ترجمه مقاله کاربرد اعداد فازی در روش برنامه ریزی استراتژیک کمی با MCDM

ترجمه مقاله کاربرد اعداد فازی در روش برنامه ریزی استراتژیک کمی با MCDM
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
کاربرد اعداد فازی در روش برنامه ریزی استراتژیک کمی با MCDM
عنوان انگلیسی
An Application of Fuzzy numbers in Quantitative Strategic Planning Method with MCDM
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2012
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
5170
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و مهندسی کامپیوتر
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت استراتژیک، مدیریت بازرگانی، مدیریت کسب و کار، تولید و عملیات، مدیریت عملکرد و برنامه نویسی کامپیوتر
مجله
کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت عملیات
دانشگاه
استانبول، ترکیه
کلمات کلیدی
اعداد فازی، MCDM، QSPM، QSPM فازی
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. پیشینه
1. 2 آنالیز SWOT
2. 2 تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)
3. 2 روش QSPM
4. 2 مجموعه های فازی
3. روش پیشنهادی: QSPM فازی با MCDM
4. یک مثال تشریحی
1. 4 QSPM متداول و قراردادی
2. 4 QSPM فازی با MCDM
3. 4 اعتباریابی و ارزیابی
5. نتایج
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) is a useful tool to prioritize strategies at any level including corporate, business and functional. The ratings and attractive scores used in QSPM, however, require judgmental decisions and should be based on expert’s opinion to ensure the applicability of chosen strategies. A fuzzy multicriteria decision making method is proposed in this paper with the goal of improving the output of conventional QSPM by allowing the experts to employ linguistic terms (qualitative data) in their judgments. A TOPSIS MCDM (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution and Multi criteria Decision Making ) index is also adapted to the fuzzy QSPM in finding the sum total attractive scores (TAS) of strategies. As a case study, the proposed method has been applied for strategy prioritization in a Tile Company. The results have been verified with expert knowledge and showed an improvement compared to the non-fuzzy QSPM.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) ابزاری مفید برای اولویت بندی استراتژیها در هر سطح، من جمله شرکتی، کسب و کار و تابعی به حساب می آید. اما، رتبه بندیها و نمرات جذاب بکاررفته در QSPM نیازمند تصمیمات قضاوتی بوده و باید براساس دیدگاه متخصص تعیین شوند تا بدین طریق از کاربردپذیری یا قابلیت کاربرد استراتژیهای منتخب اطمینان حاصل شود. در این مقاله روش تصمیم گیری چند معیاره فازی با هدف بهبود خروجی QSPM متداول پیشنهاد شده و به متخصصین اجازه استفاده از جملات زبانشناختی ( داده های کیفی) در قضاوتهایشان را می دهد. برای یافتن مجموع نمرات جذابیت کل (TAS) استراتژیها، شاخص TOPSIS MCDM ( تکنیک اولویت بندی برحسب تشابه به راه حل ایده آل و تصمیم گیری چند معیاره) نیز با QSPM فازی تطبیق داده شده است. به عنوان یک مطالعه موردی، از روش پیشنهادی برای اولویت بندی استراتژی در شرکت کاشی و موزائیک استفاده شده است. نتایج بدست آمده با دانش متخصص تصدیق شده و در مقایسه با QSPM غیر فازی، بهبود نشان داده است.

بدون دیدگاه