دانلود ترجمه مقاله اپیدمیولوژی مولکولی ژن های ESBLs و مقاومت به چند دارو در نژاد باکتری اشریشیا کلی - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله اپیدمیولوژی مولکولی ژن های ESBLs و مقاومت به چند دارو در نژاد باکتری اشریشیا کلی - مجله Ncbi
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اپیدمی شناسی مولکولی ژن های ESBLs و مقاومت چند دارویی در نژادهای باکتری Escherichia Coli اسهال زای ایزوله شده از بزرگسالان در ایران
عنوان انگلیسی
Molecular Epidemiology of ESBLs Genes and Multi-Drug Resistance in Diarrheagenic Escherichia Coli Strains Isolated from Adults in Iran
صفحات مقاله فارسی
9
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2015
نشریه
Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
۴۶۸۷
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم سلولی و مولکولی، اپیدمیولوژی، زیست فناوری میکروبی، ویروس شناسی و میکروبیولوژی
مجله
مجله تحقیقات دارویی
دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
کلمات کلیدی
مقاومت به آنتی بیوتیک، E. coli، ESBLs، MDR
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روش آزمایشی
جمع آوری نمونه
آزمون حساسیت ضد میکروبی
استخراج DNA
PCR ژن های کد کننده بتا-لاکتاماز
نتایج
تشریح جمعیت نمونه
مقاومت ضد میکروبی اشرشیاکلی
نتایج فنوتیپی برای ESBLs
ویژگی مولکولی ژن های ESBL
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Resistance to oxyimino cephalosporins antibiotics in Enterobacteriaceae is primarily done by the extended spectrum β-lactamases (ESBLs). Clear identification of risk factors for ESBLs-producing infections is necessary. Therefore, efficient strategies can be developed to decrease outbreak of these infections. The aim of this study was to determine the antibacterial susceptibility and ESBLs pattern of diarrhogenic Escherichia coli (E. coli) strains isolated from adult patients. In the present study, diarrheogenic E. coli strains were isolated from 54 patients from the University of Medical Sciences hospitals in Shiraz. Antimicrobial susceptibility testing was done by disk diffusion method by CLSI criteria. The presence of blaTEM, blaSHV and blaCTX-M genes was investigated by PCR using designated primers. The prevalence of ESBLsproducer E. coli strains was 12.96%. Antimicrobial resistance testing showed a high resistance to cefexime, trimethoprim-sulfamethoxazole, ampicillin and penicillin. Overall, β-lactamase genes were identified in 52 (96.30%) isolates which were identified as 45 (83.33%) blaTEM, 17 (31.48%) blaSHV and 11 (20.37%) blaCTX-M. ESBLs-producer E. coli is very prevalent in diarrheogenic strains isolated from adult patients. Also, this study clearly showed that the blaTEM gene for ESBLs-producer E. coli was widespread in Iran.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

مقاومت به آنتی بیوتیک های اگزیمینو سفالوسپورین در Enterobacteriaceae اصولا با طیف گسترده ای از بتا-لاکتامازها (ESBLs) انجام شده است. تشخیص واضح عوامل خطر برای ESBLs تولیده کننده عفونت ضروری است. بنابراین، استراتژی های کارامد می تواند برای کاهش شیوع این عفونت ها ایجاد شود. هدف از این مطالعه تعیین حساسیت آنتی باکتریایی و الگوی ESBLs اسهال زایی نژادهای باکتری اشرشیاکلی ایزوله شده از بیماران بزرگسال بود. در مطالعه حاضر نژادهای اسهال زای اشرسیاکلی از ۵۴ بیمار بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز جداسازی شد. آزمون حساسیت ضد میکروبی با روش انتشار صفحه ای با معیار CLSI انجام شد. وجود ژن های blaTEM، blaSHV و blaCTX-M با استفاده از پرایمرهای طراحی شده PCR بررسی شد. شیوع نژادهای اشرشیاکلی تولید کننده ESBLs 12.96 درصد بود. آزمون مقاومت ضد میکروبی مقاومت بالایی به سفاکسیم، تریمتوپریم-سولفاماوکسازول، آمپیسیلین و پنی سیلین نشان داد. به طور کلی، ژن های بتا لاکتاماز در ۵۲ (۹۶.۳۰ درصد) ایزوله ها تشخیص داده شدند که به صورت ۴۵ (۸۳.۳۳ درصد) blaTEM ، ۱۷ (۳۱.۴۸ درصد) blaSVH و ۱۱ (۲۰.۳۷ درصد) blaCTX-M بود. اشرشیاکلی تولید کننده ESBLs در نژادهای اسهال زاد ایزوله شده از بیماران بزرگسال بسیار شایع است. همچنین این مطالعه به وضوح نشان داده است که ژن blaTEM برای اشرساکلی تولید کننده ESBLs در ایران گسترده است.