ترجمه مقاله ارتباط بین نگرش محیط ساخته شده شهری ادراک شده و فعالیت فیزیکی در اوقات فراغت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارتباط بین نگرش محیط ساخته شده شهری ادراک شده و فعالیت فیزیکی در اوقات فراغت - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارتباط بین نگرش های محیط ساخته شده شهری ادراک شده و فعالیت فیزیکی در اوقات فراغت در میان بزرگسالان در هانگژو ، چین
عنوان انگلیسی
Association between perceived urban built environment attributes and leisure-time physical activity among adults in Hangzhou, China
صفحات مقاله فارسی
13
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6182
رشته های مرتبط با این مقاله
تربیت بدنی
گرایش های مرتبط با این مقاله
فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
مجله
طب پیشگیری - Preventive Medicine
دانشگاه
گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه پکن، چین
کلمات کلیدی
فعالیت بدنی، همسایگی، محیط ساخته شده، محیط ادراک
فهرست مطالب
چکیده
پیشینه تحقیق
روش انجام کار
شرکت کنندگان و طراحی مطالعه
اندازه گیری ها
ارزیابی نتیجه( فعالیت فیزیکی در اوقات فراغت)
همبسته های سطح فردی
مشخصات محیط شاخته شده در سطح محله
تحلیل داده ها
نتایج
بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Background. Neighborhood built environment may influence residents' physical activity, which in turn, affects their health. This study aimed to determine the associations between perceived built environment and leisure-time physical activity in Hangzhou, China. Methods. 1440 participants aged 25–59 were randomly selected from 30 neighborhoods in three types of administrative planning units in Hangzhou. International Physical Activity Questionnaire long form and NEWS-A were used to obtain individual-level data. The China Urban Built Environment Scan Tool was used to objectively assess the neighborhood-level built environment. Multi-level regression was used to explore the relationship between perceived built environment variables and leisure-time physical activities. Data was collected in Hangzhou from June to December in 2012, and was analyzed in May 2013. Results. Significant difference between neighborhood random variations in physical activity was identi- fied (P = 0.0134); neighborhood-level differences accounted for 3.0% of the variability in leisure-time physical activity. Male residents who perceived higher scores on access to physical activity destinations reported more involvement in leisure-time physical activity. Higher scores on perception of esthetic quality, and lower on residential density were associated with more time in leisure-time walking in women. Conclusions. The present study demonstrated that perceived urban built environment attributes significantly correlate with leisure-time physical activity in Hangzhou, China.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
پیشینه ی تحقیق. محیط های ساخته شده ی همسایگی ممکن است بر فعالیت فیزیکی ساکنان تاثیر بگذارند که در عوض، بر سلامت آنها تاثیر دارد. این مطالعه تلاش دارد تا ارتباطات بین محیط ساخته شده ی ادراک شده و فعالیت فیزیکی اوقات فراغت در هانگژو، چین را تعیین کند.
روشها: 1440 شرکت کننده سنین 25 تا 59 سال به صورت تصادفی از 30 محله در سه نوع واحد برنامه ریزی اجرایی در هانگژو انتخاب شدند. پرسشنامه ی فعالیت فیزیکی بین المللی نسخه طولانی و NEWS-A برای بدست آوردن داده ها در سطح فردی استفاده شدند. ابزار اسکن محیط ساخته ی شده ی شهری چین برای ارزیابی عینیت محیط شاخته شده در سطح محله مورد استفاده قرار گرفت. رگرسیون چندسطحی برای کشف رابطه بین متغیرهای محیط ساخته شده ی ادراک شده و فعالیت های فیزیکی در اوقات فراغت استفاده شد. داده ها در هانگژو از ماه ژوئن تا دسامبر 2012 جمع آوری شدند و در ماه می 2013 تحلیل گردیدند.
نتایج. اختلاف معنی دار بین تنوعات تصادفی محله در فعالیت فیزیکی شناسایی شد (P=0.0134)؛ اختلافات در سطح محله 3.0% از تغیرپذیری در فعالیت فیزیکی اوقات فراغت را به خود اختصاص می دهند. ساکنان مرد که نمرات بالاتر را در ارزیابی مقاصد فعالیت فیزیکی را ادراک کرده بودند، درگیری بیشتر در فعالیت فیزیکی اوقات فراغت را گزارش دادند. نمرات بالاتر در درک کیفیت زیبایی شناختی، و نمرات پایین تر در تراکم سکونتی به زمان بیشتر در پیاده روی اوقات فراغت در زنان، ارتباط داشت.
نتیجه گیری. مطالعه ی کنونی نشان می دهد که نگرش های محیط ساخته ی شده ی شهری ادراک شده به طور معنی دار با فعالیت فیزیکی اوقات فراغت در هانگژو، چین، همبستگی دارند.

بدون دیدگاه