ترجمه مقاله ترکیب نانوذرات سیلیکات هیدروفوبیک روی غشاهای فیبر توخالی پلی اتریمید برای جذب CO2 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ترکیب نانوذرات سیلیکات هیدروفوبیک روی غشاهای فیبر توخالی پلی اتریمید برای جذب CO2 - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
روش تازه برای ترکیب نانوذرات سیلیکات هیدروفوبیک روی غشاهای فیبر توخالی پلی اتریمید برای جذب CO2 در یک کنتاکتور غشایی گاز-مایع
عنوان انگلیسی
Novel method for incorporating hydrophobic silica nanoparticles on polyetherimide hollow fiber membranes for CO2 absorption in a gas–liquid membrane contactor
صفحات مقاله فارسی
24
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
9552
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه شده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی کاربردی، شیمی کاتالیست و شیمی پلیمر
مجله
مجله علوم غشایی - Journal of Membrane Science
دانشگاه
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی نان یانگ، سنگاپور
کلمات کلیدی
غشاهای فیبر توخالی PEI، سیلیکات فلوردار، غشاهای کامپوزیت، هیدروفوبیسیته، کنتاکتور غشایی گاز-مایع
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.memsci.2013.10.011
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2- مراحل آزمایشی
2-1 مواد
2-2 تهیه غشای PEI
2-3 تشکیل غشای کامپوزیت
2-4 مشخصات غشا
2-5 آزمایشات کنتاکتور غشای گاز-مایع
3- نتایج و بحث
3-1 مفهوم تهیه سوبسترای PEI متخلخل با استفاده از تارساز سه دهانه
3-2 مشخصات سوبستراهای فیبر توخالی PEI
3-3 آنالیز ساختار شیمیایی غشا
3-4 مشاهده مورفولوژی غشا و تحلیل سختی سطح
3-5 هیدروفوبیسیته سطح غشاهای کامپوزیت
3-7 عملکرد کنتاکتور غشای گاز-مایع برای جذب CO2
4-نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In a gas–liquid membrane contactor, a larger pore size can result in a lower membrane mass transfer resistance. However, the membrane pore size is usually limited by the concern of pore wetting, e.g. a large pore size means a higher wetting tendency. As a breakthrough, this paper reported a porous polyetherimide (PEI) hollow fiber membrane with high surface porosity and large pore size to minimize the membrane mass transfer resistance by using a triple-orifice spinneret in the hollow fiber spinning process, and followed by a novel approach of fluorinated silica (fSiO2) nanoparticles (NPs) incorporation to make the membrane surface highly hydrophobic and chemical resistant to prevent the membrane from wetting caused by the large pore size on the membrane surface. The newly developed composite hollow fiber membranes showed the advancing contact angle value of 123.3°, receding contact angle value of 107.2°, and contact angle hysteresis of only 15.9°, indicating the high water resistant property. The composite membrane also exhibited a higher rigidity property compared with the original PEI substrate. The CO2 absorption flux of the composite membranes was investigated in both physical and chemical absorptions in a gas–liquid membrane contactor system. The membrane contactor showed a stable performance throughout the 60 d long-term operation using a 2 M sodium taurinate aqueous solution as the liquid absorbent.

The highly hydrophobic composite hollow fiber membrane was able to outperform a conventional polymeric hydrophobic membrane in term of superior gas absorption flux and outstanding long-term stability, suggesting that the formation of organic–inorganic composite membranes is an effective way to enhance the feasibility of membrane contactor processes for practical applications. The results demonstrated the important role of membrane fabrication and modification techniques in facilitating the commercialization of membrane contactor technology.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در یک کنتاکتور غشایی گاز-مایع، یک اندازه منفذ بزرگتر منجر به یک مقاومت انتقال جرمی غشایی پایین تری می شود. اما اندازه منفذ غشایی معمولا محدود به مسئله مرطوب سازی منفذ است برای مثال یک اندازه منفذ بزرگ به معنای تمایل مرطوب سازی بالاتر است. به عنوان یک بررسی، این مقاله گزارش یک غشایی فیبر توخالی متخلخل پلی اتریمید یا PEI با تخلخل سطح بالا و اندازه منفذ بزرگ برای به حداقل رسانی مقاومت انتقال جرم غشایی با استفاده از یک تارساز سه دهانه در یک پروسه ریسیدن فیبر توخالی گزارش داده است و با رهیافت تازه ای از ترکیب نانوذرات NPs سیلیکات فلوردار (fSiO2)برای ایجاد مقاومت هیدروفوبیک و شیمیایی بالای سطح غشایی جهت پیشگیری از مرطوب سازی غشا که با اندازه منفذ بزرگ روی سطح غشایی ایجاد شده است، دنبال می شود. کمپوزیت تازه ایجاد شده غشاهای فیبر توخالی مقدار زاویه تماسی پیشرفته 123.3 درجه، مقدار زاویه تماسی کم شده 107.2 درجه ای، و پسماند زاویه تماسی تنها 15.9 درجه ای را نشان داده اند که نشاندهنده خاصیت مقاومت به آب بالا است. غشای کامپوزیت نیز یک خاصیت استحکامی بالاتری را در مقایسه با سوبسترای اصلی PEI را نشان داد. جریان جذب CO2 غشاهای کامپوزیت هم در جذب فیزیکی و هم در جذب شیمیایی در یک سیستم کنتاکتور غشای گاز-مایع مورد تحقیق قرار گرفت. کنتاکتور غشایی یک عملکرد ثابتی را در کل عملکرد طولانی مدت 60 روزه با استفاده از محلول آبی سدیم تائورینات 2 مول به عنوان جاذب مایع نشان داد.
کامپوزیت به شدت هیدروفوبیک غشای فیبر توخالی قادر به عملکرد بهتر از یک غشای معمولی هیدروفوبیک پلیمری از لحاظ جریان جذب گازی برتر و قابلیت ثبات طولانی مدت بود که حاکی از آنست که تشکیل غشاهای کامپوزیت الی-غیرآلی یک راه موثر برای تقویت عملی بودن پروسه های کنتاکتور برای کاربردهای عملی است. نتایج نقش مهم تکنیک های ساخت و اصلاح غشا را در تسهیل تجاری سازی تکنولوژی کنتاکتور غشا نشان داد.

بدون دیدگاه