تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اثر تعامل سازه خاک بر نسبت جابجایی ناپیوستگی سازه های تخریب پذیر – نشریه الزویر

عنوان فارسی: اثر تعامل سازه خاک بر نسبت جابجایی ناپیوستگی سازه های تخریب پذیر
عنوان انگلیسی: Effect of soil-structure interaction on inelastic displacement ratios of degrading structures
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 27
سال انتشار : 2018 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8579 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 5.03Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: سازه و خاک و پی
مجله: دینامیک خاک و مهندسی زلزله - Soil Dynamics and Earthquake Engineering
دانشگاه: گروه مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
کلمات کلیدی: تعامل ساختار خاک ، نسبت جابجایی ناپایدار ، استحکام – سختی تخریب پذیر ، ضریب کاهش قدرت
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. مدل ساختار خاك

3. حرکت لرزه ای انتخاب شده

4. مدلهای هیسترتی جابجایی بار

5. متغیر واکنشی

6. نتایج مطالعه آماری

6.1 ارزیابی نسبت جابجایی ناپایدار

6.2 پراکندگی نسبت جابجایی ناپایدار

6.3 اثر انعطاف پذیری پایه

6.4 اثر رفتار هیسترزیس

7. خلاصه و نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This study presents an evaluation of inelastic displacement ratios for degraded structures considering soilstructure interaction (SSI). In this regard, a wide variety of effective parameters of hysteresis models and soilstructure systems are considered. Four different hysteretic models a) bilinear, b) modified Clough, c) stiffness degrading, and d) strength-stiffness degrading, are assigned to represent force-displacement response of superstructure. The supporting soil is modeled using the concept of cone models. Inelastic displacement ratios were computed for 12,000 soil-structure models with periods between 0.1 and 5 s when subjected to 19 strong ground motions recorded on NEHRP site class D. In addition, a parametric investigation is performed to evaluate the parameters that could affect nonlinear response of structures with strength-stiffness degrading hysteretic model. It is observed that generally SSI increases the inelastic displacement ratios with exception of very short period structures. Also, it is demonstrated that the soil-structure systems with stiffness degrading hysteresis model in short period range could experience larger inelastic displacement compare to those in non-degraded soilstructure systems. In particular, the SSI substantially increases inelastic displacement ratios of strength-stiffness degrading structures.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در این مطالعه به ارزیابی نسبت های جابجایی غیر الاستیک در ساختارهای تخریب شده با توجه به تعامل ساختاری خاک (SSI) میپردازیم . در این راستا، طیف وسیعی از پارامترهای تاثیر گذار مدلهای هیسترزیس و سیستمهای سازه خاک را در نظر گرفته ایم . چهار مدل مختلف هیسترزیس الف ) دو خطی ب ) مدل اصلاح شده ی clough ج ) سختی تخریب پذیر و د ) استحکام – سختی تخریب پذیر برای نشان دادن پاسخ نیروی جاذبه ای از ساختار فوقانی طراحی شده اند. خاک حمایت کننده با استفاده از مفهوم مدل های مخروطی مدل سازی می شود. نسبت جابجایی ناپایداری برای 12000 مدل ساختار سازه خاک با دوره ای بین 0.1 و 5 ثانیه زمانی که 19 حرکت قوی زمین ثبت شده در طبقه D و منطقه NEHRP محاسبه شد . علاوه بر این، یک بررسی پارامتری به منظور ارزیابی پارامترهایی که می توانند بر پاسخ غیرخطی سازه ها به مدل استحکام – سختی تخریب پذیر تاثیر بگذارند ، انجام می شود. مشاهده می شود که به طور کلی SSI نسبت های جابجایی غیر الاستیک را به استثنای ساختارهای بسیار کوتاه مدت افزایش می دهد. همچنین نشان داده شده است که سیستم های سازه خاک با مدل هیسترزیزه سختی تخریب پذیر در محدوده کوتاه مدت می تواند جابه جایی ناپیوسته بزرگتر را در مقایسه با سیستم های خاکستری غیر تخریب پذیر ایجاد کند. به طور خاص، SSI به میزان قابل توجهی نسبت جابجایی ناپیوسته استحکام – سختی تخریب پذیر را افزایش می دهد.