تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله بررسی تاثیر محیط گرایی شرکتی روی شیوه های حسابداری مدیریت

عنوان فارسی: آیا محیط گرایی شرکتی تاثیری روی شیوه های حسابداری مدیریت دارد؟
عنوان انگلیسی: Does corp corporate environmentalism have an influence on management accounting practices?
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 29 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 24
سال انتشار : 2010 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : 8642
محتوای فایل : zip حجم فایل : 936.62Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت و حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله: حسابداری مدیریت، مدیریت استراتژیک
دانشگاه: دانشکده کسب و کار، اقتصاد و حقوق، دانشگاه گوتنبرگ، آلمان
کلمات کلیدی: محیط گرایی شرکتی، استراتژی، روش های حسابداری مدیریت
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2- چارچوب نظری و توسعه ی (ایجاد) فرضیه

تعریف ساخت ها

محیط گرایی شرکتی: یک تعریف

گرایش زیست محیطی:

گرایش زیست محیطی درونی

گرایش زیست محیطی بیرونی

استراتژی زیست محیطی

استراتژی زیست محیطی شرکتی

استراتژی بازاریابی زیست محیطی

شیوه های حسابداری مدیریت: یک تعریف

توسعه (ایجاد) فرضیه

3- روش های پژوهشی

روند انجام بررسی و انتخاب نمونه

انتشار ایمیل و پرسش نامه آنلاین

ارزیابی ساختار

محیط گرایی شرکتی

شیوه های حسابداری مدیریت

4- نتایج

آمار توصیفی

محیط گرایی و طراحی MAPs

گرایش زیست محیطی درونی

گرایش زیست محیطی بیرونی

استراتژی زیست محیطی شرکتی

استراتژی بازاریابی زیست محیطی

اهمیت روش های حسابداری مدیریت

5- بحث، نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Purpose - This study aims to investigate whether there is an association between level of corporate environmentalism as well as perceived importance of including environmental aspects in the management accounting practices to achieve overall strategic goals and design of environmentalrelated management accounting practices. Methodology - The conceptualization proposed by Banerjee (2002) was used to measure the level of environmentalism and two proxies suggested by Frost and Wilmshurst (2000) to measure the design of management accounting practices. A web-based survey was distributed and answers were collected from 111 Swedish companies active in environmental-sensitive industries. Findings - The results show high significant correlations between environmentalism and the design of management accounting practices (Hypothesis 1) as well as between perceived importance of environmentalrelated management accounting practices in order to achieve strategic goals and management accounting practice design (Hypothesis 2). Originality - This is one of the first studies examining the association between environmentalism and design of management accounting practices. It contributes to the research field since previous research regarding this relationship has been limited

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف: هدف این مطالعه، بررسی این است که آیا یک ارتباطی بین سطح محیط گرایی شرکتی و همچنین درک اهمیت جنبه های زیست محیطی در روش های حسابداری مدیریت برای دستیابی به اهداف استراتژیک و طراحی روش های حسابداری مدیریت مرتبط با محیط زیست وجود دارد یا نه.

روش شناسی: ادراک پیشنهاد شده توسط بانرجی (2002) برای اندازه گیری سطح محیط گرایی مورد استفاده قرار گرفته بود و دو پروکسی توسط فروست و ویلمشورت (2000) برای ارزیابی طراحی روش های حسابداری مدیریت پیشنهاد شده بود. یک پرسش نامه ی مبتنی بر وب، توزیع شد و پاسخ ها از 111 کمپانی سوئدی در صنایع حساس به محیط زیست جمع آوری شدند.

یافته ها: نتایج، ارتباطات خیلی معنی داری را بین محیط گرایی و طراحی روش های حسابداری مدیریت (فرضیه 1) و همچنین بین درک اهمیت روش های حسابداری مدیریت مرتبط با محیط زیست به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک و طراحی روش حسابداری مدیریت (فرضیه 2) نشان دادند.

ابتکار: این یکی از اولین مطالعاتی می باشد که ارتباط بین محیط گرایی و طراحی روش های حسابداری مدیریت را بررسی کرده است. این امر، به این زمینه ی پژوهشی کمک کرده است چون پژوهش های قبلی در مورد این رابطه محدود می باشد.