تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود ترجمه مقاله اثر برهم کنش دما و اسانس ضروری آویشن بر عمر گلهای نرگس

عنوان فارسی: اثر برهم کنش دما و اسانس ضروری آویشن بر عمر گلدانی گلهای نرگس شاخه بریده
عنوان انگلیسی: Interaction effect of temperature and thyme essential oil on vase life of cut narcissus flowers
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 8
سال انتشار : 2014 نشریه : Pelagia Research Library
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4209 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 326.38Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی و مهندسی کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم گیاهی و علوم باغبانی
مجله: مجله اروپایی زیست شناسی تجربی
دانشگاه: باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت، ایران
کلمات کلیدی: گلهای شاخه بریده، وزن تازه نسبی، نرگس، عمر گلدانی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روشها

نتایج و بحث

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

The effects of Temperature and Thyme Essential Oil, on cut Narcissus was studied. Temperature (4 and 16 °C) and Thyme (0, 1, 2.5, 5 and 7.5 %), their combinations were tested as preservative mixture. This study was conducted in a factorial experiment with complete randomized design on 120 Narcissus cut flowers in horticulture laboratory of agriculture faculty of Islamic Azad University, jiroft branch. The recorded traits included Vase life, relative fresh weight and Solution uptake. The results shown using Thyme as a preservative significantly increased the vase life, relative fresh weight and Solution uptake (P≤1%). The results shown using Temperature as a preservative significantly increased the vase life and relative fresh weight (P≤1%) and (P≤5%). The results shown using Interaction as a preservative significantly increased the vase life and Solution uptake (P≤1%) and (P≤5%). The results showed that Temperature and Thyme treatments increased cut flower vase life. Effect of temperature of 4ºc, compared to 16 ºc, on vase life was significant. The highest and the lowest vase life (58.75day and 34.5 day, respectively) were observed for 4ºc treatment. A direct relationship between vase life and increasing of water uptake was observed as well.

نمونه متن ترجمه

چکیده

اثرات دما و اسانس ضروری(روغن عصاره ای) آویشن، برنرگس(نارسیسیوس) شاخه بریده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. دما ( 4 و 16 درجه سانتی گراد) و آویشن (0، 1، 2، 5، و 5. 7 درصد)، ترکیبات آنها به عنوان مخلوط نگهدارنده تست گردید. مطالعه حاضر در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرحی کاملاً تصادفی روی 120 گل نرگس شاخه بریده در آزمایشگاه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت انجام شد. صفات به ثبت رسیده عبارتنداز: عمر گلدانی ، وزن تازه نسبی و جذب محلول نگهدارنده. نتایج بدست آمده نشان داد، استفاده از آویشن به عنوان ماده نگهدارنده، عمر گلدانی، وزن تازه نسبی و جذب محلول نگهدارنده ، استفاده از دما به عنوان نگهدارنده، عمر گلدانی وزن تازه نسبی و ، استفاده از برهم کنش به عنوان نگهدارنده عمر گلدانی و جذب محلول نگهدارنده و و دما و تیمار آویشن عمر گلدانی گل شاخه بریده را به طور قابل توجهی افزایش دادند. اثر دمای 4 درجه سانتی گراد، در مقایسه با 16 درجه سانتی گراد، برعمر گلدانی محسوس بود. بالاترین و پائین ترین عمر گلدانی (به ترتیب 75. 58 روز و 5. 34 روز) برای تیماردمای 4 درجه سانتی گراد مشاهده گردید. همچنین، بین عمر گلدانی و افزایش جذب آب رابطه مستقیمی مشاهده گردید.