ترجمه مقاله افزایش تولید فلاوونوئیدها از طریق الیسیتور متیل جاسمونات در کشت سوسپانسیون سلولی ﻫﺎیپریکوم ﭘﺮﻓﻮراﺗﻮم - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله افزایش تولید فلاوونوئیدها از طریق الیسیتور متیل جاسمونات در کشت سوسپانسیون سلولی ﻫﺎیپریکوم ﭘﺮﻓﻮراﺗﻮم - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
افزایش تولید فلاوونوئیدها از طریق الیسیتور متیل جاسمونات در کشت سوسپانسیون سلولی ﻫﺎیپریکوم ﭘﺮﻓﻮراﺗﻮم
عنوان انگلیسی
Enhanced production of flavonoids by methyl jasmonate elicitation in cell suspension culture of Hypericum perforatum
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2015
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8304
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
دانشگاه
گروه مهندسی زیستی، دانشگاه علم و صنعت، شانگهای، چین
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی
کلمات کلیدی
MeJA، ﻫﺎیپریکوم ﭘﺮﻓﻮراﺗﻮم، کشت سوسپانسیون، فلاوونوئیده
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم سلولی و مولکولی، علوم گیاهی و بیوشیمی
مجله
منابع زیستی و فرایند زیستی - Bioresources and Bioprocessing
فهرست مطالب

چکیده
پیشینه
مواد و روشها
مواد شیمیایی
مواد گیاهی و تحریک کالوس زایی
کشت سوسپانسیون سلولهای ﻫﺎﻳﭙﺮﻳﻜﻮم ﭘﺮﻓﻮراﺗﻮم
ایجاد کشت سلولی معلق
استخراج و تحلیل HPLC متابولیتهای ثانویه
تعیین بیوماس و میزان فلاوونوئید
تحلیل فعالیت آنزیم
نتایج و بحث
القای کالوس زایی و ایجاد سوسپانسیون سلولی معلق
انتخاب MeJA به عنوان الیسیتور در کشت سوسپانسیون ﻫﺎﻳﭙﺮﻳﻜﻮم ﭘﺮﻓﻮراﺗﻮم
تاثیر دفعات استفاده از MeJA بر رشد سلول و تولید فلاوونوئید
تاثیر دز MeJA بر رشد سلول و تولید فلاوونوئید
نتیجه گیری
کلمات اختصاری

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی

چکیده
پیشینه: فلاوونوئیدهای ﻫﺎﻳﭙﺮﻳﻜﻮم ﭘﺮﻓﻮراﺗﻮم متابولیتهای ثانویه مهمی هستند که به طور گسترده¬ای در داروسازی و برای اهداف متنوعی استفاده می¬شوند. کاربرد الیسیتور متیل جاسمونات (MeJA) برای افزایش تولید فلاوونوئیدها در کشت سوسپانسیون سلولی ﻫﺎﻳﭙﺮﻳﻜﻮم ﭘﺮﻓﻮراﺗﻮم یک روش جایگزین موثر در تولید فلاوونوئیدها است.
نتایج: متیل جاسمونات بر رشد سلول و تولید فلاوونوئید تاثیر می¬گذارد. راهکارهای بهینه سازی الیسیتور، تیمار کشت سلول با 100μmol/L MeJA در 15 روز بود که موجب تولید بالاترین میزان فلاوونوئید (280 mg/L) و 2.7 برابر کشت شاهد شد. پس از تیمار با متیل جاسمونات در کشت سلولی، از فعالیت کاتالاز ممانعت شد، در حالی که بر فعالیت phenylalanine ammonia lyase (PAL) افزوده شد که منجر به افزایش تولید فلاوونوئید می¬شود.
نتیجه گیری: الیسیتور متیل جاسمونات روش مفیدی برای افزایش تولید فلاوونوئید در کشت سوسپانسیون سلولی ﻫﺎﻳﭙﺮﻳﻜﻮم ﭘﺮﻓﻮراﺗﻮم است.

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی

Abstract

Background: Flavonoids of Hypericum perforatum are important secondary metabolites which have been widely utilized in medicine for a range of purposes. The use of methyl jasmonate (MeJA) elicitation for the enhancement of flavonoid production in cell suspension culture of H. perforatum would be an efficient alternative method for the flavonoid production. Results: MeJA influenced the cells growth and flavonoid production. The optimal elicitation strategy was treatment of the cell cultures with 100 μmol/L MeJA on day 15, which resulted in the highest flavonoid production (280 mg/L) and 2.7 times of control cultures. The activities of catalase (CAT) were inhibited after MeJA treatment in the cell cultures, while the activities of phenylalanine ammonia lyase (PAL) increased, which led to the enhancement of flavonoid production. Conclusion: MeJA elicitation is a useful method for the enhancement of flavonoid production in cell suspension culture of H. perforatum.


بدون دیدگاه