ترجمه مقاله تخمین ضریب بهره وری مخازن آواری به وسیله داده های چاه پیمایی - نشریه (SPE (Onepetro

ترجمه مقاله تخمین ضریب بهره وری مخازن آواری به وسیله داده های چاه پیمایی - نشریه (SPE (Onepetro
قیمت خرید این محصول
۲۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تخمین ضریب بهره وری مخازن آواری به وسیله داده های چاه پیمایی
عنوان انگلیسی
Clastic Reservoirs Productivity Index Estimation with Well Log Data
صفحات مقاله فارسی
7
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
2013
نشریه
(SPE (Onepetro
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7408
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی نفت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی مخازن
مجله
جامعه مهندسان نفت - Society of Petroleum Engineers
دانشگاه
Gubkin دانشگاه دولتی نفت و گاز روسیه
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
ارزیابیِ ضریب بهره وری به وسیله ی داده های چاه پیمایی
تخمینِ عملکردِ مخزن در فضای درون چاهی
نتایج
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Fluid filtration and mass transfer processes description are the key issue of the geological modeling and oilfields development design for reservoirs with complex structure. The well log data interpretation results are the basis of reservoir characterization. The advanced application of the effective porosity value provides description of reservoir properties for dynamic (absolute, effective and relative permeabilities, capillary pressures, free fluids) reservoir simulation. The outcome values of effective porosity and clay swelling index are properties, which confidently reflect filtration reservoir parameters. It is stated that effective porosity determined with log data provides evaluation of relative/phase permeability values and hydrocarbon distribution in transition zones using capillary pressure models. The application of Buckley Leverett function for known effective permeability gives evaluation of oil share in production. It is established that effective porosity has strong correlation with productivity index for wide range of clastic reservoir rocks from different region. Thus, the determination of effective porosity from well logs is resulted in prediction of oil and water amounts in production.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مفهومِ فرآیند های تصفیه  سیال و انتقال جرم، بحثِ کلیدی مدلسازیِ زمین شناسی و طرحِ توسعه ای میادین نفتی برای مخازنی با ساختار های پیچیده می باشد. نتایج توصیف داده های چاه پیمایی اساسِ توصیفِ مشخصات مخزن می باشد.
کاربردِ پیشرفته  مقدار تخلخلِ موثر، فراهم آورنده ی ویژگی های مخزن برای شبیه سازی پویای مخزن (تراوایی های مطلق، موثر و نسبی، فشار مویینگی، سیال آزاد) می باشد. مقادیرِ خروجیِ تخلخلِ موثر و ضریب تورم رس، ویژگی هایی هستند که مطلقا بازتاب دهنده پارامتر های تصفیه شده ی مخزن می باشند.
گفته شده است که تخلخل موثر که به وسیله داده های لاگ اندازه گیری شده اند، فراهم آورنده ی تخمینی از مقادیر تراوایی نسبی و توزیعِ هیدروکربنی در نواحی انتقالی به وسیله مدل های فشار مویینگی می باشد. کاربرد تابعِ Buckley Leverett برای تراوایی موثرِ شناخته شده، ارزیابی از سهم نفت در تولید می باشد. منتشر شده است که تخلخل موثر، تصحیحِ قوی ای با ضریب بهره وری برای محدوده ی عظیمی از سنگ های مخازن آواری از نواحی مختلف دارد. بنابراین، تعیینِ تخلخل موثر از چاه پیمایی، نتیجه در تخمین مقدار نفت و آب در تولید دارد.

بدون دیدگاه