ترجمه مقاله ارزیابی اجرای سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS) در بیمارستان های دولتی MCDM

ترجمه مقاله ارزیابی اجرای سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS) در بیمارستان های دولتی MCDM
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
یک مدل ارزیابی برای اجرای سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS) در بیمارستان های دولتی بر اساس رویکردهای تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)
عنوان انگلیسی
An Evaluation Model for the Implementation of Hospital Information System (HIS) in Public Hospitals Using Multi-Criteria-Decision-Making (MCDM) Approaches
صفحات مقاله فارسی
55
صفحات مقاله انگلیسی
33
سال انتشار
0
نشریه
سایر
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
ندارد
کد محصول
7660
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و فناوری اطلاعات
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت سیستم های اطلاعات، مدیریت استراتژیک، سیستم های اطلاعاتی پیشرفته و مدیریت فناوری اطلاعات
کلمات کلیدی
سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS)، مدل پذیرش، بیمارستان های دولتی ایرانی، چهارچوب TOE، مدل HOT-fit، ANP، DEMATEL
فهرست مطالب
چکیده
1 مقدمه
2 مرور پیشینه
2-1 تعریف HIS
2-2 پذیرش HIS
2-3 پذیرش نوآوری در سازمان ها
2-4 نظریه¬های پذیرش در حوزه IS
2-4-1 چهارچوب تکنولوژی-سازمان-محیط
2-4-1-1 تحلیل انتقادی چهارچوب TOE در حوزه سیستم اطلاعات بهداشتی
2-4-2 مدل سازگار با انسان-سازمان-تکنولوژی
2-5 محرک ها و موانع اصلی بر سر راه پذیرش HIS
3 مواد و روش
4 ارائه مدل یکپارچه پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستان
4-1 مدل نظری یکپارچه اولیه برای پذیرش HIS
4-1-1 بعد تکنولوژیکی
4-1-1-1 مزیت نسبی HIS
4-1-1-2 سازگاری HIS
4-1-1-3 پیچیدگی HIS
4-1-1-4 نگرانی امنیتی HIS
4-1-2 بعد سازمانی
4-1-2-1 زیرساخت IS
4-1-2-2 پشتیبانی از مدیریت عالی
4-1-2-3 منابع مالی
4-1-2-4 پشتیبانی از فروشنده
4-1-3 بعد انسانی
4-1-3-1 قابلیت فنی درک شده
4-1-3-2 دانش IS کارمندان
5 روش ها
5-1 DEMATEL
5-2 ANP
6. مطالعه تجربی
7 بحث
7-1 مشارکت
7-2 ملاحظات عملی
8 آثار آینده
9 نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Hospitals implement Hospital Information System (HIS) to improve the efficiency and effectiveness of their healthcare professionals as well as to meet requirements for high quality patient care. To identify significant factors that influence the hospital decision in adopting the HIS, our study reviewed an extensive literature on health innovation adoption and integrates the framework of TechnologyOrganization-Environment (TOE) which is known as a mature framework and Human-OrganizationTechnology (HOT) fit model. For that reason, a hybrid Multi-Criteria-Decision-Making (MCDM) model is employed to provide the evidence of significant dependence relationships of factors by using Analytic Network Processes (ANP) and Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) methods. Hence, this study designs the initial integrated model by taking the three main dimensions with related 10 variables as potential organizational factors of adoption regarding the HIS technology.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
بیمارستان ها سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS) را برای ارتقای کارایی و بهره وری مراقبت های بهداشتی حرفه ای و همچنین برای برآوردن نیاز به کیفیت بالای مراقبت از بیمار اجرا می کنند. برای تعیین عوامل مهمی که بر تصمیم بیمارستان برای پذیرش HIS تأثیر می گذارند، پژوهش ما حجم گسترده ای از پیشینه مربوط به پذیرش نوآوری بهداشتی مرور کرده و چهارچوب تکنولوژی-سازمان-محیط زیست (TOE) را یکپارچه می کند، که به عنوان چهارچوبی بالغ و مدل مناسب انسان-سازمان-تکنولوژی (HOT) شناخته شده است. به همین دلیل، یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره ترکیبی (MCDM) برای ارائه شواهدی از روابط وابسته مهم فاکتورها و با استفاده از فرایندهای شبکه ای تحلیلی (ANP) و تصمیم گیری آزمایشی و روش های ارزیابی آزمایشگاهی (DEMATEL) به کار گرفته می شود. از این رو، این پژوهش مدل اولیه یکپارچه را با به کارگیری سه بعد اصلی و با 10 متغیر مرتبط، به عنوان فاکتورهای پذیرش سازمانی بالقوه با توجه به تکنولوژی HIS، طرح ریزی می کند.

بدون دیدگاه