تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مروری بر مجهول در زبان ژاپنی

عنوان فارسی: مروری بر مجهول در زبان ژاپنی: رویکرد کمینه گرای کارتوگرافی نوشته ایشیزوکا
عنوان انگلیسی: Review of “The Passive in Japanese: A Cartographic Minimalist Approach” by Tomoko Ishizuka
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 9
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7970 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.02Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: ادبیات
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر : ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
نمونه متن انگلیسی

The direct passive (1b) and niyotte passive in (1c) superficially resemble prototypical passive constructions in languages like English, as they appear to involve a process in which the active internal argument, Taro’s son in (1a), becomes the subject. Although the only difference between (1b) and (1c) appears to be the morphological form of the by-phrase, it has been argued that only the niyotte passive (1c) is a true passive due to selectional restrictions on the subject of the direct passive (1b) (Hoshi 1999 provides a survey of relevant literature). The possessive passive (1d) is characterized as involving a possessor-possesum relation between the subject (e.g. Taro) and the internal argument (e.g. musuko ‘son’), while the indirect passive (1e) is characterized as having a subject that bears no thematic relation with the verb, and this subject is interpreted as ‘affected’ by the event denoted by the rest of the sentence. In addition to its function in ‘passive’ constructions, -(r)are also functions as an honorific marker (2b) and a root possibility (ability) modal marker (i.e. the potential form) with verbs ending in vowels (2c).2

نمونه متن ترجمه

مجهول مستقیم (b1) و مجهول niyotte در (c1) ظاهراً شبیه ساخت های مجهول در زبان هایی مانند انگلیسی است، همان طور که آنها شامل فرایندی می شوند که در آن موضوع داخلی جمله معلوم، Taro ‘s son در (a1)، فاعل می شود. اگرچه تنها تفاوت میان (b1) و (c1) در شکل صرفی عبارت-by ظاهر می شود، اما استدلال شده است که تنها مجهول niyotte (c1) به خاطر محدودیت های انتخابی فاعل مجهول مستقیم، مجهول واقعی (b1) است (هوشی 1999 پژوهش پیشینه مرتبط را ارائه می کند). مجهول ملکی (d1) به عنوان ارتباط مضاف-مضاف الیه میان فاعل (مثل Taro) و موضوع درونی (مثل musuko به معنی پسر) مشخص می شود، درحالی که مجهول غیرمستقیم (e1) با داشتن فاعلی که هیچ ارتباط معنایی با فعل ندارد، مشخص می شود، و این فاعل تحت تأثیر رویداد موجود در مابقی جمله است.

علاوه بر نقشی که are(r)- در ساختار مجهول دارد، همچنین می تواند به عنوان نشانگر احترام‌آمیز (b2) و ریشه احتمال (توانایی) نشانگر وجهی (یعنی شکل بالقوه) با افعال مختوم به واکه (c2) عمل می کند.