ترجمه مقاله مدل روابط آبژه آسیب مرزی

ترجمه مقاله مدل روابط آبژه آسیب مرزی
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مدل روابط آبژه آسیب مرزی
عنوان انگلیسی
An Object Relations Model Of Borderline Pathology
صفحات مقاله فارسی
25
صفحات مقاله انگلیسی
26
سال انتشار
2007
نشریه
Guilfordjournals
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
رفرنس
دارد ✓
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
9488
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
رشته های مرتبط با این مقاله
روانشناسی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
روانشناسی بالینی و روانپزشکی
مجله
مجله اختلالات شخصیتی - Journal of Personality Disorders
دانشگاه
گروه روانپزشکی، مرکز پزشکی نیویورک
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1521/pedi.2007.21.5.474
فهرست مطالب
مبانی مدل روابط آبژه
ساختار قراردادی مدل روابط آبژه
ساختار شخصیت نرمال
ساختار شخصیت مرزی
مکانیزم‌های دفاعی اولیه
سطوح ساختار شخصیت
درون گرایی – برون گرایی
روابط آبژه
ارزش‌های اخلاقی
عواطف منفی
انواع اختلالات برآیند
تحقیقات مرتبط با مفاهیم مهم این مدل
مزاج
کنترل پرزحمت و پراکندگی هویت
فرآیندهای عصبی-رفتاری، شخصیت و اختلال شخصیتی
طبقه بندی ایجاد شده برای بیماری‌ها براساس مدل روابط آبژه
فاکتورهای رشدی
مزاج هویت خلاصه
روش ارزشیابی مرتبط با آبژه
نتایجی برای پیشرفت درمان
نتیجه‌گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Borderline personality disorder (BPD) has attracted extensive clinical theorizing and considerable research effort, however the definitive etiology and pathogenesis of BPD remain relatively opaque (Lenzenweger & Cicchetti, 2005; see entire issue of Development and Psychopathology, 3, 2005). In view of the research interest in BPD, one could suggest that models of borderline pathology can serve as a prototype in the development of models of personality pathology in general. BPD is a serious, persistent, and prevalent disorder (Lenzenweger, Lane, Loranger, & Kessler, in press) that absorbs more than its share of mental health treatment resources. The treatment of these patients is difficult and challenging. Given that the DSM criteria for this group of patients is a mixture of behaviors, symptoms, and traits, as defined, BPD involves both state and trait aspects. Furthermore, the extensive “co-morbidity” of BPD and other Axis II disorders suggests that there may be latent structures underlying personality pathology.

Our goal is to present an object relations model of borderline personality organization (BPO), a concept including but broader than BPD, integrated with empirical data on patients diagnosed with borderline personality disorder (BPD). In this manner, we arrive at an empirically informed and refined object relational model of the personality malfunction. We have utilized this model to guide data generation on brain functioning, neurocognition, diagnosis and co-morbidity, temperament, attachment, and symptom patterns.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
اختلال شخصیت مرزی (BPD) نظریه‌های بالینی گسترده و کارهای تحقیقات زیادی را به خود معطوف کرده که با این حال علت شناسی و بیماری زایی قطعی BPD نسبتاً مبهم باقی مانده است. در مورد توجه تحقیقات به این موضوع، می‌توان نشان داد که مدل‌های آسیب مرزی می‌توانند در ایجاد مدل‌های آسیب شخصیتی در حالت عام به عنوان نمونه اصلی استفاده شوند. BPD اختلالی جدی، ماندگار و شایع است که چیزی بیش از سهمی که در منابع درمانی سلامت روان دارد می‌طلبد. درمان این بیماران دشوار و چالش برانگیز است. با توجه به این که معیارهای DSM برای این قشر از بیماران ترکیبی از رفتارها، علائم بیماری و خصوصیاتند که تعریف شده‌اند، این اختلال دو بعد حالت و خصوصیت دارد. گذشته از این، بیماری‌های همراه گسترده BPD و سایر اختلالات محور ۲ نشان می‌دهند که ممکن است ساختارهای نهفته‌ای وجود داشته باشد که زیربنای آسیب شخصیتی باشند.
هدف ما ارائه مدل روابط آبژه ساختار شخصیت مرزی (BPO) است، مفهومی دربرگیرنده BPD اما گسترده تر از آن که با داده‌های تجربی مربوط به بیمارانی که در آنها BPD تشخیص داده شده تلفیق شده است. به این شکل، به مدل رابطه آبژه‌ از سو‌ءکارکرد شخصیت می‌رسیم که دارای اطلاعاتی تجربی و مدلی دقیق است. ما از این مدل برای هدایت تولید داده‌های مربوط به کارکرد مغز، عصبی-شناختی، تشخیص و بیماری‌های همراه، مزاج، دلستگی و الگوهای علائم بیماری استفاده کرده‌ایم.