تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله انطعاف پذیری برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد بنگاه

عنوان فارسی: انطعاف پذیری برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد بنگاه: نقش تعدیل کننده پویایی محیطی
عنوان انگلیسی: Strategic Planning Flexibility and Firm Performance: The Moderating Role of Environmental Dynamism
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 16
سال انتشار : 1983 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : 5036
محتوای فایل : zip حجم فایل : 867.73Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم اقتصادی و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت کسب و کار، مدیریت اجرایی، سیاست های تحقیق و توسعه، مدیریت عملکرد، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت دولتی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی و اقتصاد مالی
دانشگاه: دانشگاه ریمز
کلمات کلیدی: انعطاف پذیری برنامه ریزی، پویایی، عملکرد
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

1.تئوری و فرضیات

1.1. مفاهیم کلیدی

1.1.1. انعطاف پذیری در فرایند برنامه ریزی استراتژیک

2.1.1. پویایی محیطی و انعطاف پذیری برنامه ریزی

3.1.1. عملکرد

2.1. فرضیات

1.2.1. ارتباط بین انعطاف پذیری برنامه ریزی و عملکرد

2.2.1. پویایی محیطی به عنوان عامل تعدیل کننده ارتباط انعطاف پذیری برنامه ریزی و عملکرد

2. متدولوژی

1.2. جامعه، جمع آوری داده ها، نمونه

2.2. عملیاتی سازی مفاهیم

1.2.2. انعطاف پذیری

2.2.2. عملکرد

3.2.2. پویایی محیطی

3.2. روش تحلیل

3. نتایج

نمونه متن انگلیسی

Abstract Adaptation is a crucial challenge for organizations, and an important theme in the strategy and organization theory literature. Lately, more has been written about adaptive or flexible strategic planning processes by which adaptation is achieved. In this paper we focus on a basic element of the adaptation process, i.e. flexibility within the strategic planning process. Many authors have depicted strategic planning as being excessively formal and rigid, arguing some flexibility is essential in strategic planning process. This article attempts to contribute to this debate at both theoretical and operational levels by taking into account a commonly evoked contingency factor (environmental dynamism) and by putting a particular emphasis on the operationalization of firm performance. An international quantitative empirical study conducted among firms from all around the world (Europe, North America, and Asia) reveals a positive association between strategic planning process flexibility and firm performance regardless of the level of environmental dynamism.

نمونه متن ترجمه

چکیده

انطباق، چالشی کلیدی برای سازمان ها و زمینه مهمی در ادبیات استراتژی و تئوری سازمان است. اخیراً، مقالات بیشتری درباره فرایندهای برنامه ریزی استراتژیک انطباقی یا انعطاف پذیر نوشته شده است که بر اساس آن، انطباق محقق شده است. ما در این مقاله بر روی یکی از عناصر اصلی فرایند انطباق (یعنی انعطاف پذیری در فرایند برنامه ریزی استراتژیک) تمرکز می کنیم. بسیاری از نویسندگان، برنامه ریزی استراتژیک را بسیار رسمی و انعطاف ناپذیر توصیف کرده اند و معتقدند که مقداری انعطاف پذیری در فرایند برنامه ریزی استراتژیک، ضروری است. این مقاله تلاش می کند تا با در نظر گرفتن یک عامل اقتضایی معمولاً مورد توجه (پویایی محیطی) و با تأکید خاصی بر عملیاتی سازی عملکرد بنگاه به این بحث در سطوح نظری و عملیاتی کمک کند. این مطالعه تجربی کمی بین المللی که در میان بنگاه هایی از سراسر دنیا (اروپا، آمریکای شمالی و آسیا) انجام شده است، صرفنظر از سطح پویایی محیطی، ارتباط مثبتی را بین انعطاف پذیری فرایند برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد بنگاه نشان می دهد.