ترجمه مقاله مروری بر مدیریت زنجیره تامین سبز

ترجمه مقاله مروری بر مدیریت زنجیره تامین سبز
قیمت خرید این محصول
۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مروری بر مدیریت زنجیره تامین سبز
عنوان انگلیسی
Review of Green Supply Chain Management
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2011
نشریه
Aisnet
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7280
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی صنایع و محیط زیست
گرایش های مرتبط با این مقاله
لجستیک و زنجیره تامین و مهندسی محیط زیست
مجله
یازدهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک - مدیریت ریسک عملیات و خدمات
دانشگاه
دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی دالیان، چین
کلمات کلیدی
زنجیره تامین سبز (GSC)، مدیریت زنجیره تامین سبز (GSCM)، زنجیره تامین (SC)، مرور (review)
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. پیشرفت های صورت گرفته در زمینه تحقیقات GSCM
2.1. معنا و مفهوم GSCM
2.2. عملیات GSCM
2.2.1. عوامل انگیزشی و تاثیرگذار در GSCM
2.2.2. تصمیم گیری عملیاتی در GSCM
2.2.3. تجزیه و تحلیل بازی GSCM
2.3. ارزیابی عملکرد GSCM
2.4. برنامه های کاربردی GSCM در صنایع خاص
3. نتیجه گیری ها
3.1. گسترش تئوری و روش بهینه سازی منابع بر مبنای GSCM
3.2. توسعه معیارهای اندازه گیری عملکرد برای GSCM
3.3. نوآوری در نظریه هماهنگی و مدل ها
3.4. طراحی و ساخت سیستم نظارتی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
1. INTRODUCTION

Since the beginning of the 21st century, the topic of protecting ecological environment and realizing sustainable development is achieving increased concerns. Many governments in the world have paid great attention to environmental problems to guide their economic construction and social development basing on the idea of sustainable development. The green supply chain management (GSCM) emerged under these circumstances, which emphasizes on strengthening the environmental factors in the supply chain (SC). The growing importance of GSCM is driven mainly by the escalating deterioration of the environment, e.g. diminishing raw material resources, overflowing waste sites and increasing levels of pollution. However, it is not just about being environment friendly. It may be about good business sense and higher profits. In fact, it is a business value driver and not a cost centre. In addition, the regulatory requirements and consumer pressures are driving GSCM. Hence, the scope of GSCM ranges from reactive monitoring of the general environment management programmes to more proactive practices implemented through various Rs (Reduce, Re-use, Rework, Refurbish, Reclaim, Recycle, Remanufacture, Reverse logistics, etc.) [1]. Sufficient literature exists about various aspects and facets of GSCM. This paper focuses on the research results about GSCM at home and abroad in order to analyze and evaluate the research status and the development trends.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
1. مقدمه
از آغاز قرن 21، موضوع حفاظت از محیط زیست و تحقق توسعه پایدار توجه روزافزونی را به خود جلب نموده است. بسیاری از دولت های جهان جهت هدایت ساختارهای اقتصادی و تحولات اجتماعی بر مبنای ایده توسعه پایدار ، توجه زیادی را معطوف مسائل زیست محیطی کرده اند. مدیریت زنجیره تامین سبز (GSCM) تحت این شرایط که بر تقویت عوامل زیست محیطی در زنجیره تامین (SC) تاکید دارد، ظهور نموده است.
اهمیت فزاینده GSCM عمدتاً متاثر از وخامت روزافزون محیط زیست به مانند کاهش منابع مواد اولیه، وفور محل های دفن زباله و افزایش سطح آلودگی می باشد. با این حال، این مساله فقط درباره مساعد بودن محیط زیست نیست. این امر ممکن است درباره حس خوب کسب و کار و سود بالاتر باشد. در واقع، این مساله یک محرک ارزش کسب و کار می باشد و نه یک کانون هزینه. افزون بر این، الزامات قانونی و فشارهای مصرف کننده نیز محرک GSCM می باشند. از این رو، قلمرو GSCM گستره ای از نظارت منفعلانــه بر برنامه های کلی مدیریت محیط زیست تا شیوه های فعال تر پیاده شده از طریق Rs مختلف می باشد (کاهش، استفاده مجدد، دوباره کاری، نوسازی، اصلاح، بازیافت، بازتولید، لجستیک معکوس، و غیره) [1].
ادبیات کافی درباره جنبه ها و وجوه مختلف GSCM وجود دارد. به منظور تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضعیت تحقیق و روندهای توسعه، این مقاله بر نتایج تحقیقات GSCM در داخل و خارج از کشور تاکید دارد.

بدون دیدگاه