ترجمه مقاله تاثیر عمق لایه خاک بر عملکرد ساختمان ها برای زلزله های ویژه محل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر عمق لایه خاک بر عملکرد ساختمان ها برای زلزله های ویژه محل - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر عمق لایه خاک بر عملکرد ساختمان ها برای زلزله های ویژه محل
عنوان انگلیسی
Effect of depth of soil stratum on performance of buildings for site-specific earthquakes
صفحات مقاله فارسی
31
صفحات مقاله انگلیسی
15
سال انتشار
2010
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7924
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
خاک و پی، زلزله، سازه و مدیریت ساخت
مجله
دینامیک خاک و مهندسی زلزله - Soil Dynamics and Earthquake Engineering
دانشگاه
گروه مهندسی عمران، موسسه هندی فناوری دهلی
کلمات کلیدی
تقویت خاك، ارزیابی عملکرد ساختمان ها، زلزله های ویژه محل
فهرست مطالب
چکیده
1 – مقدمه
2 – روش شناسی
2-1 طیف های تقاضا ویژه محل
2-1-1 تولید حرکت زمینی قوی
2-1-2 تولید طیف های واکنش مستقل عمق ( DDRS )
2-1-3 تبدیل DDRS بع طیف های تقاضا مستقل عمق (DDDS)
2-2 روش طیف ظرفیت
2-2-1 منحنی ظرفیت از طریق تحلیل استاتیک غیر خطی
2-2-2 تبدیل منحنی ظرفیت به طیف ظرفیت
2-3 نقطه عملکرد
2-3 -1 رویه 1 ( P1)
2-3-2 رویه 2 ( P2)
2-3-3 استهلاک ارتعاش موثر اصلاح شده
2-3-4 کاهش 5 درصد طیف تقاضا
3- نمایش روش شناسی
3-1 تولید منحنی تولید
3-2 تولید طیف ظرفیت ساختمان B1
3-3 تولید نقطه عملکرد برای ساختمان B1
3-4 تولید طیف ظرفیت برای ساختمان B2
4 – بحث ها
5 – خلاصه و نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Towards formulating guidelines for performance evaluation of buildings to site-specific earthquakes, studies are reported in literature on the effect of various critical parameters. No study is, however, reported on the effect of depth of soil stratum. In this paper, a methodology is proposed and applied for performance evaluation of buildings for site-specific earthquakes including depth of soil stratum as a parameter. The methodology integrates independent procedures meant for performance evaluation of buildings and site-specific seismic analysis. Application of the proposed methodology enables to determine performance point of a building in terms of inelastic displacement and base shear. Numerical application of the methodology is demonstrated using the particulars of Delhi region. Two typical RC buildings (B1 and B2) with significantly different inelastic behaviour, assumed to be located on soil depths ranging from 10 to 200 m are chosen for the application study. Capacity spectra of the buildings are generated from nonlinear static analysis. Studies indicate that for building B1, with elasto-plastic behaviour, the depth of soil stratum strongly influences demand on inelastic displacement compared to that on inelastic base shear. For building B2, with continuously varying inelastic behaviour, the depth of soil stratum is observed to have significant influence on both the inelastic base shear as well as inelastic displacement. Responses of the buildings are compared with that obtained based on design spectrum of Indian seismic code. For both the cases, inelastic displacements as well as inelastic base shears are underestimated by Indian seismic code for certain depths of soil stratum. Proposed methodology enables the calculation of realistic values of inelastic base shear and corresponding displacement of a building for site-specific earthquakes by considering the actual characteristics of soil stratum.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مطالعات درباره تدوین رهنمود هایی برای ارزیابی عملکرد ساختمان های برای زلزله های ویژه ساختگاه در مطالب مربوط به تاثیر پارامترهای مختلف بحرانی گزارش می شوند بنابراین ، هیچ مطالعه ای در مورد تاثیر عمق لایه خاک گزارش نشده بود . روش شناسی در این مقاله پیشنهاد می گردد و برای ارزیابی عملکرد ساختمان ها برای زلزله های ویژه ساختگاه از جکله عمق لایه خاک به عنوان یک پارامتر اعمال گردید . تکنیک های مستقل مورد نظر برای ارزیابی عملکرد ساختمان ها و تحلیل زمین لرزه ویژه ساختگاه در روش شناسی یکپارچه می گردد. با بکارگیری روش شناسی پیشنهادی می توان انتظار داشت تا تعیین نقطه عملکرد ساختمان بر حسب جابجایی غیر الاستیکی و نیروی کلی حاصل از زلزله در پای ساختمان میسر گردد . کاربرد عددی روش شناسی با استفاده از مشخصات منطقه دهلی نو ثابت می گردد .
دو ساختمان نوعی RC ( B1 and B2) با رفتار غیر ارتجاعی قابل ملاحظه متفاوت که فرض گردیدند در اعماق خاک از 10 تا 200 متر قرار گیرند ، برای بررسی کاربرد انتخاب شده اند . طیف های ظرفیت ساختمان ها از تحلیل استاتیک غیر خطی تولید می شوند . بررسی مشخص می سازند که عمق لایه خاک برای ساختمان B1 با رفتار الاستو- پلاستیک شدیدا به بر تقاضا در مورد جابجایی غیر ارتجاعی در مقایسه با آن مورد در برش پای ساختمان تاثیر می گذارد . عمق لایه خاک برای ساختمان B2 با رفتار غیر ارتجاعی متفاوت همیشگی این گونه بوده است که دارای تاثیر چشمگیری بر برش پای ساختمان غیر ارتجاعی و همچنین جابجایی غیر ارتجاعی دارد . واکنش های ساختمان ها با واکنش هایی که بر اساس طیف طراحی قانون لرزش زمین هندی بدست امده بودند ، مقایسه شدند . جابجایی های غیر ارتجاعی و همچنین برش های پای ساختمان غیر ارتجاعی برای هر دو مورد از طریق قانون زمین لرزه هند برای عمق های معین لایه خاک کمتر از حد برآورد گردیدند . محاسبه مقادیر واقعی برش پای ساختمان غیر ارتجاعی و جابجایی مربوطه ساختمان برای زلزله های ویژه ساختگاه از طریق بررسی مشخصه های واقعی لایه خاک در روش شناسی پیشنهادی میسر گردید .

بدون دیدگاه