تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله محیط بیرونی و متعادل سازی نقش جهت گیری بازار صادرات – نشریه الزویر

عنوان فارسی: محیط بیرونی و متعادل سازی نقش جهت گیری بازار صادرات
عنوان انگلیسی: External environment and the moderating role of export market orientation
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 13
سال انتشار : 2014 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4859 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 499.85Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت کسب و کار، مدیریت استراتژیک، مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی و مدیریت بازاریابی
مجله: مجله پژوهش کسب و کار
دانشگاه: گروه مدیریت بازرگانی و بازاریابی، دانشکده اقتصاد و کسب و کار، اسپانیا
کلمات کلیدی: محیط خارجی، فاصله روانی، جهت گیری بازار صادرات، سازگاری بازاریابی، عملکرد صادرات
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1.مقدمه

2. زمینه نظری و فرضیات

1-2 محیط بیرونی مؤسسات صادرات

2-2 فاصله روان شناختی PD

2-3 رفتار استراتژیک صادرات ، تطابق در مقابل استاندارد سازی برنامه ی ترکیبی بازاریابی

4-2 جهت گیری بازار و نقش آن به عنوان متعادل کننده در فعالیت صادرات

3. روش

1-3. نمونه و تحلیل داده ها

2-3 مقیاس های اندازه گیری

4. نتایج

5. بحث ها و کاربردهای

1-5 کاربردهای علمی

2-5 کاربردهای مدیریتی

6. محدودیت ها و خطوط اینده ی تحقیق

نمونه متن انگلیسی

abstract

This research has two main objectives. The first is to fill the knowledge gap on the role which the external environment plays in the strategic behavior of exporting companies, taking into account the psychological distances between the domestic and foreign markets. The second aim is to clarify the role that market orientation plays in export activity, since the literature review shows conflicting results. The study provides insight into these issues through hypothesis testing of a conceptual model using a sample of 212 Spanish exporting companies. The results lead to two major conclusions: (a) in turbulent environments, exporting firms adapting the marketing mix program to the needs of foreign markets obtain a better export performance in highly competitive and psychologically distant markets; (b) although market orientation has a direct and positive effect on export performance, its main role is to support strategic decision making in exporting companies. In addition, market orientation moderates the relationship between marketing mix adaptation and export performance.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این تحقیق دو هدف اصلی دارد. اولین هدف پر کردن خلاء علمی نقشی است که محیط بیرون در رفتار استراتژیک شرکت های صادر کننده دارد که به عنوان فاصله روان شناختانه بین بازار داخلی و خارجی در نظر گرفته می شود . دومین هدف ، روشن کردن نقشی است که جهت گیری بازار در فعالیت های صادرات دارد، به این دلیل که بررسی ادبیات متون نتایج متناقضی نشان می دهد. این مطالعه از طریق آزمایش فرضیه های مدل مفهومی با استفاده از 212نمونه از شرکت های صادراتی اسپانیایی، بینشی در این موارد ارائه می دهد. نتایج به دو نتیجه گیری اصلی منجر شدند:

a) در محیط های آشفته، شرکت های صادراتی می بایست برنامه ی ترکیبی بازار را با احتیاجات بازارهای خارجی تطابق دهند تا عملکرد صادراتی بهتری در بازارهای بسیار رقابتی و روانی داشته باشند.

b) اگر چه جهت گیری بازار اثر مثبت و مستقیم بر عملکرد صادرات دارد ، هدف اصلی آن حمایت از تصمیم گیری استراتژیک در شرکت های صادراتی است .به علاوه جهت گیری بازار رابطه ی بین تطابق ترکیبی بازار و عملکرد صادرات را متعادل می کند.