ترجمه مقاله ویژگی رئولوژیکی کچاپ به عنوان تابعی از دما و هیدروکلوئیدهای مختلف - نشریه وایلی

ترجمه مقاله ویژگی رئولوژیکی کچاپ به عنوان تابعی از دما و هیدروکلوئیدهای مختلف - نشریه وایلی
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ویژگی های رئولوژیکی کچاپ به عنوان تابعی از دما و هیدروکلوئیدهای مختلف
عنوان انگلیسی
The rheological properties of ketchup as a function of different hydrocolloids and temperature
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2009
نشریه
وایلی - Wiley
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7265
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
صنایع غذایی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم مواد غذایی
مجله
مجله بین المللی علوم و صنایع غذایی - International Journal of Food Science and Technology
دانشگاه
گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد (FUM)، ایران
کلمات کلیدی
کچاپ، پلی ساکارید، رئولوژی، دما
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
تهیه کچاپ گوجه فرنگی
اندازه گیری های رئولوژیکی
اندازه گیری های رئولوژیکی
بحث و نتایج
رفتار جریان
اثر دما
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Summary

The flow properties of ketchup were assessed upon addition of commonly used food thickeners: guar, xanthan and CMC gum at three different concentrations (0.5%, 0.75% and 1%) and four temperatures (25, 35, 45 and 55 C). The ketchup without supplementation served as a control. All ketchup formulations exhibited non-Newtonian, pseudoplastic behaviour at all temperatures and hydrocolloid levels. The Powerlaw and Herschel-Buckley model were successfully applied to fit the shear stress versus shear rate data. The flow behaviour indices, n and n¢, varied in the range of 0.189–0.228 and 0.216–0.263, respectively. The consistency coefficients, k and k¢, were in the range of 8.42–27.22 and 6.56–20.10 Pa sn , respectively. The addition of hydrocolloids increased the yield point (s0) and apparent viscosity of the ketchup in comparison to that of the control. The Arrhenius equation was successfully used to describe the effects of temperature on the apparent viscosity of the prepared formulations. The Ea value appeared in the range between 5492.6 and 21475.8 J mol)1 .

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
ویژگی های جریان کچاپ در اثر افزودن غلیظ کننده های غذایی متداول ( صمغ های گوار، زانتان و CMC) در سه غلظت مختلف (5/0، 75/0 و 1%) و چهار دما (25، 35، 45 و 55 درجه سانتی گراد) بررسی شد. کچاپ بدون افزودنی به عنوان حالت پایه و کنترلی درنظر گرفته شد. تمام فرمولاسیون های کچاپ در تمام دماها و تمام سطوح غلظت هیدروکلوئید، رفتار غیرنیوتنی شبه پلاستیک نشان دادند. مدل power law و Herschel-Buckleyبا موفقیت بر داده های تنش برشی درمقابل نرخ برشی اعمال شد. شاخص های رفتار جریان (n و n ́) به ترتیب در محدوده 228/0-189/0 و 263/0-216/0 تغییر کردند. ضرائب پایداری (k و k') به ترتیب در محدوده 22/27-42/8 و 10/20-56/6 Pa sn بودند. افزودن هیدروکلوئیدها، نقطه تسلیم (t0) و ویسکوزیته ظاهری کچاپ را در مقایسه با حالت کنترلی افزایش داد. معادله آرنیوسی با موفقیت استفاده شد تا اثر دما بر ویسکوزیته ظاهری فرمولاسیون های کچاپ را توصیف کند. مقدار Ea بین 6/5492 و 8/21475 J mol-1 بود.

بدون دیدگاه