تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مدل ISM در ارزیابی معیار انتخاب تولیدکنندگان هوشمند و رتبه بندی تولیدکنندگان با TOPSIS-AHP – نشریه الزویر

عنوان فارسی: کاربرد مدل ISM در ارزیابی معیارهای انتخاب تولیدکنندگان هوشمند و رتبه بندی تولیدکنندگان با بهره گیری از روش های TOPSIS-AHP
عنوان انگلیسی: The application of ISM model in evaluating agile suppliers selection 4 criteria and ranking suppliers using fuzzy TOPSIS-AHP methods
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 32
سال انتشار : 2015 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5943 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.26Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت استراتژیک، مدیریت کسب و کار، مدیریت اجرایی، مدیریت عملکرد و استراتژی
مجله: سیستم های خبره و کاربردهای آن
دانشگاه: دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران
کلمات کلیدی: تامین کننده فرز، مدل ساختاری تفسیری، تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی، محیط فازی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1.مقدمه

2.معیارهای ارزیابی تولیدکننده هوشمند

3-مروری بر پیش زمینه شیوه های ISM، AHP و TOPSIS

4- روش تحقیق

5-مدل مفهومی تحقیق

5-1 مروری بر روش های TOPSIS و AHP و محاسبه فازی

6- یافته ها

7- رتبه بندی با بهره گیری از TOPSIS و AHP فازی

8-تشریح مطالب و نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

In the present competitive world, the organizations need to endeavor constantly so as to make progress 24 as well as maintaining their current position through employing the appropriate strategies. Organizations 25 surroundings have been undergoing rapid changes among which the different demands and the variety of 26 customers are to be mentioned. The scarce and limited number of sources and facilities are also worth 27 being cited as another example of an important restrictions placed on companies. One way to bring down 28 these problems is employing agile suppliers and outsourcing appropriately. The current study results 29 from two theses completed in the fields of agility and ISM. It begins with identifying the criteria to evalu- 30 ate agile suppliers. Then these factors are ranked and categorized using the interpretive structural model. 31 The results of this study depict that the delivery speed variable lays on the bottom level of the model out- 32 let with quite high driving power. The delay reduction variable has the same characteristics. Next, using 33 fuzzy hierarchical analysis method, the weight of the agility evaluation criteria of suppliers are measured 34 and put as TOPSIS model input. Finally, six suppliers are rated using fuzzy TOPSIS method. The results of 35 this study shows that the criteria with higher driving power and lower dependence have higher weight in 36 AHP model. It is, therefore, necessary to focus on variables of the first and second level of model in order 37 to increase suppliers’ agility. In this study, the weight of data has been determined using hierarchical 38 analysis so as to increase the efficiency of the results of fuzzy TOPSIS technique. At the same time, inter- 39 pretive structural model has been also employed to interpret the effects of the criteria on suppliers.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در دنیای رقابتی حاضر، سازمان ها باید همواره تلاش کنند تا به جلو پیش رفته و نیز جایگاه کنونی خود را با بکارگیری استراتژی های مناسب حفظ کنند. محیط سازمان ها، دستخوش تغییرات سریعی شده اند که در آن، تقاضاهای مختلف و مشتریان گوناگونی عنوان می شوند. تعداد اندک و محدودی از منابع و تشکیلات نیز به عنوان نمونه دیگری از محدودیت های مهمی که در شرکت ها وجود دارند، قابل ذکر هستند. یک روش برای غلبه بر این مشکلات، بهره گیری از تولیدکنندگان هوشمند و برون سپاری به شکلی مناسب است. تحقیق حاضر از دو مطالعه انجام شده در زمینه هوشمندی و ISM نشأت می گیرد. این تحقیق با شناسایی معیارهای ارزیابی تولیدکنندگان هوشمند آغاز می شود. سپس این فاکتورها رتبه بندی شده و با استفاده از مدل ساختاری توضیحی طبقه بندی می شوند. نتایج این تحقیق این امر را نشان می دهد که متغیر سرعت تحویل در سطح پائینی از مدلی که دارای خروجی توان تحریکی بسیار بالا می باشد، قرار دارد. متغیر کاهش تأخیر دارای مشخصات یکسانی می باشند. سپس، با بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، وزن هر معیار ارزیابی هوشمندی تولیدکنندگان مورد سنجش قرار گرفته و به عنوان ورودی مدل TOPSIS درنظر گرفته می شود. در نهایت، 6 تولید کننده با بهره گیری از روش TOPSIS فازی ارزیابی می شوند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که معیارهای دارای توان تحریکی بالاتر و وابستگی کم، در مدل AHP دارای وزن کمتری است. بنابراین، لازم است که روی متغیرهای سطح اول و دوم مدل تمرکز کنیم تا هوشمندی تولیدکنندگان را افزایش دهیم. در این تحقیق، وزن داده ها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی طوری تعیین شده است که کارآمدی نتایج شیوه TOPSIS فازی افزایش یابد. بطور همزمان مدل ساختاری توضیحی نیز برای تفسیر معیارهای مرتبط با تولیدکنندگان بکار گرفته شده است.