ترجمه مقاله استاندارد آموزش بین المللی IES) 7) توسعه مداوم حرفه ای

ترجمه مقاله استاندارد آموزش بین المللی IES) 7) توسعه مداوم حرفه ای
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
استاندارد آموزش بین المللی IES) 7) توسعه مداوم حرفه ای (بازنویسی)
عنوان انگلیسی
International Education Standard 7 (Redrafted) (Effective On January 1, 2014) Continuing Professional Development
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
14
سال انتشار
2014
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
197
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم تربیتی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
مجله
استاندارد آموزش بین المللی - International Education Standard
فهرست مطالب
موارد توضیحی
ارتقاء توسعه مداوم حرفه‌ای (رجوع شود به پاراگراف 10)
دسترسی به توسعه مداوم حرفه‌ای (رجوع شود به پاراگراف 11)
الزام توسعه مداوم حرفه‌ای برای همه حسابداران حرفه ای (رجوع شود به پاراگراف های 13-12)
رهیافت خروجی محور (رجوع شود به پاراگراف 14)
رهیافت ورودی محور (رجوع شود به پاراگراف 15)
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Introduction

Scope of this Standard (Ref: Para. A1–A4) 1. This International Educational Standard (IES) prescribes the continuing professional development (CPD) required for professional accountants to develop and maintain the professional competence necessary to provide high quality services to clients, employers, and other stakeholders, and thereby to strengthen public trust in the profession. 2. This IES is addressed to IFAC member bodies. IFAC member bodies have a responsibility for the CPD of professional accountants as set out in the requirements of this IES. In addition, this IES will be helpful to educational organizations, employers, regulators, government authorities, and any other stakeholders who support the CPD of professional accountants. 3. Although it is the responsibility of the professional accountant to develop and maintain professional competence by undertaking relevant CPD activities, this IES is addressed to the IFAC member bodies because their role is to: (a) Foster a commitment to lifelong learning among professional accountants; (b) Facilitate access to CPD opportunities and resources for professional accountants; and (c) Adopt prescribed requirements relating to the development and implementation of appropriate measurement, monitoring, and compliance procedures, so as to help professional accountants develop and maintain the professional competence necessary to protect the public interest.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
مقدمه
دامنه این استانداردها (رجوع شود به پاراگراف های A1–A4)
1- این استاندارد آموزش بین المللی (IES) توسعه مداوم حرفه‌ای (CPD) را برای حسابداران حرفه ای در جهت توسعه و حفظ شایستگی حرفه ای لازم برای خدمات با کیفیت به مشتریان، کارفرمایان و دیگر ذینفعان تجویز می کند و در نتیجه اعتماد عمومی را به این حرفه تقویت می کند.
2- این استاندارد آموزش بین المللی برای اعضای فدراسیون بین‌المللی حسابداران ارائه شده است. اعضای فدراسیون بین‌المللی حسابداران در مقابل توسعه مداوم حرفه‌ای حسابداران حرفه ای مسؤلیت دارند چنان که در ایت استاندارد آموزش بین المللی به آن الزام شده است.
3- اگرچه این مسؤولیت حسابدار حرفه ای است که شایستگی حرفه ای را با انجام فعالیت های مرتبط با توسعه مداوم حرفه‌ای ایجاد و حفظ کند، اما استاندارد آموزش بین المللی به اعضای فدراسیون بین‌المللی حسابداران به خاطر نقشهایی که دارند دیکته می شود:
الف) ایجاد یک کمیته برای آموزش بلند مدت برای حسابداران حرفه ای.
ب) تسهیل دسترسی به فرصت ها و منابع برای حسابداران حرفه ای؛ و
ج) پذیرش ملزومات تجویز شده به منظور توسعه و به کارگیری فرایندهای مناسب اندازه گیری ، نظارت و تکمیل، چنان که به حسابداران حرفه ای کمک کند تا شایستگی حرفه ای که برای حفظ منافع عمومی ضروری است را ایجاد و حفظ کند.

بدون دیدگاه