینه، اثر متقابل
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.cjar.2015.02.001
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1-مقدمه

2 تحقیقات و طرح فرضیه های مربوطه

3 طرح پژوهش

3-1 اندازه گیری چسبندگی هزینه

3-2 مدیریت سودو چسبندگی هزینه

3-3 کارایی کاهش چسبندگی هزینه

3-4 حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه

3-5 محرک های مدیریت و حاکمیت شرکتی

4- نمونه و داده ها

4-1 منبع داده و انتخاب نمونه

4-2 آمار توصیفی

5 نتایج تجربی اصلی

5-1 وجود چسبندگی هزینه

5-2 مدیریت سود و چسبندگی هزینه (H1)

5-3 کارآمدی کاهش در چسبندگی هزینه (H2)

5-4 حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه (H3)

5-5 اثر تعاملی میان مدیریت سودها و حاکمیت شرکتی (H4)

5-6 اثر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود بر هزینه های مختلف ( H5 )

6 آزمون های پایداری

7 نتیجه گیری

ضمیمه A-انتخاب متغیرهای حاکمیت شرکتی

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Cost and expense stickiness is an important issue in accounting and economics research, and the literature has shown that cost stickiness cannot be separated from managers’ motivations. In this paper, we examine the effects that earnings management has on expense stickiness. Defining small positive profits or small earnings increases as earnings management, we observe significant expense stickiness in the non-earnings-management sub-sample, compared with the earnings-management sub-sample. When we divide expenses into R&D, advertising and other general expenses, we find that managers control expenses mainly by decreasing general expenses. We further examine corporate governance’s effect on expense stickiness. Using factor analysis, we extract eight main factors and find that good corporate governance reduces expense stickiness. Finally, we investigate the interaction effects of earnings management and corporate governance on expense stickiness. The empirical results show that good corporate governance can further reduce cost stickiness, although its effect is not as strong as that of earnings management.

نمونه متن ترجمه

چکیده

چسبندگی هزینه موضوع مهمی در تحقیقات حسابداری و اقتصادی می باشد ، پیشینه پژوهش نشان می دهد که چسبندگی هزینه نمی تواند از انگیزه های مدیریتی جدا باشد. در این پژوهش ما تأثیر مدیریت سود بر چسبندگی هزینه را مورد آزمون قرار می دهیم. با تعریف مدیریت سود با عنوان تغییر مثبت و اندکی در سود، یا افزایش اندکی در درآمد؛ ما تغییر با اهمیتی را در چسبندگی هزینه های مربوط به نمونه هایی که مدیریت سود روی آن ها اعمال نشده است نسبت به نمونه هایی که مدیریت سود روی آن ها اعمال شده است مشاهده می کنیم. زمانی که ما هزینه ها را به تحقیق و توسعه، تبلیغ و بازاریابی، و هزینه های عمومی تقسیم بندی نمودیم، دریافتیم که هزینه های کنترل مدیریتی عمدتأ با کاهش هزینه های عمومی همراه می باشد. علاوه بر آن ما تأثیر حاکمیت شرکتی را نیز بر چسبندگی هزینه آزمون کردیم. با استفاده از تحلیل عاملی، ما هشت عامل اصلی را استخراج نمودیم و دریافتیم که حاکمیت شرکتی مناسب چسبندگی هزینه ها را کاهش می دهد. سرانجام ما تأثیر مدیریت سود و حاکمیت شرکتی را بر چسبندگی هزینه آزمون کردیم. نتایج تجربی نشان می دهد که حاکمیت شرکتی مناسب می تواند چسبندگی هزینه را بیشتر کاهش دهد، اگرچه تأثیر آن نمی تواند به اندازه تأثیر مدیریت سود ، قوی باشد.