ترجمه مقاله ظرفیت نوآوری در بخش کشاورزی

ترجمه مقاله ظرفیت نوآوری در بخش کشاورزی
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ظرفیت نوآوری در بخش کشاورزی
عنوان انگلیسی
Innovation Capacity in Agricultural Sector
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2011
نشریه
Ijasr
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6660
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کشاورزی و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی، سیاست و توسعه کشاورزی و تکنولوژی نوآوری
مجله
مجله بین المللی علوم و تحقیقات کشاورزی
دانشگاه
گروه توسعه و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
کلمات کلیدی
ظرفیت نوآوری، سیستم نوآوری، نوآوری کشاورزی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
ظرفیت نوآوری
سیستم نوآوری
تغییرات رویکردی برای حمایت نوآوری های کشاورزی
مقایسه NARS، AKIS و سیستم های نوآوری
ماهیت ظرفیت نوآوری چگونه است؟
تقویت ظرفیت نوآوری در سازمان های AET
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

The changing context for agricultural development has highlighted a strong need to understand and adopt innovation systems thinking. Science, technology and innovation policy has equated rural development to agricultural development. The main objective of this paper was to examine the role of innovation capacity in agricultural sector. With the growing diversification of rural livelihood options into non–farm activities and with the increasing interconnectedness of rural areas and activities to the global environment, a new rural economy is emerging. This is bringing with greater pressures on farmers, companies and governments to innovate in response to different situations. So ideas of what constitutes “research capacity” have evolved, along with approaches for investing in the capacity to innovate, there for this study was done. This paper is to review and to describe, innovation system and agricultural innovation.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
تغییرات حوزه توسعه کشاورزی یک نیاز شدید و ضروری را برای فهم و درک و همچنین تنظیم یک تفکری برای ایجاد سیستم های نوآوری برجسته کرده است. علم و دانش، تکنولوژی و سیاست های نوآوری، توسعه روستایی را مانند توسعه کشاورزی و زراعی یکسان پنداشته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش ظرفیت نوآوری در بخش کشاورزی بود.با توجه به رشد متنوع گزینه های امرار معاش روستایی به سمت فعالیت های غیر کشاورزی و با توجه به افزایش روز افزون حوزه های متصل و بهم پیوسته روستایی و فعالیت های متناسب با آن با هدف محیط پیرامون جهانی، یک اقتصاد جدید روستایی در حال ظهور کردن است. این پدیده فشار سنگینی را به کشاورزان و شرکت ها و همچنین دولت برای نوآور بودن در پاسخگویی به شرایط متنوع و مختلف وارد می کند.درنتیجه این ایده مبنی بر اینکه کدامین ظرفیت تحقیقاتی شکل گرفته شده به همراه رویکردهایی برای سرمایه گذاری در ظرفیتی برای نوآوری که این پژوهش برای همان قصد ایجاد شده است، در حال توسعه است. این مقاله همچنین به بازنگری و تشریح سیستم های نوآوری و نوآوری کشاورزی می پردازد.

بدون دیدگاه