ترجمه مقاله ترهالوز و نشاسته اصلاح شده برای کپسوله کردن اسانس پرتقال - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله ترهالوز و نشاسته اصلاح شده برای کپسوله کردن اسانس پرتقال - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
دیدگاه جدیدی در استفاده از ترهالوز و نشاسته اصلاح شده برای کپسوله کردن اسانس پرتقال
عنوان انگلیسی
New Insights in the Use of Trehalose and Modified Starches for the Encapsulation of Orange Essential Oil
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2014
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6233
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی صنایع غذایی
گرایش های مرتبط با این مقاله
کنترل کیفی و بهداشت، زیست فناوری مواد غذایی و فناوری مواد غذایی
مجله
صنایع غذایی و فرایند زیستی - Food and Bioprocess Technology
دانشگاه
وزارت صنایع، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه بوینس آیرس، آرژانتین
کلمات کلیدی
اسانس پرتقال، ترهالوز، کپسوله کردن، اسپری خشک، امولسیون کننده، دمال انتقالی شیشه
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
مواد
آماده سازی فرمولاسیون
آماده سازی امولسیون
اسپری خشک
ذخیره سازی
شناسایی پودرها
انتقال حرارتی
میکروسکوپ الکترونی
تجزیه و تحلیل مواد فرار
روش های ابزاری برای بررسی بو و رایحه: HS-SPME/GC-MS
ارزیابی حسی
تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج و مباحث
تجزیه و تحلیل مواد فرّار
تجزیه و تحلیل کلی طعم ها توسط GC
موارد مربوط به رنگ نگاری
ارزیابی میزان حساسیت
مقایسه ی داده های حساس و کاروماتوگرافی
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

During the encapsulation of aromas by spraydrying, some volatile components may be lost; consequently, the sensory profile could be modified in the final product. Therefore, the selection of the carrier matrix for the encapsulation is crucial to obtain high aroma retention and long shelflife stability, reduce aroma oxidation and increase physical stability of the powder. With the aim of studying the use of trehalose for the encapsulation of orange essential oil, emulsions were prepared containing mixtures of trehalose–maltodextrin (TMD) and sucrose–maltodextrin (SMD). Two modified starches were used as emulsifiers. The emulsions were spray-dried and stored at 25 and 37 °C. The aroma retention was evaluated using head space–solid phase microextraction/ gas chromatography–mass spectrometry (HS-SPME/GC-MS) and by sensory evaluation. In addition, some physical properties of orange essential oil powders, such as water sorption and glass transition temperature (Tg), were determined. The sensory profiles obtained for TMD and SMD were different: TMD formulations retained mainly limonene, while SMD retained mostly α-pinene and myrcene. The modified starches (Capsul and Hi Cap) used as emulsifiers also affected the retention of certain volatiles. Therefore, the selection of components in the carrier matrix is relevant to the retention of aromas in orange oil powders. Regarding the physical properties, TMD formulations presented better characteristics in comparison to SMD, particularly due to the higher Tg values. The high aroma retention levels and the good physical characteristics are promising results in relation to the inclusion of the developed formulations in dehydrated citric juices.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در زمان کپسوله کردن رایحه بوسیله اسپری خشک، برخی از عناصر فرار از دست می روند، و در نتیجه، مشخصات حسی را می توان در محصول نهایی اصلاح نمود. بنابراین، انتخاب ماتریس حرفه ای برای کپسوله سازی، در رسیدن به حفظ عطر بالا و پایداری بلند مدت، کاهش اکسید شدن و افزایش ثبات فیزیکی پودر مهم و اساسی می باشد. با هدف بررسی استفاده از ترهالوز برای کپسوله کردن اسانس پرتقال، امولسیون هایی آماده شدند که دربردارنده ی مخلوط و ترکیبی از ترهالوز و مالتودکسترین (TMD) و نیز ترکیب ساکاروز مالتودکسترین (SMD) بودند. از دو نشاسته به عنوان امولسیون کننده استفاده شد. این امولسیون ها اسپری خشک بودند و در دماهای 25 درجه و 37 درجه ی سانتی گراد ذخیره گردیدند. حفظ عطر و رایحه با استفاده از حالت استخراج میکروهای اصلی، گاز کروماتوگرافی اسپکترومتری جرمی
(HS-SPME/GC-MS) و ارزیابی حسی مورد بررسی قرار می گیرد. علاوه براین، برخی از ویژگی های فیزیکی پودر اسانس پرتقال، مانند جذب آب و دمای انتقال شیشه، تعیین شدند. حالت حساس بدست آمده برای TMD و SMD متفاوت بودند: فرمولاسیون TMD لیمونن باقی می مانند، درحالیکه SMD اغلب اوقات پینن و میرسن باقی می مانند. نشاسته های اصلاح شده ای نیز که به عنوان امولسیون کننده مورد استفاده قرار گرفتند، بر حفظ مواد فرار خاصی تاثیر گذاشتند. بنابراین، انتخاب اجزایی در ماتریس انتقالی، در حفظ عطر پود اسانس پرتقال مشخص می باشد. با توجه به ویژگی های فیزیکی، فرمولاسیون TMD مشخصات بهتری را در مقایسه با SMD نشان می دهد که به صورت ویژه ای به دلیل مقدار بالای Ts می باشد. میزان بالای حفظ رایحه و ویژگی های فیزیکی مناسب، نتایجی را در رابطه با دربرداشتن فرمولاسیون های پیشرفته ی آب میوه های طبیعی ارائه می دهند.

بدون دیدگاه