ترجمه مقاله سیتوکنین یک هورمون چند عاملی کلاسیک در سیستم گیاهی

ترجمه مقاله سیتوکنین یک هورمون چند عاملی کلاسیک در سیستم گیاهی
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
سیتوکنین یک هورمون چند عاملی کلاسیک در سیستم گیاهی
عنوان انگلیسی
Cytokinins, A classical multifaceted hormone in plant system
صفحات مقاله فارسی
19
صفحات مقاله انگلیسی
22
سال انتشار
2011
نشریه
Cyberleninka
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6652
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم گیاهی، میکروبیولوژی و علوم سلولی و مولکولی
مجله
مجله استرس فیزیولوژی و بیوشیمی - Journal of Stress Physiology & Biochemistry
دانشگاه
بخش فیزیولوژی گیاهی، گروه گیاه شناسی، دانشکده علوم، هند
کلمات کلیدی
هورمون گیاهی، Arabidopsis thaliana، تنظیم کننده پاسخ، هموستازی، کنیتین و هیستیدین کنیاز
فهرست مطالب
مقدمه
هیستیدین کنیاز
سیگنال سیتوکینین و هورمون های گیاهی دیگر
هموستازی سیتوکینین
صورت های یکدست سیتوکینین
سیتوکینین به عنوان تنظیم کننده های رشد گیاهی
پیش ماده ها و صورت های قوی ترکیب CKS
مفاهیم سیتوکنین در فیزیولوژی محصول
چشم انداز آینده
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Today, owing to the versatile functionality and physiological importance of the phytohormone cytokinin (Ck) is a major focus of attention in contemporary wide areas of plant science. Cytokinins (Cks) have implicated in diverse essential processes of plant growth and development as well as in regulation of key genes responsible for the metabolism and activities of plants. Cytokinin interact in a complex manner to control a myriad of aspects related to growth, development and differentiation and its deficiency also causes pleiotropic developmental changes such as reduced shoot and increased root growth. Cytokinin signaling involves His Kinase receptors that perceive cytokinin and transmit the signal via a multi-step phosphorelay similar to bacterial two-component signaling system. Also, this review present a scheme for homeostatic regulation of endogenous cytokinins level in terms of the described mechanism of cytokinin action including its receptors and steps involved in regulation of gene expression at the post-transcriptional level and its role in whole plant as well as cell division. In addition, we also demonstrate a wide variety of biological effects including those on gene expression, inhibition of auxin action, stimulation of cell cycle etc.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
امروزه با توجه به عملکرد چند بعدی و اهمیت فیزیولوژیک سیتوکینین فیتو هورمون (CK) یک تمرکز اصلی در زمینه های گسترده ی معاصر علوم گیاهی است. سیتوکینین ها (CKS) در فرآیند های رشد و نمو گیاهی ضروری گسترده ای نقش دارند مثل تنظیم ژن های اصلی که مسئول متابولیسم و فعالیت های گیاهی هستند. سیتوکینین به شیوه ای پیچیده واکنش می دهد تا جنبه های زیادی که مربوط به رشد و نمو و تمایز و نقص آن است را کنترل کند که سبب تغییرات رشد Pleiotropic مثل رشد ریشه کوتاه و بلند می شود. سیگنال های سیتوکینین شامل گیرنده های کنیاز است که سیتوکینین را دریافت کرده و سیگنال را از طریق فسفری شدن چند مرحله ای مثل سیستم سیگنال دو جزئی باکتریایی انتقال می دهد. اگر چه این بررسی طرحی از تنظیم هموستازی سطح سیتوکینین درونی از نظر مکانیسم توصیف شده ی عملکرد سیتوکینین ارائه می کند که شامل گیرنده های آن و مراحلی است که در تنظیم بروز ژنی در سطح پس از همانند سازی است و نقش آن در گیاه کامل و تقسیم سلولی می باشد. در مجموع ما تنوع زیادی از تأثیرات بیولوژیکی را ارائه می کنیم که شامل مواردی در بروز ژنی ، بازدارندگی عملکرد آکسین و تحریک چرخه سلولی و ... می باشد.

بدون دیدگاه