ترجمه مقاله شبیه سازی بررسی آبهای سطحی آبخیز و کیفیت آب جاری تحت سناریو تغییر جوی و کاربری زمین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شبیه سازی بررسی آبهای سطحی آبخیز و کیفیت آب جاری تحت سناریو تغییر جوی و کاربری زمین - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
شبیه سازی بررسی آب های سطحی آبخیز و کیفیت آب جاری تحت سناریو های تغییر جوی و کاربری زمین در آبخیز رودخانه تیشیو در شمال ژاپن
عنوان انگلیسی
Simulation of watershed hydrology and stream water quality under land use and climate change scenarios in Teshio River watershed, northern Japan
صفحات مقاله فارسی
24
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7923
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی منابع طبیعی و مهندسی آب
گرایش های مرتبط با این مقاله
مرتع و آبخیزداری و مدیریت منابع آب
مجله
شاخص های زیست محیطی - Ecological Indicators
دانشگاه
دانشکده علوم محیطی، دانشگاه هوکایدو، ژاپن
کلمات کلیدی
چرخه آب، رسوب چرخه نیتروژن و فسفر، دوچرخه سواری مدل CLUE، مدل SWAT
فهرست مطالب
چکیده
1 – مقدمه
2- روش ها
2-1 بازنگری رویکرد مطالعه
2-2 مکان تست
2-3 مدل تغییر کاربری زمین
2-4 سناریو های تغییر جوی
2-5 آب شناسی و مدل کیفیت آب
3- نتایج
3-1 پیش بینی های مدل تغییر کاربری زمین
3-2 تغییرات فصلی اجزای تعادل آب تحت شرایط جوی خط مبناء با کاربری زمین 206
3-3 تغییر فصلی در اجزای توازن آب تحت سناریو های تغییر جوی چند تایی و کاربری زمین 2006
3-4 کمیت و کیفیت آب تحت تغییرات چندگانه کاربری زمین و شرایط جوی
4 – بحث و تبادل نظر
4-1 تاثیر کاربری زمین بر کیفیت آب
4-2 تاثیر تغییرات جوی بر کیفیت آب
4-3 گزینه های کاهش مبتنی برآبخیز
5- نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Quantitative prediction of environmental impacts of land-use and climate change scenarios in a watershed can serve as a basis for developing sound watershed management schemes. Water quantity and quality are key environmental indicators which are sensitive to various external perturbations. The aim of this study is to evaluate the impacts of land-use and climate changes on water quantity and quality at watershed scale and to understand relationships between hydrologic components and water quality at that scale under different climate and land-use scenarios. We developed an approach for modeling and examining impacts of land-use and climate change scenarios on the water and nutrient cycles. We used an empirical land-use change model (Conversion of Land Use and its Effects, CLUE) and a watershed hydrology and nutrient model (Soil and Water Assessment Tool, SWAT) for the Teshio River watershed in northern Hokkaido, Japan. Predicted future land-use change (from paddy field to farmland) under baseline climate conditions reduced loads of sediment, total nitrogen (N) and total phosphorous (P) from the watershed to the river. This was attributable to higher nutrient uptake by crops and less nutrient mineralization by microbes, reduced nutrient leaching from soil, and lower water yields on farmland. The climate changes (precipitation and temperature) were projected to have greater impact in increasing surface runoff, lateral flow, groundwater discharge and water yield than would land-use change. Surface runoff especially decreased in April and May and increased in March and September with rising temperature

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
پیش بینی کمیتی تاثیرات زیست محیطی بر سناریو های تغییر جوی و کاربری زمین در آبخیز می تواند به عنوان مبنایی عالی برای توسعه الگوهای مدیریت آبخیز خدمت می کنند . کمیت و کیفیت آب از جمله شاخص های کلیدی زیست محیطی می باشند که نسبت به انواع اختلال های بیرونی حساس می باشند . هدف این بررسی این است تا تاثیرات تغییر کاربری و تغییرات جوی بر مقدار و کیفیت آب در مقیاس آبخیز و درک روابط بین اجزای آب شناسی و کیفیت آب در آن مقیاس تحت سناریو های مختلف جوی و استفاده از زمین را ارزیابی نمایند . ما یک رویکرد را برای مدل سازی و بررسی تاثیرات استفاده از زمین و سناریو های تغییر جوی در چرخه های آب و ماده مغذی و آب شناسی آبخیز و مدل ماده مغذی را برای آبخیز رودخانه نشیو در هوکایدو در شمال ژاپن توسعه داده ایم . تغییر کاربری زمین پیش بینی شده تحت شرایط جوی و خط مبناء باعث کاهش بارهای رسوب ، نیتروژن و فسفر کلی از آبخیز به رودخانه گردید . این وضعیت را به دریافت ماده مغذی بالاتر توسط غلات و ماده مغذی کمتر معدنی سازی توسط میکروب ها ، نشت ماده مغذی کاهش یافته از خاک و راندمان های آب کمتر در مزرعه نسبت می دهند . تغییرات جوی ( رسوب و دما ) برنامه ریزی شده بودند تا تاثیر بیشتر بر افزایش یافتن جریان آب سطحب ، جریان جانبی ، تخلیه آب زیرزمینی و بازده آب نسبت به تغییر کاربری زمین داشته باشند . رواناب سطحی بویژه در ماه های اوریل و می کاهش یافته بود و در ماه های مارس و دسامبر با زیاد شدن دما کاهش یافته بود .

بدون دیدگاه