ترجمه مقاله مروری بر استفاده از الگوریتم‌ های تطبیق رشته‌ ای برای امنیت شبکه

ترجمه مقاله مروری بر استفاده از الگوریتم‌ های تطبیق رشته‌ ای برای امنیت شبکه
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مروری بر استفاده از الگوریتم‌ های تطبیق رشته‌ ای برای امنیت شبکه
عنوان انگلیسی
A Survey on using String Matching Algorithms for Network Security
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
14
سال انتشار
0
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5243
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات
گرایش های مرتبط با این مقاله
سامانه های شبکه ای، الگوریتم ها و محاسبات، امنیت اطلاعات، شبکه های کامپیوتری
فهرست مطالب
مقدمه
الگوریتم‌ها
الگوریتم تطبیق رشته یوبین بای و هیدسوته کوبایاشی
الگوریتم تطبیق رشته سریع مقاوم
الگوریتم تطبیق رشته مخلوط امضا تصحیح محتواها
الگوریتم تطبیق رشته ترکیبی دینامیک چندفازی
الگوریتم تطبیق رشته بر اساس خروجی
روش Aho با الگوریتم تطبیق رشته حالت‌های جادویی
شاخص کاراکتر الگوریتم تطبیق رشته‌ای Ah0-Corasick
تحلیل
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Introduction

The main problem of string matching algorithm is to find all occurrences of the pattern (String) S in the text T. From [1][2][3] we formalize the string matching problem as follows, let S (S[1..n]) be a string of length n, can be referred as pattern and T(T[1…..m]) be the longer string of length m (where m>n), can be refereed as text. String-matching is a subclass of pattern matching (searching a block of text to find the occurrence of a substring). Generally string-matching algorithms search the string using sliding window mechanism. That is the search of pattern will be done with the help of window with size equal n (which is the size of the pattern). First, the left ends of the window is aligned with the text, then compare the window characters with the text characters this is called an attempt. The window slides from left to right of the text till it finds the whole match or till it reaches the end of the text [1]. The three algorithms strategies only differ in the way in which the window is shifted. They are classified as prefix searching, suffix searching and factor searching. Every string-matching algorithms have two stages: preprocessing stage and searching stage [8][9][10][11][13][15][16]. The other challenges of string-matching algorithms are memory usage and speed.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
مقدمه
مشکل اصلی در الگوریتم تطبیق رشته‌ای، یافتن تمامی رخدادها در الگو (رشته) S در متن T است.با توجه به مراجع [1,2,3]، ما مسئله تطبیق رشته ای را به صورت زیر فرموله می کنیم. فرض کنید که S (S[1,…,n]) یک‌رشته به طول n بوده و می‌تواند به‌صورت الگو در نظر گرفته می‌شود و T(T[1,…,m]) رشته بلندتری به طول m (که m>n) بوده و می‌تواند به‌صورت متن در نظر گرفته شود. تطبیق رشته‌ای یک زیرکلاس از تطبیق الگو است (جستجو یک بلوک از متن جهت یافتن وقوع یک زیررشته). این جستجو الگو با کمک پنجره‌ای با ابعاد مساوی با n انجام می‌گیرد (که اندازه الگو است). در ابتدا، انتهای سمت چپ پنجره، با پنجره هم‌تراز می‌شود، سپس، کاراکترهای پنجره با کاراکترهای متن مقایسه می‌شود که به آن یک اقدام گفته می‌شود. اسلایدهای پنجره از چپ به راست متن تا یافتن تطبیق کامل یا تا رسیدن به انتهای متن ادامه پیدا می‌کند [1]. روش‌های الگوریتم درختی تنها در نحوه‌ای که پنجره منتقل می‌شود، تفاوت می‌کند. این موارد به‌صورت پیشوندهای جستجو، پسوند جستجو و عامل جستجو، دسته‌بندی می‌شوند. هر الگوریتم تطبیق رشته‌ای دارای دو مرحله است: مرحله پیش‌پردازش و مرحله جستجو [8,9,10,11,12,13,14,15,16]. چالش‌های دیگر در الگوریتم‌های تطبیق رشته‌ای استفاده از حافظه و سرعت است.