تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود ترجمه مقاله اپیدمیولوژی مولکولی ژن های ESBLs و مقاومت به چند دارو در نژاد باکتری اشریشیا کلی – مجله Ncbi

عنوان فارسی: اپیدمی شناسی مولکولی ژن های ESBLs و مقاومت چند دارویی در نژادهای باکتری Escherichia Coli اسهال زای ایزوله شده از بزرگسالان در ایران
عنوان انگلیسی: Molecular Epidemiology of ESBLs Genes and Multi-Drug Resistance in Diarrheagenic Escherichia Coli Strains Isolated from Adults in Iran
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 9
سال انتشار : 2015 نشریه : Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : ۴۶۸۷ رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 510.30Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: پزشکی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم سلولی و مولکولی، اپیدمیولوژی، زیست فناوری میکروبی، ویروس شناسی و میکروبیولوژی
مجله: مجله تحقیقات دارویی
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
کلمات کلیدی: مقاومت به آنتی بیوتیک، E. coli، ESBLs، MDR
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

روش آزمایشی

جمع آوری نمونه

آزمون حساسیت ضد میکروبی

استخراج DNA

PCR ژن های کد کننده بتا-لاکتاماز

نتایج

تشریح جمعیت نمونه

مقاومت ضد میکروبی اشرشیاکلی

نتایج فنوتیپی برای ESBLs

ویژگی مولکولی ژن های ESBL

بحث

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Resistance to oxyimino cephalosporins antibiotics in Enterobacteriaceae is primarily done by the extended spectrum β-lactamases (ESBLs). Clear identification of risk factors for ESBLs-producing infections is necessary. Therefore, efficient strategies can be developed to decrease outbreak of these infections. The aim of this study was to determine the antibacterial susceptibility and ESBLs pattern of diarrhogenic Escherichia coli (E. coli) strains isolated from adult patients. In the present study, diarrheogenic E. coli strains were isolated from 54 patients from the University of Medical Sciences hospitals in Shiraz. Antimicrobial susceptibility testing was done by disk diffusion method by CLSI criteria. The presence of blaTEM, blaSHV and blaCTX-M genes was investigated by PCR using designated primers. The prevalence of ESBLsproducer E. coli strains was 12.96%. Antimicrobial resistance testing showed a high resistance to cefexime, trimethoprim-sulfamethoxazole, ampicillin and penicillin. Overall, β-lactamase genes were identified in 52 (96.30%) isolates which were identified as 45 (83.33%) blaTEM, 17 (31.48%) blaSHV and 11 (20.37%) blaCTX-M. ESBLs-producer E. coli is very prevalent in diarrheogenic strains isolated from adult patients. Also, this study clearly showed that the blaTEM gene for ESBLs-producer E. coli was widespread in Iran.

نمونه متن ترجمه

چکیده

مقاومت به آنتی بیوتیک های اگزیمینو سفالوسپورین در Enterobacteriaceae اصولا با طیف گسترده ای از بتا-لاکتامازها (ESBLs) انجام شده است. تشخیص واضح عوامل خطر برای ESBLs تولیده کننده عفونت ضروری است. بنابراین، استراتژی های کارامد می تواند برای کاهش شیوع این عفونت ها ایجاد شود. هدف از این مطالعه تعیین حساسیت آنتی باکتریایی و الگوی ESBLs اسهال زایی نژادهای باکتری اشرشیاکلی ایزوله شده از بیماران بزرگسال بود. در مطالعه حاضر نژادهای اسهال زای اشرسیاکلی از ۵۴ بیمار بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز جداسازی شد. آزمون حساسیت ضد میکروبی با روش انتشار صفحه ای با معیار CLSI انجام شد. وجود ژن های blaTEM، blaSHV و blaCTX-M با استفاده از پرایمرهای طراحی شده PCR بررسی شد. شیوع نژادهای اشرشیاکلی تولید کننده ESBLs 12.96 درصد بود. آزمون مقاومت ضد میکروبی مقاومت بالایی به سفاکسیم، تریمتوپریم-سولفاماوکسازول، آمپیسیلین و پنی سیلین نشان داد. به طور کلی، ژن های بتا لاکتاماز در ۵۲ (۹۶.۳۰ درصد) ایزوله ها تشخیص داده شدند که به صورت ۴۵ (۸۳.۳۳ درصد) blaTEM ، ۱۷ (۳۱.۴۸ درصد) blaSVH و ۱۱ (۲۰.۳۷ درصد) blaCTX-M بود. اشرشیاکلی تولید کننده ESBLs در نژادهای اسهال زاد ایزوله شده از بیماران بزرگسال بسیار شایع است. همچنین این مطالعه به وضوح نشان داده است که ژن blaTEM برای اشرساکلی تولید کننده ESBLs در ایران گسترده است.