ترجمه مقاله عوارض بازسازی ساختار و پرداخت غرامت نقدی مدیر عامل شرکت (CEO)

ترجمه مقاله عوارض بازسازی ساختار و پرداخت غرامت نقدی مدیر عامل شرکت (CEO)
قیمت خرید این محصول
۴۶,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
عوارض بازسازی ساختار و پرداخت غرامت نقدی مدیر عامل شرکت (CEO) : بررسی مجدد
عنوان انگلیسی
Restructuring Charges and CEO Cash Compensation: A Reexamination
صفحات مقاله فارسی
37
صفحات مقاله انگلیسی
25
سال انتشار
2003
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
4884
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت اجرایی، مدیریت عملکرد، مدیریت پروژه و مدیریت منابع انسانی و روابط کار
دانشگاه
دانشگاه A & M تگزاس
کلمات کلیدی
حقوق و مزایای مدیران اجرایی، هزینه های بازسازی، کمیته حقوق و دستمزد
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. طرح تحقیق
مدل پایه
الگوی تاریخی مدل بازسازی های گزارش شده
مدل دوره تصدی مدیرعامل
3. انتخاب نمونه و آماره های توصیفی
4. نتایج تجربی
آزمون های تجربی مدل پایه: معادله (2)
آزمون های تجربی مدل الگوی تاریخی: معادله (3)
آزمون های تجربی مدل دوره تصدی مدیرعامل : معادله (4)
الگوی تاریخی مرکب و مدل دوره تصدی مدیرعامل
آنالیز حساسیت
5. نتیجه گیری
ضمیمه A
مشتق گیری و توزیع آماره میانگین وزنی
نتایج 90 رگرسیون مختص شرکت حقوق و مزایای نقدی مدیرعامل روی درآمد و هزینه های بازسازی، سالهای 1989- 1982
ضمیمه B
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT: Prior research generally concludes that compensation committees completely shield executive compensation from the effect of restructuring charges on earnings. In contrast, we find that after controlling for the growth in annual inflation-adjusted CEO cash compensation, compensation committees only partially shield CEO compensation from the adverse effect of restructuring charges on earnings, on average. In further analyses, we identify factors associated with cross-sectional differences in the extent of shielding. Specifically, we find that compensation committees appear to: (1) completely shield initial and subsequent restructuring charges for CEOs with long tenure, provided that the firm had not recorded a charge in the two immediately prior years; (2) provide no shielding of subsequent restructuring charges taken by short-tenured CEOs if the firm reported a prior restructuring charge within two years of the current charge; (3) and partially shield the other categories of restructuring charges. Overall, this study provides evidence that compensation committees evaluate the context of each restructuring in determining the extent to which they will intervene to shield executive compensation from the effect of these charges.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده: تحقیق قبل به طور کلی به این نتیجه می رسد که کمیته های حقوق و دستمزد از حقوق و مزایای مدیران اجرایی در برابر اثر هزینه های بازسازی بر سود به طور کامل حفاظت می کنند. در مقابل، نشان می دهیم پس از کنترل رشد در حقوق و مزایای نقدی CEO (مدیرعامل) تعدیل شده بر حسب تورم سالانه، کمیته های حقوق و دستمزد، به شکلی جزئی و ناقص از حقوق و مزایای مدیر عامل در برابر اثر معکوس هزینه های بازسازی بر سود، حفاظت می نمایند. در آنالیزهای بیشتر، عوامل مرتبط با اختلافات مقطعی در زمینه حفاظت را شناسایی می کنیم. مخصوصاً، نشان می دهیم کمیته های حقوق و دستمزد برای امور زیر تشکیل می شوند: (1) حفاظت کامل از هزینه های بازسازی اولیه و بعدی برای مدیر عاملانی با دوره تصدی طولانی، مشروط به اینکه شرکت در دو سال قبل هزینه ای به ثبت نرسانده باشد؛ (2) عدم حفاظت از هزینه های بازسازی آتی مدیرعاملانی با دوره تصدی کوتاه، به شرطی که شرکت دو سال بعد از هزینه های جاری، هزینه های بازسازی قبلی را گزارش کرده بود؛ (3) حفاظت ناقص یا جزئی از سایر طبقات هزینه های بازسازی. روی هم رفته، این مطالعه، مدارکی فراهم می نماید دال براینکه کمیته های حقوق و دستمزد زمینه هر بازسازی در تعیین میزان مداخله آنها در حفاظت از حقوق و مزایای مدیران اجرایی در برابر اثر این هزینه ها را مورد ارزیابی قرار می دهند.

بدون دیدگاه