تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اختیار مدیریتی و هزینه نمایندگی در بازار هند – نشریه الزویر

عنوان فارسی: اختیار مديريتی و هزينه نمایندگی در بازار هند
عنوان انگلیسی: Managerial discretion and agency cost in Indian market
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 38
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 86 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.32Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت و حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی، مدیریت اجرایی و حسابداری مالی
مجله: پیشرفت در حسابداری، آمیختن پیشرفت در حسابداری بین المللی
دانشگاه: وزارت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پوندیچری، هند
کلمات کلیدی: هزینه نمایندگی، هزینه چسبندگی و ضد چسبندگی، ساختمان امپراطوری، حاکمیت شرکتی
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است ✓
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

ایجاد کردن فرضیه

رفتار حکومت طلبی مدیران و حاکمیت شرکتی

روش شناسی

انتخاب نمونه

اندازه گیری متغیر

4.نتایج تجربی

آمار های توصیفی

آزمایش تجربی از چسبندگی در هزینه ی SG&A

تحلیل رگرسیون

رفتار حکومت طلبی مدیران و چسبندگی هزینه ی SG&A.

متغیر های حاکمیت شرکتی و نمایندگی

تحلیل های اضافی

نتایج

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This paper investigates empirically the impact of managerial discretion on agency cost from the perspective of SG&A cost asymmetry and examines how corporate governance moderates this relationship. The analysis shows mixed evidence in favor for cost behavior and managerial choices in the Indian market. The cost asymmetry involves not only cost stickiness but also the anti-sticky behavior of SG&A cost under certain circumstances. The main drivers for this disparity are owing to manager's resource adjustment decision, the future expectation of sales and managers' empire-building behavior. Furthermore, findings suggest that strong corporate governance alleviates empire-building behavior of managers. Additional analysis shows, the asymmetric behavior of SG&A cost in crisis period is mainly a result of managers' resource adjustment decision and future expectation of sales change. Manager's empire-building behavior does not play an explicit role in this period. Next, the findings show that managers' discretion is influenced by future value creation potential of SG&A cost. Manager's empire-building behavior is more pronounced in low-value creation sample firms compared to high-value creation sample. Thus, manager's choice for resource adjustment decision and empire-building behavior changes according to the future value creation of SG&A cost, financial conditions and corporate governance mechanisms in Indian companies. To the best of our knowledge, this is the first study performed in Indian capital market where the SG&A cost asymmetry tests the managers' empire-building behavior. Overall, findings of the study indicate manager's resource adjustment decisions and empire-building behavior caused by their consideration and this results in a form of agency costs. In comparison with developed markets, Indian markets have relatively less agency problem due to managerial empire-building behavior.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این پژوهش، به طور تجربی تاثیر اختیارات مدیریتی بر هزینه ی نمایندگی را از دیدگاه عدم تقارن هزینه ی SG&A بررسی می کند و ارزیابی می کند که به چه نحوی حاکمیت شرکتی این ارتباط را متعادل می کند. تحلیل ، شواهد ترکیبی را به نفع روند تغییرات هزینه و انتخاب های مدیریتی در بازار هند، نشان میدهد. عدم تقارن هزینه نه تنها شامل چسبندگی هزینه ها بلکه باعث رفتار غیرچسبندگی هزینه های SG&A تحت شرایط خاص نیز می شود. محرکان اصلی این اختلاف، تصمیم تعدیل منبع از سوی مدیر ، انتظارات آتی فروش ها و رفتار حکومت طلبی مدیران است. علاوه بر این، نتایج حاکی از آن هستند که حاکمیت شرکتی قدرتمند، موجب کاهش در رفتار حکومت طلبی مدیران می شود. تحلیل های اضافی نشان میدهند که رفتار متقارن هزینه ی SG&A ، در دوره ی بحران، عمدتا به علت تصمیم تعدیل منبع از سوی مدیر و انتظارات تغییر فروش است . رفتار حکومت طلبی مدیران، نقش آشکاری را در این دوره ایفا نمی کند. علاوه بر آن، نتایج نشان می دهند که پتانسیل ارزش آفرینی آتی هزینه ی SG&A ، تصمیم مدیران را تحت تاثیر قرار می دهد. رفتار حکومت طلبی مدیران، بیشتر در شرکت های نمونه ی ارزش آفرینی پایین در مقایسه با نمونه ی ارزش آفرینی بالا مشخص است. در نتیجه، انتخاب مدیران برای تصمیم تعدیل منبع و رفتار حکومت طلبی، بنا بر ارزش آفرینی آتی هزینه ی SG&A ، شرایط مالی و مکانیسم های حاکمیت شرکتی در شرکت های هندی را تغییر می دهد. تا آنجا که ما اطلاع داریم، این پژوهش، اولین پژوهش انجام گرفته در بازار بزرگ هند است که عدم تقارن هزینه ی SG&A، رفتار حکومت طلبانه ی مدیران را بررسی می کند. به طور کلی، نتایج این مطالعه نشان می دهد که تصمیمات تعدیل منبع از سوی مدیران و رفتار حکومت طلبی آنها ناشی از تصمیمات آنهاست و به صورت هزینه ی نمایندگی در می آید. در مقایسه با بازار های دیگر، بازار هندوستان به علت رفتار حکومت طلبی مدیریتی ، نسبتا مشکلات نمایندگی کمتری دارد.