تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ساختارهای مالکیت، خصوصیات هیئت مدیره و نقش واسطه ای پاداش هیئت مدیره – نشریه الزویر

عنوان فارسی: مسئولیت اجتماعی شرکتی: ساختارهای مالکیت، خصوصیات هیئت مدیره و نقش واسطه ای پاداش هیئت مدیره
عنوان انگلیسی: Corporate Social Responsibility: Ownership Structures, Board Characteristics & the Mediating Role of Board Compensation
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 12
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 9208 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 649.65Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت اجرایی، مدیریت کسب و کار و مدیریت بازرگانی
مجله: پروسه اقتصاد و امور مالی - Procedia Economics and Finance
دانشگاه: دانشگاه تناگا ناسيونال، پرديس سلطان حاجی احمدشاه، پهانگ
کلمات کلیدی: پاداش مدیر، مسئولیت اجتماعی شرکتی، افشا، مالزی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)00007-1
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2- پیش زمینه و توسعه فرضیه

2-1 مسئولیت اجتماعی شرکتی و افشای پاداش مدیر

2-2 ساختار مالکیت و ویژگی های هیئت مدیره

3-روش تحقیق

3-1 داده ها

3-2 ابزار های تحقیق و روش های امتیاز بندی

4-نتایج و تحلیل

5- نتیجه گیری و تحقیقات آینده

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This study investigates whether ownership structures and board characteristics have significant influence on corporate social responsibility (CSR) disclosureas well as the effect of boardcompensation disclosure as a mediating roleon CSR disclosure in Malaysian listed companies. A sample of 100 largest companies which is ranked by revenues and a content analysis of company annual reports has been used to measure the CSR disclosure and board compensation disclosure. The hierarchical multiple regression analysis revealed the mediating role of board compensation disclosure is found statistically linear relationship at 1% level with the extent of corporate social responsibility disclosure.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مطالعه به بررسی این موضوع می پردازد که آیا ساختار های مالکیت و خصوصیات هیئت مدیره اثر معنی داری بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی(CSR) دارند یا خیر و در عین حال اثر افشای پاداش هیئت مدیره به عنوان یک نقش واسطه ای بر روی افشای CSR در شرکت های پذیرفته شده مالزی را بررسی می کند. یک نمونه متشکل از 100 شرکت بزرگ رتبه بندی شده بر اساس درآمد انتخاب شده و تحلیل محتوی گزارش های سالانه شرکت برای اندازه گیری افشای CSR و افشای پاداش هیئت مدیره استفاده شد. تحلیل رگرسیون چند گانه سلسله مراتبی نشان داد که نقش واسطه ای افشای پاداش هیئت مدیره از نظر آماری رابطه خطی در سطح 1 درصد با مقدار افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی دارد.