تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تاثیر فرهنگ سازمانی بر روی عملیات منابع انسانی

عنوان فارسی: تاثیر فرهنگ سازمانی بر روی عملیات منابع انسانی: مطالعه ای بر روی دانشگاه های خصوصی نیجریه
عنوان انگلیسی: Impact of Organizational Culture on Human Resource Practices: A Study of Selected Nigerian Private Universities
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 19 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 16
سال انتشار : 2013 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : F1245
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.47Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت منابع انسانی
مجله: مجله رقابت پذیری - Journal of Competitiveness
کلمات کلیدی: فرهنگ سازمانی، دانشگاه های خصوصی، نیجریه، عملیات منابع انسانی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.7441/joc.2013.04.07
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط و به صورت خلاصه انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2- مرور منابع

2-1 محتوی فرهنگ سازمانی

2-2 فرهنگ سازمانی و گزینش

2-3 فرهنگ و آموزش سازمانی در برابر توسعه

2-4 مدیریت عملکرد و فرهنگ سازمانی

2-5 فرهنگ سازمانی و مدیریت پاداش

3- مدل تحقیق و فرضیه

3-1 روش تحقیق

3-2 ابزار تحقیق

4-تحلیل داده ها

4-1 ویژگی های پاسخگویان

4-2 رابطه بین متغیر های تحلیل شده

5- اهمیت مدیریتی و نتیجه گیری

5-1 محدودیت مطالعه

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This paper shows results of the impact of organizational culture on human resource practices in some selected Nigerian private universities. The statistical analysis was based on two hundred and thirty-seven respondents in the selected studied private universities showing that a close relationship exists between organizational culture and recruitment process, training programmes, job performance management, performance of employees, pay structure, and compensation administration. The paper suggested that given the organizational context of the study, each of the variables will be appreciated more by the individuals in values, beliefs, and practices of the organization. It is therefore suggested that prospective employees or job seekers should endeavor to familiarize themselves with the organizational culture before accepting job offers.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مقاله، نتایج تاثیر فرهنگ سازمانی را بر روی عملیات و شیوه های منابع انسانی در دانشگاه های خصوصی نیجریه نشان می دهد. تحلیل آماری بر اساس دویست و سی و هفت پاسخگو در دانشگاه های خصوصی است که نشان می دهد یک رابطه نزدیک بین فرهنگ سازمانی و فرایند گزینش، برنامه های آموزشی، مدیریت عملکرد شغلی، عملکرد کارکنان، ساختار پرداخت، و پاداش دهی وجود دارد. این مقاله نشان داده است که با توجه به شرایط سازمانی مورد مطالعه، هر یک از متغیر ها توسط افراد از نظر ارزش ها، باورها و شیوه های سازمانی بررسی می شوند. از این روی پیشنهاد می شود که کارکنان و متقاضیان شغل بایستی تلاش کنند تا با فرهنگ سازمانی قبل از پذیرش پیشنهادات شغلی آشنا شوند.