ترجمه مقاله موبایل در محیط های یادگیری مجازی در مقابل PLE

ترجمه مقاله موبایل در محیط های یادگیری مجازی در مقابل PLE
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
موبایل در محیط های یادگیری مجازی در مقابل PLE: چگونه آموزش موبایل غیر رسمی است؟
عنوان انگلیسی
Mobile VLE vs. Mobile PLE: How Informal is Mobile Learning?
صفحات مقاله فارسی
14
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
0
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7839
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم تربیتی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و تکنولوژی آموزشی
دانشگاه
دانشکده الکترونیک و علوم کامپیوتری، دانشگاه ساوتهمپتون، انگلستان
کلمات کلیدی
یادگیری غیر رسمی، محیط های یادگیری شخصی، محیط های یادگیری مجازی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
زمینه
مدل 4D از آموزش رسمی
به عنوان مثال: مدرسه طبیعت Fieldtrip
بررسی سیستم M-LEARN، 2007
سیستم
محیط یادگیری مشارکتی
محیط کنترل از راه دور
آموزش زبان
ارزیابی
یادگیری مادام العمر
بازخورد
طبقه بندی سیستم با توجه به مدل 4D
نمونه هایی از یک سیستم در هر گروه
گروه 1 (TTTT)
گروه 2 (TNTT)
گروه 3 (TSTT)
گروه 4 (TSST)
گروه 5 (SSTT)
گروه 6 (SSSS)
تجزیه و تحلیل
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

Mobile Learning Systems are often described as supporting informal learning; as such they are a good fit to the idea of Personal Learning Environments (PLEs), software systems that users choose and tailor to fit their own learning preferences. This paper explores the question of whether existing m-learning research is more in the spirit of PLEs or Virtual Learning Environments (VLEs). To do this we survey the mobile learning systems presented at M-Learn 2007 in order to see if they might be regarded as informal or formal learning. In order to categorise the systems we present a four dimensional framework of formality, based on Learning Objective, Learning Environment, Learning Activity and Learning Tools. We use the framework to show that mobile systems tend to be informal in terms of their environment, but ignore the other factors. Thus we can conclude that despite the claims of m-learning systems to better support informal and personal learning, today’s m-learning research is actually more in the spirit of a VLE than a PLE, and that there remains a great deal of unexplored ground in the area of Mobile PLE systems.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
سیستم های یادگیری تلفن همراه اغلب برای پشتیبانی یادگیری غیر رسمی کاربرد دارند؛ به طوری که آنها مناسب محیط های یادگیری شخصی (PLEs) و سیستم های نرم افزاری کاربران می باشند که به تنظیم یادگیری های خود پرداخته اند. در این مقاله این پرسش پیش می آید که آیا تحقیقات یادگیری m-learning در PLE یا محیط های مجازی (VLEs) تأثیر می گذارد؟ برای انجام این کار ما سیستم های یادگیری تلفن همراه M-Learn که در سال 2007 ارائه شد را بررسی می کنیم تا ببینیم آیا ممکن است آنها به عنوان وسیله ای برای یادگیری غیر رسمی یا یادگیری رسمی به انجام فعالیت های یادگیری و ابزار یادگیری بپردازد؟ همچنین با استفاده از چارچوب ها ارائه شده نشان می دهیم که تلفن همراه از لحاظ محیطی غیر رسمی بوده اما برای این امر لازم است که عوامل دیگر را نادیده بگیریم. بنابراین می توان نتیجه گرفت که علیرغم ادعاهای ارائه شده در سیستم های یادگیری به منظور حمایت بیشتر از یادگیری غیر رسمی، تحقیقات را در زمینه VLE نسبت به PLE بیشتر نموده که مقدار زیادی از این زمینه ها هنوز در سیستم PLE ناشناخته باقی مانده است.

بدون دیدگاه