ترجمه مقاله نقش موثر فاکتور تقویت کننده میوسیت MEF) -2) در تبدیل سلول های T مرتبط با عفونت HTLV-1 - نشریه BMC

ترجمه مقاله نقش موثر فاکتور تقویت کننده میوسیت MEF) -2) در تبدیل سلول های T مرتبط با عفونت HTLV-1 - نشریه BMC
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
فاکتور تقویت کننده میوسیت MEF)-2) نقش های ضروری را در تغییر شکل سلول T وابسته به عفونت 1-HTLV با تثبیت کمپلکس بین Tax و CREB ایفا میکند
عنوان انگلیسی
Myocyte enhancer factor (MEF)-2 plays essential roles in T-cell transformation associated with HTLV-1 infection by stabilizing complex between Tax and CREB
صفحات مقاله فارسی
33
صفحات مقاله انگلیسی
24
سال انتشار
2015
نشریه
BMC
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7257
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
ایمنی شناسی پزشکی و ویروس شناسی پزشکی
مجله
Retrovirology
دانشگاه
گروه میکروب شناسی و ایمونولوژی و موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی و ویروس شناسی درکسل، دانشکده پزشکی دانشگاه درکسل، USA
کلمات کلیدی
HTLV-1 ،LTR، ترویج دهنده ی رتروویرال، فاکتور 2 تقویت کننده ی میوسیت (MEF-2 )
فهرست مطالب
چکیده
نتایج
بحث
نتیجه گیری ها
روشها
خطوط سلولی و پلاسمیدها
اثر جلوگیری از MEF-2 بر روی حالت Tax و تکثیر 1- HTLV
سطوح MEF-2 mRNA در نمونه های بالینی
سلولهای اصلی و عفونت
عیارگری ایمونوپریسیپیتاسیون با هم
میکروسکوپی هم کانون
اثرات جلوگیری MEF-2A بر روی بکارگیری عوامل استنساخی به LTR
عیارگری انتقال تحرک الکتروفورتیک (EMSA)
آرایه پروتئین /DNA برای توصیف MEF-2 یکی کننده ی مسیرهای سیگنال دهی روی عفونت 1- HTLV سلولهای CD4+ T
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Background: The exact molecular mechanisms regarding HTLV-1 Tax-mediated viral gene expression and CD4 T-cell transformation have yet to be fully delineated. Herein, utilizing virus-infected primary CD4+ T cells and the virus-producing cell line, MT-2, we describe the involvement and regulation of Myocyte enhancer factor-2 (specifically MEF-2A) during the course of HTLV-1 infection and associated disease syndrome. Results: Inhibition of MEF-2 expression by shRNA and its activity by HDAC9 led to reduced viral replication and T-cell transformation in correlation with a heightened expression of MEF-2 in ATL patients. Mechanistically, MEF-2 was recruited to the viral promoter (LTR, long terminal repeat) in the context of chromatin, and constituted Tax/CREB transcriptional complex via direct binding to the HTLV-1 LTR. Furthermore, an increase in MEF-2 expression was observed upon infection in an extent similar to CREB (known Tax-interacting transcription factor), and HATs (p300, CBP, and p/CAF). Confocal imaging confirmed MEF-2 co-localization with Tax and these proteins were also shown to interact by co-immunoprecipitation. MEF-2 stabilization of Tax/CREB complex was confirmed by a novel promoter-binding assay that highlighted the involvement of NFAT (nuclear factor of activated T cells) in this process via Tax-mediated activation of calcineurin (a calcium-dependent serine-threonine phosphatase). MEF-2- integrated signaling pathways (PI3K/Akt, NF-κB, MAPK, JAK/STAT, and TGF-β) were also activated during HTLV-1 infection of primary CD4+ T cells, possibly regulating MEF-2 activity. Conclusions: We demonstrate the involvement of MEF-2 in Tax-mediated LTR activation, viral replication, and T-cell transformation in correlation with its heightened expression in ATL patients through direct binding to DNA within the HTLV-1 LTR

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
پیش زمینه: مکانیسم های مولکولی دقیق در زمینه حالت ژنی ویروسی میانی Tax ، HTLV-1 و تغییر شکل سلولی CD4T همچنان باید به طور کامل ترسیم شود.اینجا، با استفاده از سلولهای CD4+ T اصلی دچار عفونت ویروسی شده و رشته سلولی تولید کننده ویروس، MT-2 ،ما درگیری و تعدیل فاکتور -2 تقویت کننده ی میوسیت (به ویژه MEF-2A )را در طول دوره ی عفونت 1- HTLV و سندروم بیماری وابسته، توصیف میکنیم.
نتایج: جلوگیری از حالت MEF-2 از طریق shRNA و فعالیتش از طریق HDAC9 منجر به کاهش تکثیر ویروسی و تبدیل سلول T وابسته به یک حالت تشدید شده ی MEF-2 در بیماران ATL شد.از نظر مکانیکی، MEF-2 برای ترویج دهنده ی ویروسی (LTR، تکرار نهایی طولانی) در زمینه ی کروماتین و کمپلکس رونویسی Tax/CREB تشکیل شده از طریق پیوند مستقیم به HTLV-1 LTR ، بکار گرفته شد.به علاوه، افزایش در حالت MEF-2 بر روی عفونت در یک وسعت شبیه به CREB (که به صورت عامل رونویسی متقابل Tax شناخته شده است) و HATs (p300, CBP, andp/CAF)مشاهده شد.تصویربرداری هم کانون ، متمرکز با هم mef-2 را با Tax تایید کرد و این پروتئین ها هم چنین برای تعامل از طریق کو ایمونوپرسی پیتاسیون (co-immunoprecipitation) نشان داده شده بودند.تثبیت 2-MEF از کمپلکس /CREB Tax توسط یک عیارگری اتصال ترویج دهنده تایید شد که شمول NFAT را (فاکتور هسته ای سلولهای T فعال شده ) را در این فرایند از طریق فعالسازی با واسطه ی Tax از calcineurin مورد تاکید قرار داد (یک کلسیم وابسته به سرین-ترئونین فسفاتاز).مسیرهای سیگنال دهنده ی یکپارچه ی MEF-2 (PI3K/Akt, NF-κB, MAPK, JAK/STAT, و TGF-β)هم چنین در طول عفونت 1- HTLV در سلولهای CD4+ T فعال شدند،تا در صورت امکان فعالیت MEF-2 را تعدیل نمایند.
نتیجه گیری ها: ما نشان میدهیم درگیری MEF-2 در فعالسازی LRT با واسطه ی Tax ،تکثیر ویروسی و تغییر شکل سلولی T در رابطه با حالت تشدید شده اش در بیماران ATL از طریق اتصال مستقیم به DNA را در HTLV-1 LTR نشان میدهیم.

بدون دیدگاه