ترجمه مقاله عفونت آبله مرغان در بیماران تحت شیمی درمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله عفونت آبله مرغان در بیماران تحت شیمی درمانی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
عفونت آبله مرغان در بیماران تحت شیمی درمانی: آنالیز گذشته نگر مرکز مراقبت های سطح سوم در هند
عنوان انگلیسی
Chicken pox infection in patients undergoing chemotherapy: A retrospective analysis from a tertiary care center in India
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5833
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
ایمنی شناسی، خون و آنکولوژی، ویروسی شناسی و آسیب شناسی
مجله
مجله عفونت و بهداشت عمومی - Journal of Infection and Public Health
دانشگاه
گروه پزشکی انکولوژی، هند
کلمات کلیدی
آبله مرغان، شیمی درمانی، سرطان تومور جامد
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش کار
آنالیز آماری
تشخیص عفونت آبله مرغان
درمان و عوارض
نتایج
جزئیات دموگرافی (جمعیت)
تشخیص سرطان و جزئیات درمان
علائم اولیه
پارامترهای خونی در زمان ابتلا به عفونت آبله مرغان
عوارض
درمان عفونت آبله مرغان
دوره بالینی و بهبود
تاثیر آبله مرغان بر درمان های مرتبط سرطان
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Summary

There is paucity of data on the incidence, severity and management of chicken pox in patients receiving active chemotherapy for cancer. From October 2010 to October 2011, patients were included in this study if they developed a chicken pox infection during their chemotherapy. The details of patients’ cancer diagnosis and treatment along with clinical and epidemiological data of the chicken pox infections were assessed from a prospectively maintained database. Twenty-four patients had a chicken pox infection while receiving chemotherapy and/or radiotherapy. The median age of the patients was 21 years, and two-thirds of the patients had solid tumor malignancies. Overall, eight (33%) patients had complications, six (25%) patients had febrile neutropenia, four (17%) had diarrhea/mucositis, and four (17%) had pneumonia. The median time for recovery of the infection and complications in the patients was 9.5 days (5—29 days), whereas for neutropenic patients, it was 6.5 days (3—14 days). The median time for recovery from chicken pox infections in neutropenic patients was 10 days (5—21 days), compared with 8.5 days (0—29 days) in non-neutropenic patients (P = 0.84). The median time for recovery from infections was 8.5 days in patients with comorbidities (N = 4), which was the same for patients with no comorbidities.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
کمبود اطلاعات در مورد بروز، شدت و کنترل آبله مرغان در بیمارانی که تحت شیمی درمانی فعال برای سرطان هستند، وجود دارد. از اکتبر 2010 تا اکتبر 2011، بیمارانی در این مطالعه گنجانده شدند که در طول شیمی درمانی آنها، عفونت آبله مرغان پیشرفت کرده بود. جزئیات تشخیص سرطان بیماران و درمان انها همراه با داده های بالینی و اپیدمیولوژیک عفونت آبله مرغان، از پایگاههای داده موجود، مورد ارزیابی قرار گرفتند. بیست و چهار بیمار درحالیکه تحت درمان شیمی درمانی یا پرتودرمانی بودند، دچار عفونت آبله مرغان بودند. سن متوسط بیماران، 21 سال بود و دوسوم بیماران دچار سرطان تومور جامد بودند. بطور کلی هشت نفر از بیماران (33%) دچار عوارض بیماری بودند، شش نفر از بیماران (25%)، نوتروپنی تب دار داشتند، چهار تای آنها(17%) اسهال/موکوزیت داشتند، و چهار تای آنها (17%) ذات الریه داشتند. زمان متوسط بهبود عفونت و عوارض آن در بیماران 9.5 روز بود (29-5 روز)، درحالیکه این زمان برای بیماران مبتلا به نوتروپنی 6.5 روز بود (14-3 روز). زمان متوسط برای بهبود عفونت آبله مرغان در بیماران مبتلا به نوتروپنی 10 روز (21-5 روز) بود و در بیمارانی که نوتروپنی نداشتند 8.5 روز بود (29-0 روز) (P = 0.84). زمان متوسط برای بهبود عفونت در بیمارانی که دچار بیماری های همراه بودند (N = 4), 8.5 روز بود که مشابه با بیمارانی بود که دچار بیماری نشده بودند.

بدون دیدگاه