ترجمه مقاله تاثیر نوع غلات و آنزیم های اضافی بر فعالیت آنزیم وابسته به لوزالمعده، میکروفلورای روده ای و مورفولوژی روده

ترجمه مقاله تاثیر نوع غلات و آنزیم های اضافی بر فعالیت آنزیم وابسته به لوزالمعده، میکروفلورای روده ای و مورفولوژی روده
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر نوع غلات و آنزیم های اضافی بر عملکرد، فعالیت آنزیم وابسته به لوزالمعده، میکروفلورای روده ای و مورفولوژی روده در جوجه های گوشتی
عنوان انگلیسی
Effect of Cereal Type and Enzyme Addition on Performance, Pancreatic Enzyme Activity, Intestinal Microflora and Gut Morphology of Broilers
صفحات مقاله فارسی
13
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2016
نشریه
PSJ
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7565
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم دامی، علوم جانوری، تغذیه دام و فیزیولوژی دام
مجله
مجله علوم طیور - Poultry Science Journal
دانشگاه
گروه علوم حیوانی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی قم، تهران، ایران
کلمات کلیدی
غلات، جوجه گوشتی، رشد، آنزیم، عملکرد روده
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
حیوانات، مدیریت، و درمان
اندازه ها:
تجزیه و تحلیل آماری
نتایج
عملکرد رشد
روده میکروب دار و مورفولوژی روده
بحث و گفت‌وگو
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract The effects of grain and carbohydrase enzyme supplementation were investigated on digestive physiology of chickens. A total of 625 one-day-old chicks (Ross 308) were randomly assigned to five treatments in a completely randomized design. Treatments included two different types of grains (wheat, and barley) with or without a multi-carbohydrase supplement. A corn-based diet was also considered to serve as a control. Feeding barley-based diet with multi-carbohydrase led to higher feed intake (P < 0.01) than those fed corn- and wheat-based diets. Birds fed on barley and wheat diets had lower weight gain despite a higher feed conversion ratio (P < 0.01). Total count and number of different type of bacteria including Gram-negative, E. coli, and Clostridia increased after feeding wheat and barley but the number of Lactobacilli and Bifidobacteria decreased (P < 0.01). Feeding barley and wheat diets reduced villus height in different parts of the small intestine when compared to those fed on a corn diet. However, enzyme supplementation of barley and wheat diets improved weight gain and feed conversion ratio and resulted in reduced number of E. coli and Clostridia and increased number of Lactobacilli and Bifidobacteria, and also restored the negative effects on intestinal villi height (P < 0.01). The activities of pancreatic α-amylase and lipase were (P < 0.01) increased in chickens fed wheat and barley diets when compared to the control fed on a corn diet. Enzyme supplementation reduced the activities of pancreatic α-amylase and lipase (P < 0.01). In conclusion, various dietary non-starch polysaccharides without enzyme supplementation have an adverse effect on digesta viscosity, ileal microflora, villi morphology, and pancreatic enzyme activity.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
تاثیرات مصرف دانه و مکمل آنزیم کربوهیدرات در فیزیولوژی گوارش مرغ مورد بررسی قرار گرفت. مجموع 625 عدد جوجه یک روزه (راس 308) به طور تصادفی با پنج روش تیمار مختلف در طرحی کاملا تصادفی قرار گرفتند. تیمار ، شامل دو نوع مختلف از دانه ها (گندم و جو) می شد که با مکمل یا بدون مکمل کربوهیدرات چندگانه بود. رژیم ذرت نیز مطرح شده تا به عنوان یک تنظیم کننده بکار رود. مصرف خوراک جو با مکمل کربوهیدرات چندگانه منجر به جذب بیشتر خوراک (P <0.01) نسبت به آن دسته که از رژیم های غذایی ذرت و گندم در تغذیه شان استفاده کرده بودند می شود . پرندگانی که از رژیم غذایی جو و گندم تغذیه کردند افزایش وزن کمتری داشتند با وجود اینکه میزان جذب بالاتری در خوراک داشتند (P <0.01).تعداد کل و شمار مختلفی از باکتری ها از جمله گرم منفی، اشریشیا کلی، و کلستریدیا پس از تغذیه گندم و جو کاهش یافت اما تعداد لاکتوباسیل و بیفیدوباکتریوم افزایش یافت (P <0.01). تغذیه رژیم جو و گندم ارتفاع پرزها در قسمت های مختلف روده کوچک را در مقایسه با آنهایی که از رژیم ذرت تغذیه کردند کاهش می دهد.با این حال ، مکمل آنزیمی جو و رژیم غذایی گندم وزن مفید و میزان جذب غذا را افزایش داده و در نتیجه تعداد باکتری E. coli و کلستریدیا کاهش داده و تعداد لاکتوباسیل ها و بیفیدوباکتریوم را افزایش می دهد ، و همچنین اثرات منفی بر روی ارتفاع پرزهای روده (P <0.01) را ترمیم می کند. فعالیت های پانکراس α-آمیلاز و لیپاز (P <0.01) در جوجه هایی که خوراک گندم و رژیم های غذایی جو داشتند در مقایسه با تغذیه اصلاح شده رژیم غذایی ذرت افزایش یافته بود .مکمل آنزیمی فعالیت های پانکراس α-آمیلاز و لیپاز (P <0.01) را کاهش می دهد. در نتیجه، رژیم های غذایی مختلف بدون نشاسته پلی ساکاریدی که فاقد مکمل آنزیمی هستند ، تاثیر سوء بر گرانروی مواد هضمی ، فلور روده، مورفولوژی پرز و فعالیت آنزیم پانکراس می گذارند.

بدون دیدگاه