مقالات ترجمه شده رشته سیستم محرکه خودرو

لیست مقالات ترجمه شده رشته سیستم محرکه خودرو
ترجمه مقاله خستگی پره ها و پروانه ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله خستگی پره ها و پروانه ها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 49
ترجمه مقاله تست های دینامومتر کفشک های ترمز تحت شرایط تر برای قطارهای سرعت بالا

ترجمه مقاله تست های دینامومتر کفشک های ترمز تحت شرایط تر برای قطارهای سرعت بالا

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله مدلی جدید برای برآورد اندازه عیب عنصر یاتاقان غلتکی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدلی جدید برای برآورد اندازه عیب عنصر یاتاقان غلتکی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله طراحی یک موتور وانکل کوچک - نشریه IEEE

ترجمه مقاله طراحی یک موتور وانکل کوچک - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله شارژ هوشمند خودرو و عملیات اتصال خودرو به شبکه - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله شارژ هوشمند خودرو و عملیات اتصال خودرو به شبکه - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله طراحی کنترل کننده فیدبک برای مبدل boost با تکنیک بهینه سازی

ترجمه مقاله طراحی کنترل کننده فیدبک برای مبدل boost با تکنیک بهینه سازی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله سیستم خبره برای عیب یابی ارتعاش ماشین آلات چرخشی - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله سیستم خبره برای عیب یابی ارتعاش ماشین آلات چرخشی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله سیستم تعلیق الکترومغناطیسی برای وسایل نقلیه مسافری - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله سیستم تعلیق الکترومغناطیسی برای وسایل نقلیه مسافری - مجله IEEE

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله نیروی مقاومت یک کمک فنر با تایر مغناطیسی سیال - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله نیروی مقاومت یک کمک فنر با تایر مغناطیسی سیال - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7