ترجمه مقاله کاهش اسیدهای چرب آزاد در روغن های پسماند خوراکی با روش استریفیکاسیون - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کاهش اسیدهای چرب آزاد در روغن های پسماند خوراکی با روش استریفیکاسیون - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
کاهش اسیدهای چرب آزاد در روغن های پسماند خوراکی با روش استریفیکاسیون در حضور کاتالیزورهای اسیدی
عنوان انگلیسی
Reduction of Free Fatty Acids of Waste Oil by AcidCatalyzed Esterification
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2011
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7677
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی کاتالیست، شیمی محیط زیست و شیمی آلی
مجله
دومین کنفرانس SREE در زمینه مهندسی شیمی - The Second SREE Conference on Chemical Engineering
دانشگاه
گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
کلمات کلیدی
روغن های پسماند خوراکی، استریفیکاسیون، اسید سولفوریک اسید، ترانس استریفیکاسیون، بیودیزل
فهرست مطالب
چکیده
1- معرفی
2- مواد و روش ها
آماده سازی کاتالیزور
آماده سازی روغن پسماند خوراکی
مرحله استریفیکاسیون
بازیافت کاتالیزور
آنالیز درصد تبدیل استر
3- بحث و نتایج
اسپکتروسکوپی FTIR سیلیکا سولفوریک اسید
بررسی اثر زمان ماند بر درصد تبدیل واکنش استریفیکاسیون
اثر غلظت کاتالیزور
اثر نسیت مولی متانول به روغن
اثر دما
درصد تبدیل استری برای اسیدهای چرب اصلی
4- نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Clean fuels such as biodiesel are used to provide energy in the word, recently. Transesterification of waste oil in the presence of alkali catalyst is used to produce biodiesel. Since free fatty acid (FFA) and water in the waste oil will decrease process efficiency specially in washing step, so concentration of the mentioned component should be reduced to a low value (<1% FFA) using esterification before transesterification process. In this work, silica sulfuric acid is used as heterogeneous catalyst for reduction of FFA in waste cooking oils and effects of variables on the esterification reaction were also studied. To determine FFA decreasing, i.e. esterification reaction conversion, the samples were analyzed by GC and FTIR. As a result of this study, 1.5% wt catalyst, at 60 , molar ratio methanol to oil 6:1 and 300 rpm are suggested as optimum conditions. Results are shown that conversion of free fatty acids to ester, in terms of waste oil is 90% and FFA concentration is less than1%.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
امروزه، سوخت های پاکی مانند بیودیزل برای تولید انرژی در جهان بکار می روند. برای تولید بیودیزل از واکنش ترانس استریفیکاسیون روغن های پسماند در حضور کاتالیزورهای قلیایی استفاده می شود. از آنجایی که اسیدهای چرب آزاد و آب در حضور آب راندمان تولیدی را از طریق اختلال در مرحله شستشو کاهش می دهند، بنابراین باید غلظت ترکیبات ذکر شده با استفاده از روش استریفیکاسیون قبل از انجام واکنش ترانس استریفیکاسیون به کمتر از 1 % کاهش یابد. در این کار، سیلیکا سولفوریک اسید به عنوان کاتالیزور هتروژن برای کاهش اسیدهای چرب آزاد در روغن های پسماند خوراکی استفاده شد و اثرات متغییرها در واکنش استریفیکاسیون مورد مطالعه قرار گرفت. برای تعیین مقادیر اسیدهای چرب آزاد کاهش یافته و درصد تبدیل واکنش استریفیکاسیون ، نمونه ها توسط روش های GC و FTIR آنالیز شدند. در نتیجه این بررسی، 1.5% وزنی از کاتالیزور، در دمای 60 درجه، با نسبت مولی متابول به روغن 6:1 و سرعت هم زدن rpm 300 به عنوان شرایط بهینه تعیین شد. نتایج نشان می دهد که درصد تبدیل اسیدهای چرب به استر و مقادیر اسیدهای چرب ازاد به ترتیب 90% و کمتر از 1 % بود.

بدون دیدگاه