ترجمه مقاله ساختار موزاییک سیال غشای سلولی و متاستاز سرطان

ترجمه مقاله ساختار موزاییک سیال غشای سلولی و متاستاز سرطان
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ساختار موزاییک سیال غشای سلولی و متاستاز سرطان
عنوان انگلیسی
Cell Membrane Fluid–Mosaic Structure and Cancer Metastasis
صفحات مقاله فارسی
17
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2015
نشریه
aacrjournals
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
9288
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم سلولی و مولکولی، آسیب شناسی پزشکی و ایمنی شناسی پزشکی
مجله
انجمن آمریکایی تحقیقات سرطان - American Association for Cancer Research
دانشگاه
گروه پاتولوژی مولکولی، موسسه پزشکی مولکولی، هانتینگتون کالیفرنیا
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
خواص فیزیکی غشاهای سلولی
مدل موزاییک سیال غشاهای سلولی
فعل و انفعالات غشای سلولی-ECM- سیتواسکلتال
فعل و انفعال‌های پروتین و لیپید غشای سلول
محدودیت‌های غشای سلولی بر سازمان سلسله مراتبی و تحرک
همجوشی غشای سلول و انتقال وزیکول
غشاهای سلولی و پاهای تهاجمی کاذب
غشاهای سلولی، وزیکول‌های برون سلولی واگزوزوم ها
غشاهای سلولی و فنوتیپ تهاجمی
اظهارات پایانی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Cancer cells are surrounded by a fluid–mosaic membrane that provides a highly dynamic structural barrier with the microenvironment, communication filter and transport, receptor and enzyme platform. This structure forms because of the physical properties of its constituents, which can move laterally and selectively within the membrane plane and associate with similar or different constituents, forming specific, functional domains. Over the years, data have accumulated on the amounts, structures, and mobilities of membrane constituents after transformation and during progression and metastasis. More recent information has shown the importance of specialized membrane domains, such as lipid rafts, protein–lipid complexes, receptor complexes, invadopodia, and other cellular structures in the malignant process. In describing the macrostructure and dynamics of plasma membranes, membraneassociated cytoskeletal structures and extracellular matrix are also important, constraining the motion of membrane components and acting as traction points for cell motility. These associations may be altered in malignant cells, and probably also in surrounding normal cells, promoting invasion and metastatic colonization. In addition, components can be released from cells as secretory molecules, enzymes, receptors, large macromolecular complexes, membrane vesicles, and exosomes that can modify the microenvironment, provide specific cross-talk, and facilitate invasion, survival, and growth of malignant cells.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
سلول‌های سرطانی توسط غشای موزاییک سیال احاطه شده‌اند که این غشا به عنوان یک مانع ساختاری فوق العاده دینامیک همراه با ریزمحیط، فیلتر ارتباطی و انتقال، گیرنده و پلتفرم آنزیمی عمل می کند. این ساختار به دلیل ویژگی‌ها و خواص فیزیکی اجزای سازنده آن که می‌توانند به طور عرضی و انتخابی در درون سطح غشا حرکت کرده تشکیل شده وهمراه با اجزای مشابه یا متفاوت، تشکیل حوزه‌های کارکردی اختصاصی را می‌دهند. در طی چندین سال متمادی، داده‌های زیادی در خصوص مقدار، ساختار و پویایی (حرکت) اجزای سازنده غشا پس از ترانسفورماسیون و در طی پیشرفت و متاستاز سرطان جمع آوری شده است. اطلاعات اخیر اهمیت بخش‌های اختصاصی غشا نظیر کلک لیپید، کمپلکس‌های پروتین-لیپید، کمپلکس‌های گیرنده، برجستگی‌های میکرونی سرشار از اکتین و سایر ساختارهای سلولی را در فرایندهای بدخیم را نشان داده‌اند. در توصیف ماکروساختار و دینامیک غشاهای پلاسما، ساختارهای سیتواسکلتی مربوط به غشا و ماتریس برون سلولی نیزاهمیت دارندکه موجب محدود شدن حرکت اجزای غشا شده و به عنوان نقاط انقباضی برای تحرک سلول عمل می‌کنند. این روابط ممکن است در سلول‌های بدخیم و احتمالاً در سلول‌های طبیعی و سالم اطراف دچار تغییر شوند و موجب افزایش تهاجم و تکثیر سلول‌های سرطانی شود. به علاوه، اجزاء می‌توانند از سلول‌ها به صورت مولکول‌های ترشحی، آنزیم‌ها، گیرنده‌ها، کمپلکس‌های ماکرومولکولی بزرگ، وزیکول‌های غشایی و اگزوزومهایی که قادر به تغییر ریز محیط هستند آزاد شوند و به این ترتیب منجر به ایجاد کراس تاک خاص و تسهیل تهاجم، بقا ورشد سلول‌های بدخیم می‌شود.

بدون دیدگاه