ترجمه مقاله پوشش k تایی کارایی انرژی مبتنی بر خوشه بندی برای شبکه حسگر بی سیم

ترجمه مقاله پوشش k تایی کارایی انرژی مبتنی بر خوشه بندی برای شبکه حسگر بی سیم
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
پوشش k تایی کارایی انرژی مبتنی بر خوشه بندی برای شبکه های حسگر وایرلس
عنوان انگلیسی
Cluster-based Energy-efficient k-Coverage for Wireless Sensor Networks
صفحات مقاله فارسی
23
صفحات مقاله انگلیسی
18
سال انتشار
2010
نشریه
Macrothink
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5577
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات IT
گرایش های مرتبط با این مقاله
هوش مصنوعی، مهندسی الگوریتم ها و محاسبات، شبکه های کامپیوتری و مهندسی نرم افزار
مجله
الگوریتم و پروتکل های شبکه - Network Protocols and Algorithms
دانشگاه
آزمایشگاه LIFC علوم کامپیوتر دانشگاه فرانچه ـ کنت
کلمات کلیدی
مبتنی بر خوشه، کارآیی انرژی، پوشش k تایی، زمان‌بندی حسگر، حسگر مجازی
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- پس‌زمینۀ مسئلۀ پوشش
1-2- نمادها و مفروضات
2-2- مدل سنجش
1-2-2- منطقۀ پوشش
2-2-2- نقاط تک پوششی
3-2-2- نقطۀ پوشش k
4-2-2- منطقۀ تک پوششی
5-2-2- منقطۀ پوشش k تایی
3- پژوهش‌های مرتبط
1-3- پوشش تکی
2-3- پوشش k تایی
4- الگوریتم زمانبندی مبتنی بر خوشه
1-4- حسگر مجازی و گسستگی منطقۀ مورد پایش
2-4- ارزیابی نسبت پوشش
5- ارزیابی عملکرد
1-5- چارچوب ارزیابی شبیه‌سازی
2-5- تحلیل نتایج
1-2-5- نسبت پوشش درمقابل تعداد حسگرهای استقرار یافته
2-2-5- ارزیابی میزان پوشش
6- نتیجه‌گیری و پژوهش‌های آتی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Coverage preservation and prolonging lifetime are the fundamental issues in wireless sensor networks. Due to the large variety of applications, coverage is subject to a wide range of interpretations. Some applications require that every point in the area is monitored by only one sensor while other applications may require that each point is covered by at least k sensors (k>1) to achieve fault tolerance. Hence, it is desirable to activate a minimum number of sensors that are able to ensure coverage area and turn off some redundant sensors to save energy and therefore extend network lifetime. Furthermore, determining a minimum number of active sensors is based on the degree coverage required and its level. In this paper, we propose a cluster-based efficient-energy coverage scheme called CSA_VS (Cluster-based Scheduling Algorithm–Virtual Sensor) to ensure the full coverage of a monitored area while saving energy. CSA_VS uses a novel sensor-scheduling scheme based on the k-density and the remaining energy of each sensor to determine the state of all the deployed sensors to be either active or sleep as well as the state durations. Simulation results showed that CSA_VS provides better performance in terms of the number and the percentage of active sensors to guarantee the area coverage compared to other algorithms.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
حفظ پوشش و افزایش طول عمر، مسائل اساسی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم به شمار می‌آیند. با توجه به تنوع گستردۀ برنامه‌های کاربردی، پوشش به طیف وسیعی از تفاسیر مربوط می‌شود. برخی برنامه‌های کاربردی مستلزم آن است که هر نقطه دست کم از طریق حسگرهای k تایی (1<k) پوشش داده شود تا تحمل خطا به دست آید. از این رو، مطلوب است تا حداقل تعداد حسگرهایی که قادر به حصول اطمینان از پوشش منطقه است فعال شود و برخی حسگرهای کاهشی برای ذخیرۀ انرژی خاموش شده و بنابراین طول عمر شبکه افزایش یابد. علاوه بر این، تعیین حداقل تعداد حسگرهای فعال بر میزان پوشش مورد نیاز و سطح آن مبتنی شده است. در این مقاله، طرح پوشش کارآیی انرژی مبتنی بر خوشه موسوم به CSA_VS (حسگر الگوریتم مجازی زمانبندی خوشه‌ای) برای اطمینان از پوشش کامل منطقۀ مورد پایش در عین صرفه‌جویی انرژی پیشنهاد شده است. CSA_VS ، طرح جدید زمانبندی حسگر را براساس تراکم k و انرژی باقیماندۀ هر حسگر به کار می‌برد تا وضعیت تمامی حسگرهای مستقر خواه به صورت فعال یا غیرفعال و نیز در طول انجام فعالیت تعیین شود. نتایج شبیه‌سازی نشان داده است که CSA_VS عملکرد بهتری را از نظر تعداد و درصد حسگرهای فعال به منظور تضمین پوشش منطقه در مقایسه با سایر الگوریتم‌ها ارائه نموده است.

بدون دیدگاه