ترجمه مقاله تعیین ارتباط بین استراتژی آمیخته بازاریابی و محرک های عملکرد صادراتی در بازار های خارجی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تعیین ارتباط بین استراتژی آمیخته بازاریابی و محرک های عملکرد صادراتی در بازار های خارجی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تعیین ارتباط بین استراتژی آمیخته بازاریابی و محرک های عملکرد صادراتی در بازار های خارجی: یک مورد کاربردی در صنعت پوشاک ترکیه
عنوان انگلیسی
The Determinants of Relationship Between Marketing Mix Strategy and Drivers of Export Performance in Foreign Markets: An Application on Turkish Clothing Industry
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7248
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
بازاریابی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازاریابی و صادرات و بازاریابی بین الملل
مجله
دوازدهمین کنفرانس مدیریت استراتژیک بین المللی - 12th International Strategic Management Conference
دانشگاه
دانشگاه مارماری، استانبول، ترکیه
کلمات کلیدی
عملکرد صادراتی، ویژگی های شرکت، ویژگی های محیطی، تعهد بین المللی، تجربه بین المللی، بخش صادرات لباس ترکیه
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بررسی گزارش
درک و توسعه فرضیه ها
ویژگی های شرکت
ویژگی های محیطی
تعهد بین المللی
تجربه بین المللی
استراتژی انطباق و تمایز
عملکرد صادراتی
طراحی و تجزیه و تحلیل تحقیق
نمونه و جمع آوری داده
اندازه گیری ها و مدل
تجزیه و تحلیل و نتایج
نتایج و محدودیت ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The aim of this study is to investigate the effects of firm characteristics and marketing mix strategies on export performance. An integrative approach is used in designing the research model. Firm-specific characteristics and external factors as antecedents of export performance are included in the model as existed in the literature. Their effects on marketing mix strategy and export performance are investigated in Turkish clothing-textile industry. Based on competition strategies theory, marketing mix strategy is added into the model and its mediating effect on export performance is studied.Variables in the proposed research model were measured by scales already existed in the literature. A questionnaire form is used both via e-mail or face-to-face interviews for gathering data in the survey. Data were collected from export based Turkish textile firms operating in clothing sector. Empirical results indicate that firm characteristics, environmental characteristics, international experience and international commitment are linked to higher levels export performance in Turkish clothing export firms. Another finding implies that marketing-mix strategy has a mediating effect on the relationship. The findings can be generalized only for that sector and provide export managers with useful insights. Another limitation is the restriction of antecedents of export performance to external environment and firmspecific internal factors like international commitment and experience.This paper demonstrates a value for its sector-specific findings. In the Turkish clothing industry, financial, strategic, and competitive dimensions of export performance has been evaluated. Internal and external antecedents and marketing-mix strategy effects for the sector have also contribution in the field.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف این پژوهش ، بررسی اثرات ویژگی های شرکت و استراتژی امیخته بازاریابی بر عملکرد صادراتی است. یک رویکرد یکپارچه در طراحی مدل تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. مشخصه های بخصوص شرکت و عوامل خارجی به عنوان مراجع عملکرد صادراتی در این مدل گنجانده شده اند. تاثیر آنها بر استراتژی آمیخته بازاریابی و عملکرد صادراتی در صنعت لباس و صنعت نساجی ترکیه مورد بررسی قرار گرفته است. بر مبنای نظریه استراتژی رقابت ، استراتژی آمیخته بازاریابی به مدل اضافه شده است و نقش واسطه ای عملکرد صادراتی نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. متغیر های مدل تحقیق پیشنهادی بوسیله مقیاس های موجود در گزارشات اندازه گیری شده اند. پرسشنامه هم از طریق ارسال بوسیله ایمیل و هم از طریق مصاحبه رو در رو برای جمع آوری داده های این نظر سنجی مورد استفاده قرار گرفت. داده ها از شرکت نساجی و بخش تولید لباس کشور ترکیه جمع آوری شد. نتایج تجربی نشان داد که ویژگی های شرکت ، مشخصه های محیطی ، تجربه و تعهد بین المللی ، با سطح عملکرد صادراتی بالاتر در شرکت های صادر کننده لباس در کشور ترکیه مرتبط هستند. یافته های دیگر نیز نشان داد که استراتژی آمیخته بازاریابی نقش واسطه ای در این ارتباط دارد. یافته ها می تواند تعمیم یابد و بینش مفیدی را برای مدیران بخش صادرات فراهم آورد. محدودیت دیگر ، محدودیت مربوط به مراجع عملکرد صادراتی در محیط خارجی و همچنین عوامل داخلی خاص شرکت مانند تعهد و تجربه بین المللی شرکت است. این مقاله نمایانگر یک ارزش برای یافته های خاص بخش است. ابعاد مالی ، استراتژیک و رقابتی عملکرد صادراتی در صنعت لباس ترکیه مورد ارزیابی قرار گرفته است. مراجع داخلی و خارجی و همچنین استراتژی آمیخته بازاریابی تاثیر گذار بر بخش ها نیز در این زمینه دخیل هستند.

بدون دیدگاه