ترجمه مقاله آزمایشگاه مترولوژی مجازی برای یادگیری الکترونیکی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آزمایشگاه مترولوژی مجازی برای یادگیری الکترونیکی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
آزمایشگاه مترولوژی مجازی برای یادگیری الکترونیکی
عنوان انگلیسی
Virtual metrology laboratory for e-learning
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6538
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم تربیتی و مهندسی فناوری اطلاعات
گرایش های مرتبط با این مقاله
تکنولوژی آموزشی و اینترنت و شبکه های گسترده
مجله
چهاردهمین کنفرانس CIRP در تلرانس با کمک کامپیوتر
دانشگاه
دانشگاه بوردو، فرانسه
کلمات کلیدی
ISO GPS، یادگیری الکترونیکی، آزمایشگاه مجازی، آزمایشگاه کاربردی، شکل مدل پوست
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
1. 1 نگرانیها
2. 1 آزمایشگاههای آنلاین موجود
1. 2. 1 آزمایشگاههای راه دور
2. 2. 1 آزمایشگاههای مجازی
3. 1 پروژه و اهداف
1. 3. 1 محیط سه بعدی
2. 3. 1 روش آزمایشی باز
3. 3. 1 بازبودن انضباطی
4. 3. 1 در نظر گرفتن عدم قطعیتها
5. 3. 1 یکپارچه سازی در یک LMS
6. 3. 1 کاربرد WEB
4. 1 کمک های اصلی
2. آزمایشگاه مجازی
1. 2 رابط دانشجو
1. 1. 2 حوزه کاری
2. 1. 2 کتابخانه
3. 1. 2 روش آزمایشی
4. 1. 2 حوزه داده ها
2. 2 شبیه سازی
3. مترولوژی مجازی
1. 3 اشیاء
2. 3 اندازه گیری مجازی با کولیس
3. 3 اندازه گیری مجازی با اندیکاتور و گیج بلوک ها
4. پیشرفتهای آتی مترولوژی
1. 4 وسیله اندازه گیری مختصات
2. 4 تصدیق
3. 4 مزیت تدریس GPS
5. نتیجه گیری و کار آتی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Understanding geometrical specifications is becoming more and more difficult due to the latest developments in ISO GPS (Geometrical Product Specification) Standards, and at the same time, students’ learning habits are evolving and theoretical courses on standardized specifications are not attractive. Metrology laboratory work is much more appealing and highlights the difficulties encountered in interpreting specifications and the inherent method uncertainties. Nevertheless, metrology activities require an expensive metrology laboratory equipped with CMMs. In order to carry out real hands-on experiments, Bordeaux University is designing a virtual laboratory framework. It is integrated into Moodle (an L.M.S., Learning Management System) as a new activity to establish a link with other Moodle learning activities (courses, tests, etc.) and to ensure student tracking. A first prototype of the virtual laboratory is dedicated to dimensional and geometrical metrology with simulated traditional measuring devices (gauge, micrometer, dial indicator, etc.) and Coordinate Measuring Machines. Measurement simulation is in a three-dimensional environment and is based on models of parts with dimensions, orientation, position and form errors (skin model shapes) and on models of measuring devices with measurement uncertainties.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
درک و شناخت مشخصات هندسی، به خاطر آخرین پیشرفت ها و توسعه های صورت گرفته در استانداردهای ISO GPS (مشخصات هندسی محصول ) سخت تر و سخت تر شده و عادتهای یادگیری دانشجویان رو به تکامل بوده و دوره های نظری پیرامون مشخصات استاندارد، جذاب نمی باشد. کار آزمایشگاه مترولوژی بسیار جذاب تر بوده و مشکلات مواجه شده در تفسیر مشخصات و عدم قطعیت های ذاتی روش را روشن می کند. با این حال، فعالیتهای مترولوژی نیازمند یک آزمایشگاه مترولوژی بزرگ مجهز به CMM هستند. برای اجرای آزمایشات کاربردی واقعی، Bordeaux University مشغول طراحی چارچوب آزمایشگاه مجازی می باشد. آن با Moodle ( یک L.M.S، سیستم مدیریت یادگیری)، به عنوان فعالیتی جدیدی برای پیوند با سایر فعالیتهای یادگیری Moodle ( دوره ها، آزمون ها و غیره) و اطمینان از ردیابی دانشجو ادغام و یکی شده است. اولین نمونه از آزمایشگاه مجازی به مترولوژی ابعادی و هندسی با وسایل اندازه گیری سنتی شبیه سازی شده ( اشل اندازه گیری، میکرومتر، اندیکاتور مدرج وغیره) و ماشین های اندازه گیری مختصات، تخصیص داده شد. شبیه سازی اندازه گیری در یک محیط سه بعدی صورت گرفته و براساس مدلهای اجزایی با ابعاد، جهت، موقعیت و خطاهای شکل ( اشکال مدل پوست) و مدلهای وسایل اندازه گیری با عدم قطعیت های اندازه گیری می باشد.

بدون دیدگاه