ترجمه مقاله سیستم تولید سلولی مجازی مبتنی بر روش اجزای منبع

ترجمه مقاله سیستم تولید سلولی مجازی مبتنی بر روش اجزای منبع
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
سیستم تولید سلولی مجازی مبتنی بر روش اجزای منبع و آنالیز عملکرد آن روی طرح های پایه مختلف
عنوان انگلیسی
Virtual cellular manufacturing system based on resource element approach and analyzing its performance over different basic layouts
صفحات مقاله فارسی
14
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2012
نشریه
growing science
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5540
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی صنایع و ریاضی
گرایش های مرتبط با این مقاله
بهینه سازی سیستم ها، محاسبات نرم و رشته تحقیق در عملیات
مجله
مجله بین المللی محاسبات مهندسی صنایع
دانشگاه
گروه مکانیک و مهندسی ساخت و تولید، دانشکده مهندسی، دانشگاه پوترا مالزی، سلانگور
کلمات کلیدی
سیستم های تولید، تولید سلولی مجازی، سیستم ها، اجزای-منبع، طرح تابعی، طرح توزیعی، استفاده از ظرفیت سلول
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
1-1-مرور مقالات
2- مدل ریاضی برای تشکیل VCMSهای مبتنی بر REها
2-1- شاخص ها و پارامترها
2-2-متغیرهای تصمیم و انحراف
3-مثال عددی
4-نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This research aims to present how choosing a suitable layout can improve the performance of virtual cellular manufacturing systems (VCMSs), especially minimizing the material flow between machines required by each family group. To present the efficacy of basic layouts on performances of VCMSs, a multi-objective mathematical model with a goal programming (GP) approach is developed to generate VCMSs based on resource-elements (REs). The formulated model is coded in Lingo software and is run over functional and distributed arrangements of the same machines. The performance and the validity of the developed model are checked by a numerical example taken from the literature. The objective function of the mathematical model is measured for that example over two mentioned layout to compare the performance of the generated systems. Moreover, because of the material handling costs importance, material flows are measured to find the best option as a basic layout for VCMSs. To compare the performance of the generated system with the classical cellular manufacturing system (CMS), cell capacity utilization (CCU) is employed as an independent criterion to evaluate each system. The result illustrates the priority of distributed layouts for generating RE-based VCMSs because of its flexibility, minimizing the objective function for the mathematical model, and smaller material flow by the components. In addition, the generated VCMSs outperforms the classical CMS from the CCU point of view.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این تحقیق هدفمند است تا نشان دهد چگونه یک طرح مناسب می تواند کارایی سیستم های تولید سلولی مختلف را بهبود دهد(VCMSها)، به ویژه مینیمم کردن جریان مواد بین ماشین ها توسط هر گروه خانواده مورد نیاز است. برای نمایش کارایی طرح پایه روی کارایی VCMSها، یک مدل چندمنظوره ریاضی با یک روش برنامه ریزی هدف (GP) ، برای تولید VCMSها بر مبنای اجزای منبع (RE) توسعه یافته است. مدل فرموله در نرم افزار Lingo کدبندی شده و در آرایش های تابعی و توزیعی برخی دستگاهها اجرا شده است. کارایی و اعتبار مدل توسعه یافته توسط یک مثال عددی اتخاذ شده از منبع کنترل شده است. تابع هدف مدل ریاضی برای این مثال در دو طرح ذکر شده اندازه گیری شده است تا کارایی سیستم های تولید شده را مقایسه نماید. بعلاوه، به دلیل کنترل هزینه مواد جریان مواد اندازه گیری شده است تا بهترین گزینه را به عنوان طرح پایه برای VCMSها انتخاب نماید. برای مقایسه کارایی سیستم تولید شده با سیستم تولید سلولی کلاسیکی (CMA)، استفاده ظرفیت سلول (CCU) به عنوان یک معیار مستقل برای ارزیابی هر سیستم بکار گرفته شده است. نتایج اولویت طرح توزیع یافته را برای تولید VCMSهای مبتنی بر RE ، به دلیل دارا بودن انعطاف پذیری، مینیمم کردن تایع هدف برای مدل ریاضی، و جریان مواد کمتر برای اجزای سازنده نشان می دهد . بعلاوه، VCMSهای تولید شده از نقطه نظر CCU، از CMSهای کلاسیکی بهتر هستند.

بدون دیدگاه