مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مواد و متالوژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مواد و متالوژی
ترجمه مقاله نورد مواد پلیمری همراه با محدودیت های جانبی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نورد مواد پلیمری همراه با محدودیت های جانبی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله آلیاژ آنتروپی بالای CoCrFeNiMn تقویت شده از طریق پخش اکسید - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آلیاژ آنتروپی بالای CoCrFeNiMn تقویت شده از طریق پخش اکسید - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله رشد تک کریستال در سوپرآلیاژهای [CMSX-4(SLS)[La+Y و CMSX-486

ترجمه مقاله رشد تک کریستال در سوپرآلیاژهای [CMSX-4(SLS)[La+Y و CMSX-486

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله مرور روشهای تعمیر جوش طراحی شده در فولادهای کم آلیاژ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مرور روشهای تعمیر جوش طراحی شده در فولادهای کم آلیاژ - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله آلیاژهای حافظه دار پایه آهن (Fe-SMA) ماده ای برای پیش تنیدگی سازه های بتنی

ترجمه مقاله آلیاژهای حافظه دار پایه آهن (Fe-SMA) ماده ای برای پیش تنیدگی سازه های بتنی

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 19