تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت ها و نیازهای مسئولیت اجتماعی سهامداران – نشریه IEEE

عنوان فارسی: مسئولیت اجتماعی شرکت ها و نیازهای مسئولیت اجتماعی سهامداران
عنوان انگلیسی: Corporate social responsibility and social responsibility needs of stakeholders
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 14
سال انتشار : 2011 نشریه : آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده و pdf
فونت ترجمه مقاله : بی نازنین سایز ترجمه مقاله : 14
نوع مقاله : ISI نوع ارائه مقاله : کنفرانس
کد محصول : F1392 وضعیت ترجمه : ترجمه شده و آماده دانلود
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.05Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت، مدیریت کسب و کار
کنفرانس: کنفرانس بین المللی سنجش از دور، محیط زیست و مهندسی حمل و نقل
دانشگاه: گروه مهندسی منابع معدنی، دانشگاه علم و فناوری پکن، چین
کلمات کلیدی: مسئولیت اجتماعی شرکت، ذینفعان، چارچوب سیستم شاخص
کلمات کلیدی انگلیسی: social responsibility - stakeholders - index system framework
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
رفرنس: دارای رفرنس در انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1109/RSETE.2011.5964248
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. دامنه و عناصر پایه مسئولیت اجتماعی

3. سهامداران و نیازهای مسئولیت اجتماعی

A. نیازهای SR ذینفعان مستقیم

B. نیازهای SR ذینفعان غیر مستقیم

4. سیستم شاخص مسئولیت اجتماعی شرکت های بزرگ

5. نتیجه گیری ها

نمونه متن انگلیسی

Abstract:

With the development of economic globalization, corporate social responsibility has become a research focus. Firstly, based on Carroll's social responsibility theory, the scope of corporate social responsibility, including economic responsibility, legal responsibility, ethical responsibility and philanthropic responsibility (or self-responsibility), was defined. It is shown that corporate social responsibility is dynamic because of social expectation from its scope and basic elements. Then, this paper suggests that the implementation body of corporate social responsibility includes not only the enterprise but also the other stakeholders. It is concluded that corporate social responsibility is embodied in the effect of stockholders. Lastly, based on the above, an evaluation index framework of corporate social responsibility is put forward, which can provide support for measurement of corporate social responsibility.

نمونه متن ترجمه

چکیده

با توسعه جهانی شدن اقتصادی، مسئولیت اجتماعی شرکت ها مورد تمرکز برخی از پژوهش ها قرار گرفته است. اولاً، بر اساس تئوری مسئولیت اجتماعی Carroll، دامنه مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از جمله مسئولیت اقتصادی، مسئولیت قانونی، مسئولیت اخلاقی و مسئولیت انسان دوستانه (و یا خود-مسئولیت)، تعریف شده است. نشان داده شده است که مسئولیت اجتماعی شرکت ها به دلیل انتظار اجتماعی از دامنه و عناصر اساسی آن, پویا و دینامیک است. بنابراین، این مقاله نشان می دهد که بدنه پیاده سازی مسئولیت اجتماعی شرکت نه تنها شامل شرکت بلکه شامل افراد ذینفع می شود. بنابراین مسئولیت اجتماعی شرکت با سهامداران در نظر گرفته می شود. در نهایت، بر اساس موارد فوق، یک چارچوب شاخص ارزیابی از مسئولیت اجتماعی شرکت مطرح شده است که می تواند پشتیبانی را برای اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت فراهم کند.