ترجمه مقاله موسسات غیررسمی و سیاست های تطبیقی

ترجمه مقاله موسسات غیررسمی و سیاست های تطبیقی
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
موسسات غیررسمی و سیاست های تطبیقی: برنامه پژوهشی
عنوان انگلیسی
Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda
صفحات مقاله فارسی
25
صفحات مقاله انگلیسی
16
سال انتشار
2004
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
6142
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم سیاسی
فهرست مطالب
نهادهای غیررسمی چه هستند؟و چه نیستند؟
چهارنوع از نهادهای غیررسمی
نهادهای غیررسمی تکمیلی
نهادهای غیررسمی انطباقی
نهادهای غیررسمی رقابتی
نهادهای غیررسمی جایگزین
منشاء نهادهای غیررسمی
چرا نهادهای غیررسمی؟
چگونه نهادهای غیررسمی ایجاد شده و انتقال پیدا می کنند
تغییر نهادی غیررسمی
چالشهای تحقیق: شناسایی، اندازه گیری و مقایسه
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Over the last two decades, institutional analysis has become a central focus in comparative politics. Fueled by a wave of institutional change in the developing and postcommunist worlds, scholars from diverse research traditions have studied how constitutional design, electoral systems, and other formal institutional arrangements affect political and economic outcomes.1 These studies have produced important theoretical advances. Nevertheless, a growing body of research on Latin America,2 postcommunist Eurasia,3 Africa,4 and Asia5 suggests that many “rules of the game” that structure political life are informal—created, communicated, and enforced outside of officially sanctioned channels.6 Examples abound. For decades, Mexican presidents were selected not according to rules in the Constitution, the electoral law, or party statutes, but rather via the dedazo (“big finger”)—an unwritten code that gave the sitting president the right to choose his successor, specified the candidate pool, and prohibited potential candidates from openly seeking the job.7 In Japan, the “strict but unwritten rules” of Amakudari (“descent from heaven”), through which retiring state bureaucrats are awarded top positions in private corporations, have survived decades of administrative reform.8 In Central Asia, clan-based norms have “become the rules of the game,” while the constitutional structures created after the collapse of the Soviet Union are “increasingly . . . inconsequential.”9 And in much of the developing and postcommunist world, patterns of clientelism, corruption, and patrimonialism coexist with (and often subvert) new democratic, market, and state institutions.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
مسیراصلیِ تحقیق تطبیقی(قیاسی) بر روی موسسات سیاسی در ابتدا بر روی قوانین رسمی تمرکز دارد. اما هنوز در بسیاری از بافت ها، موسسات غیررسمی، از معیارهای بروکراتیک و قانونگذاری گرفته تا ارباب رجوع گرایی و موروثی گرایی، نتایج و رفتارهای سیاسی را شکل می دهند. محققان و صاحب نظرانی که این قوانین رسمی مربوط به ریسک بازی را نادیده می گیرند، بسیاری از مهمترین مشوق ها و محدودیت هایی که رفتار سیاسی را مشخص می کنند را از دست می دهند. در این مقاله، ما یک چهارچوب برای مطالعه ی موسسات غیررسمی در نظر گرفته ایم و آنها را در تحلیل سازمانی تطبیقی گنجانده ایم. این چهارچوب براساس روشِ چهار الگوییِ تعامل سازمانیِ رسمی و غیررسمی می باشد: تکمیلی، انطباقی، رقابتی و جایگزین. ما سپس دو مسئله ای را که به کلی در ادبیات مربوط به این موضوع فراموش شده اند را مورد مکاشفه قرار می دهیم: دلایل و مکانیزم های حاضر در پشتِ پدیداریِ موسسات غیررسمی و ذاتِ پایداری و تغییر آنها. در نهایت، ما چالش های موجود در تحقیق بر روی موسسات غیررسمی از جمله مسائل مربوط به شناسایی، اندازه گیری و مقایسه را مد نظر قرار خواهیم داد.

بدون دیدگاه