تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله محول نمودن، اختیار قانونی و مسئولیت

عنوان فارسی: محول نمودن، اختیار قانونی و مسئولیت: حذف موانع معانی بیان با روش یک الگوی قدیمی
عنوان انگلیسی: Delegation, Authority and Responsibility: Removing the Rhetorical Obstructions in the Way of an Old Paradigm
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 18 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 25 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2010 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده و pdf فونت ترجمه مقاله : بی نازنین
سایز ترجمه مقاله : 14 نوع مقاله : ISI
نوع ارائه مقاله : ژورنال کد محصول : F1462
وضعیت ترجمه : ترجمه شده و آماده دانلود
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.68Mb
رشته : حقوق
دانشگاه: دانشگاه ایالتی بویز
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت انگلیسی درج شده است ✓
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

مقدمه

تعریف محول نمودن

هدف این مطالعه

ترس مديريت در مورد از دست دادن کنترل

آیا فراوانی الفاظ, مانع رسیدن به یک دیدگاه می شود

دستیابی به هدف از طریق محول نمودن

یک پیکربندی دوباره؟

روش ها

نتایج و یافته ها

خلاصه و بحث

سوالات پاسخ داده شده تحقیق

محدودیت ها و تحقیقات آینده

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

This study examined 14 articles in trade publications and professional journals, published between 1985 and 2010, that specifically addressed the management practice of “delegating authority.” The goal was to determine if there are meaningful changes in the advice authors gave their readers over the years or, if similarities in their prescriptions persisted. Findings show that authors provided a plethora of advice to their audiences on delegating authority. Furthermore, findings show that there are five key similarities in the semantics on delegating authority which authors used. In advising their readers on the topic of delegating authority, the authors prescribed that: 1) a process occurs in steps or stages; 2) results will contribute to greater organizational benefits; 3) selection of the ideal person who can accomplish a task is essential; 4) transferable authority, task specificity and trust are crucial; and 5) good communication between delegator and “delegatee” is essential. A four stage reconfiguration of the delegation process is presented.

نمونه متن ترجمه

این مطالعه, 14 مقاله در نشریات تجاری و مجلات تخصصی منتشر شده بین سال های 1985 تا 2010 را مورد بررسی قرار داده که به طور خاص به عمل مدیریتی "محول نمودن اختیار قانونی" پرداخته است. هدف از این کار, تعیین این مورد بود که آیا تغییرات معنادار در مشاوره ای که نویسندگان در طول سالیان به خوانندگانشان ارائه داده اند وجود داشته است یا اینکه آیا شباهت ها در توصیه های آنها هنوز پاربرجاست یا خیر. یافته ها نشان می دهند که نویسندگان, توصیه های خود رای درمورد محول نمودن اختیار قانونی به مخاطبان خود ارائه دادند. علاوه بر این، یافته ها نشان می دهند که پنج تشابه کلیدی در معناهای محول نمودن اختیار قانونی که نویسندگان استفاده می کنند وجود دارد. در توصیه کردن به خوانندگان خود در مورد محول نمودن اختیار قانونی، نویسندگان تعیین نمودند که: 1) یک فرآیند در چند مرحله یا گام رخ می دهد؛ 2) نتایج به مزایای سازمانی بیشتر کمک خواهند کرد. 3) انتخاب شخص ایده آل که بتواند یک وظیفه را انجام دهد ضروری است؛ 4) اختیار قانونی قابل انتقال، تخصیص وظيفه و اعتماد, دو امر حیاتی هستند؛ و 5) ارتباط خوب بین اعطاکننده و "اعطاشونده" ضروری است. یک پیکربندی چهار مرحله ای در فرایند محول نمودن ارائه شده است.